Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

ROMA (Ca125+HE4+ROMA)

Kod oferty: 198
Kod ICD: --

Przepraszamy. Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Ocena ryzyka raka jajnika zgodnie z algorytmem ROMA. 

Więcej informacji

ROMA (z ang. Risk of ovarian malignancy algorithm) jest algorytmem
oceny ryzyka obecności raka nabłonkowego jajnika oraz prawdopodobieństwa, że istniejąca
zmiana w miednicy małej o niejasnym statusie ma charakter złośliwy. Model
opiera się na równoczesnym oznaczeniu w surowicy dwóch krążących markerów nowotworowych:
antygenu Ca 125 (z ang. carcinoma antygen 125) i HE4 (ang. human epididymis protein 4).
Skojarzone
oznaczenie HE4 i Ca 125  posiada
parametry diagnostyczne lepsze niż oba wyniki interpretowane pojedynczo, przy
czym izolowane oznaczenie HE4 daje możliwości diagnostyczne znacznie
przewyższające oznaczenie pojedyncze Ca 125. Opracowanie matematyczne wyników
obu oznaczeń, z uwzględnieniem statusu hormonalnego badanej, pozwala na
ustalenie prawdopodobieństwa złośliwego charakteru wykrytej zmiany i w
konsekwencji wybór odpowiedniej procedury leczniczej (rodzaj terapii/stopień
referencyjności ośrodka) lub na ocenę ryzyka  nowotworu złośliwego, kwalifikację badanej do
odpowiedniej grupy ryzyka i w konsekwencji wybór optymalnego postępowania
profilaktycznego. Wielkości liczbowe progu decyzyjnego  w algorytmie oceny ryzyka ROMA zależne są od
statusy hormonalnego badanych. Dla kobiet przed menopauzą niskie ryzyko
zachorowania dotyczy kobiet o wskaźniku < 11,4%,wysokie 
≥ 11,4. W
przypadku kobiet po menopauzie analogiczna wartość decyzyjna wynosi 29,9%. Wielkości  te odnoszą się wyłącznie do oznaczeń wykonywanych w aparacie Cobas i mogą być różne w przypadku innych systemów. 
Algorytm ROMA nie może być stosowany w przypadku kobiet, które nie ukończyły 18
lat, w trakcie chemioterapii i leczonych na chorobę nowotworową. 

Przygotowanie pacjenta

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Nieukończony 18 rok życia, chemoterapia
nowotworu, uprzednia terapia nowotworu. 

Przepraszamy. Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Inne placówki