tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Ryzyko zawału serca - panel badań genetycznych

Kod badania: 3926Kod ICD: -

Kategoria badań

Badania genetyczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 7-28 dni.

Opis badania

Ryzyko zawału serca - panel badań genetycznych. Ryzyko zawału serca i raka prostaty. Badanie wykrywające predyspozycje genetyczne dla zawału serca i raka prostaty, umożliwiające wczesne wdrożenie działań profilaktycznych. 

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne. Badanie wykrywające predyspozycje genetyczne do zawału serca i raka prostaty. Świadomość ich istnienia umożliwia wczesne podjęcie działań profilaktycznych. Nosicielstwo mutacji genu LRP8 zwiększa 1,5-krotnie ryzyko zawału serca w porównaniu do populacji ogólnej. Ponieważ istnieje 50% szans na przekazanie mutacji potomstwu, zaleca się by badaniu genetycznemu w kierunku mutacji LRP8 poddać członków rodziny osoby, w której mutacja została już wykazana. Mutacja p.Gly84Glu genu HOXB13 zwiększa nawet 20-krotnie ryzyko zachorowania na raka prostaty. Ryzyko wzrasta w przypadku, gdy taki nowotworów był zgłaszany w wywiadzie rodzinnym.

Artykuły powiązane z badaniem

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane