tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

SCC - Ag

Kod badania: 210Kod ICD: I59Synonimy: antygen raka płaskonabłonkowego

Kategoria badań

Choroby nowotworowe

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni.

Opis badania

SCC – Ag, antygen raka płaskonabłonkowego. Oznaczenie w surowicy jest przydatne w diagnozowaniu raka płaskonabłonkowego, głównie szyjki macicy i płuc, w prognozowaniu i monitorowaniu leczenia.

Testy znaczenie:

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Więcej informacji

 

Oznaczenie SCC – Ag w surowicy jest przydatne w diagnozowaniu raka płaskonabłonkowego, głównie szyjki macicy i płuc oraz w prognozowaniu i monitorowaniu leczenia. SCC – Ag (ang. squamous cell carcinoma antigen), antygen raka płaskonabłonkowego jest głównym markerem raka szyjki macicy. Wykazano jego przydatność diagnostyczną,   dodatnią korelację stężenia w surowicy ze stopniem zaawansowania choroby, odwrotną zależność początkowego stężenia SCC i rokowania, możliwość monitorowania leczenia:  oceny wczesnych i odległych skutków leczenia (dynamika spadku stężenia) i wznów.  Wzrost stężenia SCC w surowicy  towarzyszy również nowotworom płaskonabłonkowym regionu głowy i szyi, jamy ustnej, krtani i  przełyku, płuc, przewodu pokarmowego, jajników i dróg moczowych i skóry. Może towarzyszyć nowotworom o innym pochodzeniu i chorobom nienowotworowym, jak choroby skóry (łuszczyca), niezakaźne zapalenie tkanki płucnej, łagodne nowotwory szyi i głowy. Wspólną cechą chorób wiążących się ze wzrostem SCC w surowicy jest udział w ich patogenezie komórek nabłonkowych.  W raku szyjki macicy swoistość diagnostyczna SCC-Ag  dochodziła wg niektórych autorów do 98%. Ogólnie,  w rakach płaskonabłonkowych, czułość oznaczeń SCC zależy od stopnia zaawansowania klinicznego i liczebności komórek uwalniających SCC. SCC jest jednym z antygenów należących do grupy antygenów towarzyszących nowotworom, TAA (ang. tumor associated antygen), jedną z 14 izoform, kwaśną, antygenu TA-4. Biochemicznie SCC  należy do krążących w krwi inhibitorów proteaz serynowych (serpin), biernie uwalnianych przez komórki nabłonka płaskiego. W niewielkich ilościach jest obecny również u osób zdrowych. 

 

 

Przeciwciała heterofilne.


Wzrost stężenia: rak szyjki macicy, płaskonabłonkowy rak płuc (SCC), rak skóry, nowotwory głowy, nowotwory szyi, nowotwory przewodu pokarmowego, rak jajników, nowotwory dróg moczowych, zakażenia płuc, choroby skóry, niewydolność nerek, choroby wątroby.

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane