tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Wymaz z nosa (bad. bakter.)

Kod badania: 1001Kod ICD: 91.831

Kategoria badań

Mikrobiologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 3-9 dni.

Opis badania

Wymaz z nosa (bad. bakter.). Bakteriologiczny wymaz z nosa wykonywany w diagnostyce chorób górnych dróg oddechowych, gardła czy krtani i ustalenia nosicielstwa. Antybiogram dla wyhodowanych bakterii wykonywany jest jedynie na wyraźne wskazanie lekarza. 

Więcej informacji

Bakteriologiczny wymaz z nosa wykonywany jest w diagnostyce chorób górnych dróg oddechowych, gardła i krtani lub dla ustalenia nosicielstwa.  Antybiogram dla wyhodowanych bakterii wykonywany jest jedynie na wyraźne wskazanie lekarza, przykładowo, u osób z obniżoną odpornością, powtarzającymi się zapaleniami ucha środkowego, zatok, oskrzeli itp. W przypadku braku zlecenia antybiogramu wynik zaopatrywany jest w informację, że wyhodowane drobnoustroje świadczą o kolonizacji, a zastosowanie antybiotykoterapii nie jest zalecane. Mikroflorę fizjologiczną człowieka stanowią drobnoustroje obecne stale: tzw. rodzime (stali rezydenci): np. E.coli w okrężnicy, Propionibacterium  acnes na skórze lub obecne przejściowo: kolonizujące skórę i/lub błony śluzowe. Flora fizjologiczna przyczynia się do odporności kolonizacyjnej, chroniąc przed zakażeniem innymi bakteriami. Skład drobnoustrojów rodzimych i przejściowych zmienia się w kolejnych fazach życia. Ich związek z organizmem może być mieć charakter komensalizmu, nosicielstwa lub zakażenia bezobjawowego. Wszystkie określane są jednak jako bakterie oportunistyczne lub potencjalnie chorobotwórcze.  Na błonach śluzowych, zębach, powierzchni ran (np. stopa cukrzycowa),  implantach,  bakterie wytwarzają błonę biologiczną składającą się m.in. z wydzielanych przez nie polisacharydów, stanowiącą mikrośrodowisko utrudniające fagocytozę, prezentację antygenów bakteryjnych komórkom odpornościowym, przenikanie przeciwciał i antybiotyków. Błona biologiczna uszkodzona przez procesy ropne lub siły hemodynamiczne powoduje rozprzestrzenianie się bakterii w krążeniu. Zakażenia objawowe, których czynnikiem etiologicznym jest określona bakteria, noszą nazwę swoistych chorób zakaźnych (np. gruźlica). W większości zakażeń obraz kliniczny jest nietypowy dla gatunku, podział kliniczny opiera się na lokalizacji zakażenia, a pełna diagnostyka wymaga mikrobiologicznej  identyfikacji bakterii, połączonej z ustaleniem ich wrażliwości na leki.
Wymaz z nosa powinien być wykonany w ostrej fazie zakażenia, przed zastosowaniem antybiotyków lub 5 dni po zakończeniu antybiotykoterapii. Wymazu można dokonać o dowolnej porze dnia, jednakże co najmniej 2 godziny po zastosowaniu lokalnym środków przeciwbakteryjnych (maści, kropli).
 

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane