Infano, badanie przesiewowe noworodków w kierunku genetycznie uwarunkowanych jednostek chorobowych (wymagana rejestracja)

3,500.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 2,999.00 PLN Zawiera 1 badanie

Po zakupie badania skontaktuj się z Doradcą Pacjenta w celu uzupełnienia wymaganego formularza zlecenia oraz umówienia pobrania materiału (do wyboru: pobranie samodzielne w domu lub we wskazanym Punkcie Pobrań Diagnostyki) pod numerem telefonu: 695 235 299 lub mailowo: kontakt@polskagenetyka.pl.

Badanie Infano jest genetycznym badaniem profilaktycznym w zakresie 74 chorób wieku dziecięcego, dedykowane jest dla niemowląt od pierwszych dni życia oraz małych dzieci.

Badanie Infano pozwala na wykrycie chorób uwarunkowanych genetycznie, które często są bardzo groźne dla zdrowia i życia dziecka, a nie dają objawów w pierwszych miesiącach życia. Dzięki temu wiele dzieci może uniknąć poważnych powikłań, wynikających z późnej diagnozy. Badanie INFANO ma na celu szybkie rozpoznanie choroby i rozpoczęcie leczenia przed wystąpieniem nieodwracalnych zmian.

Bezinwazyjne pobranie materiału

Materiałem do badania jest wymaz, pobrany w sposób bezbolesny z wewnętrznej strony policzka dziecka. Do pobrania materiału używany jest specjalistyczny zestaw pobraniowy stabilizujący DNA. Pobranie jest proste, nieinwazyjne i bezbolesne, a materiał może zostać pobrany samodzielnie w domu przez rodziców. Każdy materiał do badania (wymaz z policzka/krew żylna) może zostać pobrany również przez personel medyczny w Punktach Pobrań Diagnostyki.

W celu wyboru sposobu pobrania materiału od Twojego Dziecka, skontaktuj się z Doradcą Pacjenta pod numerem telefonu: 695 235 299 lub mailowo: kontakt@polskagenetyka.pl.

Wykonanie badania należy rozważyć:

  • jako profilaktyczne, przesiewowe badanie przeprowadzane u dziecka bez objawów choroby, w celu wychwycenia wrodzonych schorzeń, niemożliwych do wykrycia w czasie rutynowego badania lekarskiego,
  • jako rozszerzenie standardowego biochemicznego badania przesiewowego noworodków,
  • w przypadku uzyskania nieprawidłowego lub niejednoznacznego wyniku standardowego badania przesiewowego noworodków (biochemicznego).
  • jeśli w rodzinie wystąpiły: choroby uwarunkowane genetycznie lub o niewiadomym podłożu; zgony w wieku dziecięcym, z niewyjaśnionych przyczyn.

 

W ramach badania Infano otrzymujesz:

  • konsultację z Doradcą Pacjenta poprzedzającą badanie
  • wysyłkę do domu specjalnego zestawu pobraniowego (opcjonalnie)
  • obszerny wynik badania
  • konsultację nieprawidłowego wyniku z genetykiem klinicznym.

Pakiet zawiera następujące badania

Infano, badanie przesiewowe noworodków w kierunku genetycznie uwarunkowanych jednostek chorobowych, met. NGS

Infano, badanie przesiewowe noworodków w kierunku genetycznie uwarunkowanych jednostek chorobowych, met. NGS.

Może zainteresuje Cię również:

118.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 65.00 PLN
825.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 783.00 PLN
283.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 219.00 PLN