Arsen we krwi - o czym świadczy? Badanie poziomu pierwiastka

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Arsen we krwi – marker ryzyka nowotworu… wskaźnik zdrowia. Jak sprawdzić poziom arsenu? Cena i przygotowanie do badania.

kobieta_nowotwór

Arsen we krwi – czy niższe stężenie arsenu to niższe ryzyko raka?

Arsen (As) znajduje się na liście 22 niezbędnych dla życia pierwiastków – przyspiesza przemianę materii, powoduje wzrost i odnowę tkanek, aktywizuje wytwarzanie czerwonych krwinek. Fizjologiczne zapotrzebowanie na arsen zaspakajane jest przez dietę. Źródłem arsenu w środowisku są czynniki naturalne (np. aktywność wulkaniczna) i czynniki antropogeniczne: spalanie węgla, hutnictwo, intensywne rolnictwo (pestycydy).

Arsen w ilościach toksycznych dla organizmu pochodzi z zanieczyszczonej wody pitnej i wdychanego pyłu.
OBOK EFEKTU TOKSYCZNEGO, groźnym działaniem arsenu jest dowiedzione epidemiologicznie DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE.

Arsen indukuje stres oksydacyjny i apoptozę. Wywiera wpływ na przebieg cyklu komórkowego i proliferację komórek. Długotrwałe narażenie na związki arsenu prowadzi do różnych chorób układu sercowo- naczyniowego, może wiązać się z uszkodzeniem układu nerwowego i sprzyja rozwojowi nowotworów. Arsen może przyczyniać się także do rozwoju cukrzycy. Zatrucie arsenem może prowadzić do śmierci. Pierwiastek dostaje się do organizmu głównie drogą pokarmową, ale może wchłaniać się także przez drogi oddechowe.

Wykazano wpływ arsenu na zapadalność na raka piersi, płuc i skóry, a także pęcherza, wątroby i nerek. Arsen i jego związki nieorganiczne zostały uznane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem, IARC (ang. International Agency for Research on Cancer) za karcinogen klasy I, co oznacza, że istnieją przekonujące dane, by uznać, że rakotwórcze działanie arsenu u ludzi zostało udowodnione.

wykres_aresen

Wraz ze wzrostem stężenia arsenu we krwi następuje wzrost ryzyka nowotworu. Uderzający wpływ stężenia arsenu we krwi na częstość nowotworów w populacji Polek został określony ilościowo przez uczonych z innowacyjnego laboratorium READ-GENE i Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ponad 3 letnia obserwacja grupy 1700 Polek*, wykazała, że kobiety ze stężeniem arsenu we krwi mniejszym niż 0,6 mg/l prawie 30-krotnie rzadziej zapadały na nowotwory piersi i jajnika, niż kobiety z poziomem arsenu we krwi przekraczającym 0,6 mg/l.

Arsen – badanie. Cena

Ile kosztuje badanie poziomu arsenu we krwi? Cena badania „arsen we krwi” nieznacznie może się różnić w zależności od konkretnej placówki, ale wynosi około 120-125 zł. Badanie przeprowadza się z próbki krwi żylnej. Zalecane jest pozostanie na czczo, co najmniej 6 godzin przed badaniem oraz powstrzymywanie się na 3 dni przed badaniem od spożywania posiłków zawierających owoce morza, ryby i ich przetwory, kakao i ryż.

Kliknij tutaj, aby przejść do badania.

POBIERZ ulotkę