Pracownia Analiz Profili Genetycznych - PAPGEN

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Pracownia Analiz Profili Genetycznych PAPGEN

Diagnostyka S. A. prowadzi we Wrocławiu laboratorium badawcze o nazwie PAPGEN, specjalizujące się w analizie profili genetycznych.

Pracownia PAPGEN działa zgodnie z wytycznymi norm i procedur UE oraz European Network of Forensic Science Institute (ENFSI). Nasi pracownicy aktywnie uczestniczą w tworzeniu procedur i zasad funkcjonowania laboratorium genetyki sądowej w Polsce jako członkowie Polskiej Grupy Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFG).

Stale doskonalimy System Zarządzania Jakością wg normy ogólnej dla laboratoriów badawczych i wzorujących ISO 17025:2018-02. Cyklicznie uczestniczymy w testach biegłości rekomendowanym przez ENFSI- teście GEDNAP lub testach amerykańskich firm certyfikujących i organizowanym przez towarzystwo ISFG.

Wszystkie testy wykonujemy we własnym laboratorium PAPGEN zlokalizowanym we Wrocławiu na ulicy Opolskiej 131 A. Sprzęt używany do analizy DNA jest dedykowany próbkom z badań ojcostwa i pokrewieństwa. Cały proces analizy DNA jest maksymalnie zautomatyzowany, co pozwala na zachowanie pełnej powtarzalności pomiędzy badaniami, a także eliminuje błąd ludzki.

OFERTA BADAŃ

Test na ojcostwo i pokrewieństwo dostępny jest w wygodnej formie wysyłkowej, umożliwiającej samodzielne pobranie materiału w warunkach domowych. Badania dostępne są w naszym e-Sklepie TUTAJ. Badanie obecne jest również w stacjonarnej ofercie badań – placówki, które pobierają materiał do testu na ojcostwo znajdziesz TUTAJ.

Test DNA na ojcostwo opiera się na analizie i porównaniu profili genetycznych domniemanego ojca oraz dziecka – niezbędne jest do tego pobranie od nich próbek materiału genetycznego. Po pozyskaniu DNA od badanych osób określane są ich profile genetyczne. Profile te to zestawy genetycznych markerów, czyli określonych odcinków DNA, które w pewnym stopniu pokrywają się w przypadku osób spokrewnionych ze sobą. Profile te są następnie porównywane i poddawane analizie statystycznej. W teście sprawdzane są 24 markery genetyczne – analiza takiej ich ilości jest gwarancją uzyskania pewnego wyniku bez konieczności włączenia do badania materiału genetycznego od matki dziecka. Po wykonaniu analizy klient otrzymuje sprawozdanie z badania zgodnie z deklaracją na zleceniu: za pomocą przesyłki kurierskiej, pocztowej lub szyfrowanego maila. Niezależnie od wybranej metody dostarczenia wyniku klient nie ponosi dodatkowych kosztów.

BADANIA DNA DO CELÓW SĄDOWYCH:

DLA SĄDÓW:

Oferujemy Państwu pełną obsługę realizacji postanowienia, od momentu umówienia pobrania ze stronami, po wydanie sprawozdania z badania wraz z załączoną opinia biegłego sądowego. Pobranie materiału od badanych osób odbywa się w lokalizacji sądu czy miejscu zamieszkania badanych osób.

W przypadku ustalenia pokrewieństwa od osób zmarłych zajmujemy się formalnościami związanymi z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i przeprowadzeniem ekshumacji zwłok.

Gdy brak możliwości pobrania materiału genetycznego od domniemanego ojca, wykonujemy badanie ojcostwa poprzez analizę stopnia pokrewieństwa u innych członków rodziny np. rodziców (dziadka, babci) lub rodzeństwa domniemanego ojca.

Służymy usługami doradczymi codziennie w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu: 663 680 416

903Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych (matka, domniemany ojciec, dziecko)
5021Test DNA na ojcostwo dla celów sądowych, dodatkowa osoba np. drugie dziecko

Czas realizacji badania to 10 dni roboczych od dnia pobrania materiału od badanych osób.

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:

Jeżeli wynik badania DNA ma posłużyć jako dokument prawny; w tym wypadku wymagane jest uczestnictwo matki dziecka w badaniu oraz podanie danych personalnych (akt urodzenia dziecka, dokument tożsamości matki i domniemanego ojca). Do sprawozdania z badania dołączone jest omówienie wyniku z dokładnie opisanym etapem pobrania materiału biologicznego od badanych osób.  Aby wykonać badanie do celów sądowych należy zarejestrować się wcześniej telefonicznie na protokolarne pobranie materiału w jednym z naszych punktów pobrań dzwoniąc pod numer telefonu 663 680 416

5253Prywatny test DNA na ojcostwo z protokolarnym pobraniem i omówieniem sprawozdania, 3 osoby
5254Prywatny test DNA na ojcostwo z protokolarnym pobraniem i omówieniem sprawozdania, 2 osoby

Czas realizacji badania to 10 dni roboczych od dnia pobrania materiału od badanych osób.

BADANIA DNA ANONIMOWE:

Możliwe jest również anonimowe wykonanie badania – w tym przypadku nie są rejestrowane dane osób, od których pobrano próbki DNA (próbki te są zanonimizowane i określane jako “próbka A” i “próbka B”).

Materiałem biologicznym z jakiego uzyskujemy DNA standardowo wykorzystywanym jest wymaz z wewnętrznej strony policzka osoby poddawanej badaniu, ewentualnie krew włośniczkowa. Ponadto, przyjmujemy do badań tzw. “mikroślady” – czyli materiał biologiczny znajdujące się np. na przedmiotach codziennego użytku. Lista przyjmowanych mikrośladów: szczoteczka do zębów, guma do żucia, smoczek, używana chusteczka higieniczna, niedopałek papierosa, pasek od glukometru, używany plaster, obcięte paznokcie.

JAKO JEDYNE LABORATORIUM W POLSCE NIE POBIERAMY DODATKOWEJ OPŁATY ZA BADANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W POSTACI MIKROŚLADU.

900Test DNA na ojcostwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby (domniemany ojciec, dziecko)
901Test DNA na ojcostwo, 24 markery genetyczne dodatkowa osoba np. Drugie dziecko
902Test DNA na ojcostwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby (domniemany ojciec, dziecko, matka)

Wynik testu może wykluczyć ojcostwo 100% pewnością lub potwierdzić je z pewnością powyżej 99,9999% (prawdopodobieństwo graniczące z pewnością).

Badanie możesz kupić w e-Sklepie DIAGNOSTYKI: TUTAJ

Wszelkie informacje dotyczące badania można uzyskać pod numerem telefonu 785 122 862 (Infolinia funkcjonuje w godzinach 08:00-20:00).

USTALENIE POKREWIEŃSTWA:

Kiedy dwie osoby chcą dowiedzieć się czy mają tego samego ojca, lecz nie ma możliwości by dostarczyć materiał biologiczny od domniemanego ojca można posłużyć się testem DNA u rodzeństwa używając  markerów genetycznych zlokalizowanych na chromosomie Y (w przypadku dwóch braci) lub chromosomie X (w przypadku dwóch sióstr).

5019Test DNA pokrewieństwo w linii żeńskiej, chromosom X, 2 osoby
5020Test DNA pokrewieństwa w linii męskiej, chromosom Y, 2 osoby

ZESPÓŁ

Nasz zespół stanowią diagności laboratoryjni, doktorzy nauk medycznych, osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe w biologii molekularnej i w pracy laboratoryjnej.

Dr n. med. Agnieszka Pilecka

Kierownik Pracowni Analiz Profili Genetycznych PAPGEN, biegły sądowy

Kierownik i pomysłodawca Pracowni PAPGEN. Doktor nauk medycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, magister inżynier biotechnologii, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Biegły sądowy z zakresu genetyki sądowej przy wielu Sądach Okręgowych w Polsce. W pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie laboratoryjne zdobyte w biologii molekularnej oraz medycyny sądowej. Autorka i współautorka wielu projektów naukowych, publikacji, uczestnik konferencji oraz członek Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFG). Ukończyła szkolenie z normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018, co pozwala na skuteczne wdrożenie i nadzór nad najnowszymi założeniami normy systemu zarządzania jakością w laboratorium. W pracowni PAPGEN zajmuje się wykonywaniem oględzin dowodów rzeczowych, wydawaniem opinii dla sądów, wdrożeniem systemu jakości, zarządzaniem i nadzorowaniem pracy w pracowni oraz autoryzacją wyników badań. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzieli się reprezentując ośrodek na konferencjach krajowych i międzynarodowych, jak również podczas prowadzenia szkoleń.

Dr n. med. Iwona Chromik

Zastępca Kierownika Pracowni Analiz Profili Genetycznych PAPGEN, diagnosta laboratoryjny

Zastępca Kierownika Pracowni PAPGEN. Doktor nauk medycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, magister analityki medycznej, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Posiada uprawnienia diagnosty laboratoryjnego. W pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie zdobyte w laboratoriach: biologii molekularnej, medycyny sądowej jak również w laboratoriach embriologicznych. Autorka i współautorka wielu projektów naukowych oraz publikacji uczestnik konferencji polskich i międzynarodowych. Ukończyła szkolenie z normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018, co pozwala na skuteczne wdrożenie i nadzór nad najnowszymi założeniami normy systemu zarządzania jakością w laboratorium. W pracowni PAPGEN zajmuje się organizacją pracy, nadzorowaniem kontroli jakości, wykonywaniem badań jak również wypisywaniem opinii oraz autoryzacją wyników. Jako uczestnik szkoleń doskonalących w sposób ciągły poszerza swoją wiedzę oraz zdobywa nowe uprawnienia.

Mgr Katarzyna Kułakowska-Jerzak

Koordynator Pracowni Analiz Profili Genetycznych PAPGEN

Absolwentka studiów wyższych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Uczestnik szkoleń wewnętrznego Systemu Zarzadzania Jakością w Ochronie Zdrowia.

Jako koordynator PAPGEN zarządza częścią administracyjną pracowni. Ponad 10-letnie doświadczenie i kompetencje zawodowe wykorzystuje otaczając klientów kompleksową opieką. Posiada wiedzę merytoryczną dotyczącą badań wykonywanych w laboratorium, co uprawnia do udzielania rzetelnych informacji na tematy ojcostwa i pokrewieństwa.

Mgr Tomasz Mazur

Specjalista Ds. Sprzedaży Badań Genetycznych

Absolwent szkoły wyższej w Lublinie. Od lat pracuje jako specjalista ds. marketingu i sprzedaży w firmach branży medycznej. W pracowni PAPGEN zajmuje się utrzymywaniem i rozwojem relacji z obecnymi oraz przyszłymi klientami w sprawach związanych z badaniem pokrewieństwa, przede wszystkim na potrzeby organów procesowych, w tym sądów. Opiekun klienta.

KONTAKT:

Pracownia Analiz Profili Genetycznych PAPGEN

ul. Opolska 131 A, 52-013 Wrocław

e-mail: papgen@diag.pl, Informacja Telefoniczna +48 799 399 409 (Infolinia funkcjonuje w godzinach 08:00-20:00).