Otolaryngolog

Mgr Jolanta Pawłowska


Udostępnij

Otolaryngolog jest to lekarz zajmujący się chorobami nosa, uszu, gardła, krtani. Z greckiego otolaryngolog wywodzi się od słów („otos”, „oros”), krtań („laryngos”), nos („rhinos”, „rynos”), gardło („pharyngos”). Dziedzina medycyny, którą reprezentuje to otolaryngologia, czasem zwana jest laryngologią. Za historyczny początek laryngologii uważa się rok 1854, gdy hiszpański śpiewak operowy Manuel Patricio Rodríguez Garcia za pomocą dwóch luster dokonał pierwszej obserwacji własnej krtani.

Na czym polega praca otolaryngologa?

Praca otolaryngologa obejmuje profilaktykę, diagnostykę oraz edukację dotyczącą infekcji, urazów, chorób onkologicznych, zaburzeń głosu, równowagi i słuchu. Do zadań laryngologa należy również usuwanie czopa woskowinowego oraz profilaktyka w zakresie higieny narządu słuchu i równowagi. Badania jakie przeprowadza otolaryngolog to m.in. badania palpacyjne węzłów chłonnych, otoskopia uszu, rinoskopia i endoskopia nosa, badanie wzrokowe jamy ustnej, gardła, migdałków, ślinianek oraz ocena gardła za pomocą lusterka, fiberoskopia. Otolaryngolog zleca również takie badania jak RTG, TK, RM, badania histopatologiczne (w podejrzeniu nowotworów), badanie snu celem poznania przyczyn chrapania i bezdechów sennych.

Objawy z jakimi warto wybrać się do otolaryngologa to: szumy uszne, zaburzenia równowagi, upośledzenie słuchu oraz ból i wyciek z uszu, chrapanie, bóle i zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia węchu i smaku, dysfonia, zaburzenia przełykania, przewlekły katar lub kaszel.


Wybierz badania i zadbaj o zdrowie