Rodzaje testów w kierunku COVID-19

Pacjenci DIAGNOSTYKI mogą wykonać 3 rodzaje testów na koronawirusa:

• badanie genetyczne z materiału z wymazu z nosogardzieli,

• test antygenowy z materiału z wymazu z nosogardzieli,

• badanie krwi żylnej na obecność przeciwciał.

Jakie są różnice pomiędzy testami w kierunku koronawirusa?

Badania wykonywane metodami molekularnymi, czyli RT-PCR i RT-LAMP, wykrywają obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w próbce pobranej od pacjenta. Badania te realizowane są w specjalnych punktach wymazowych.
Badanie metodą RT-PCR jest rekomendowane przez WHO do rozpoznawania infekcji wirusem SARS-CoV-2: uzyskanie wyniku pozytywnego, szczególnie przy jednoczesnym występowaniu objawów klinicznych, jednoznacznie potwierdza rozpoznanie COVID-19. Badanie metodą RT-LAMP jest również testem diagnostycznym, wykrywającym obecność RNA wirusa w próbce, jednak dzięki zastosowaniu technologii izotermalnej, możliwe jest skrócenie czasu reakcji i szybsze uzyskanie wyniku.
Testy antygenowe, przeprowadzane w wybranych punktach wymazowych wykrywają natomiast cząstki białkowe, czyli antygeny wirusa SARS-CoV-2, w materiale z wymazu z nosogardzieli osoby badanej.

Wynik dodatni któregokolwiek z powyższych badań pozwala na diagnozę COVID-19. Jednocześnie wyniki ujemne nie wykluczają obecności zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zaletą testu antygenowego jest prostota wykonania i wiążąca się z nią cena oraz czas oczekiwania na wynik. Jednocześnie w stosunku do metody real time RT-PCR, test antygenowy ma niższą czułość, a więc „okienko”, w którym można wykryć antygeny wirusa jest węższe niż to dla wirusowego RNA. Optymalnie, test antygenowy powinien być wykonany w trakcie pierwszych 5-7 dni występowania objawów. Testy genetyczne mają większą czułość zarówno we wcześniejszej, jak i późniejszej fazie zakażenia.

Celem badań serologicznych jest natomiast zidentyfikowanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2, które powstały po kontakcie z wirusem. Nie potwierdzają ani nie wykluczają zakażenia koronawirusem. W początkowej fazie pandemii, badania serologiczne były jednak pomocniczo stosowane w rozpoznawaniu infekcji SARS-CoV-2 oraz w badaniach epidemiologicznych – rozprzestrzenienia się zakażeń w populacji. W tym celu używane były manualne testy immunochromatograficzne (kasetkowe), następnie zautomatyzowane przesiewowe testy jakościowe, a w końcu półilościowe testy pozwalające na oznaczenie osobno przeciwciał w klasie IgM i IgG. Z czasem wprowadzone zostały również testy ilościowe, pozwalające na określenie stężenia przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG, których obecność wiązano z odpornością na powtórne zakażenie.

Dalsze badania wskazały, że największą rolę w odporności humoralnej na infekcję SARS-CoV-2 odgrywają przeciwciała wykazujące zdolność neutralizacji wirusa, a właściwość tą powiązano ze swoistością przeciwciał – rozpoznawaniem określonych fragmentów SARS-CoV-2. Wykazano, że istnieje związek między wykazywaną w testach in vitro neutralizacją, a obecnością przeciwciał przeciwko białku S (ang. spike, białko kolca) wirusa. Ponadto zaobserwowano, że u osób, które chorowały na COVID-19 przeciwciała anty-S utrzymują się w krążeniu dłużej niż przeciwciała przeciw białku N SARS-CoV-2.
Jednocześnie badania nad szczepionkami przeciw COVID-19 zostały ukierunkowane na te preparaty, które bazują na białku S wirusa. Obecnie, wszystkie szczepionki dopuszczone do stosowania w Unii Europejskiej wykorzystują białko kolca wirusa SARS-CoV-2.
Te dwie kwestie wymusiły ewolucję w składzie odczynników stosowanych w laboratoriach diagnostycznych, a co za tym idzie – w ofercie badań.

Do najważniejszych dla Pacjenta zmian w portfolio testów dotyczących przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA należą:
– wycofanie badania przesiewowego (nr badań 4855, 4856), które oparte było o antygen nukleokapsydu (N) wirusa SARS-CoV-2
– rekomendacja dla badania 4850, pod zoptymalizowaną nazwą Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo, jako zalecanego do oceny odpowiedzi humoralnej, uzyskanej w wyniku zarówno przechorowania COVID-19, jak i szczepienia przeciw tej chorobie.
Zlecając to badanie Pacjent ma pewność, że otrzyma ilościowy wynik oznaczenia przeciwciał neutralizujących, rozpoznających białko S wirusa SARS-CoV-2, a dzięki temu będzie mógł wnioskować o odporności na zakażenie tym wirusem.

Nowością w ofercie DIAGNOSTYKI jest badanie obecności przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 przeprowadzane w formie wysyłkowej. Materiał do badania (krew z palca) pobierany jest przez pacjenta samodzielnie, w dogodnym dla niego miejscu, z użyciem specjalnej bibuły, która jest następnie odsyłana do laboratorium wykonującego oznaczenie. Więcej szczegółów odnośnie wysyłki i pobierania materiału znajdziesz TUTAJ. Oznaczenie to przeprowadzane jest metodą ELISA, która pozwala na ilościowy pomiar stężenia przeciwciał przeciw białku S wirusa SARS-CoV-2. Przeciwciała te powstają zarówno w wyniku przechorowania COVID-19, jak i po szczepieniu przeciw tej chorobie.

Badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 z usługą tłumaczenia i zaświadczeniem lekarskim:

Ze względu na wymagania prawne, dotyczące osób wyjeżdżające za granicę do pracy wprowadziliśmy również możliwość wydania zaświadczenia lekarskiego do wyniku badania SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Sprawdź badania z zaświadczeniem tutaj. Zaświadczenie lekarskie w języku obcym można również otrzymać do wyniku testu antygenowego. Szczegóły dostępne tutaj.

UWAGA! Zaświadczenia przygotowywane są w plikach PDF, do odczytania których służy program Adobe Acrobat Reader (pobierz: https://get.adobe.com/pl/reader/). Przeglądanie plików PDF w innym programie pociąga za sobą ryzyko braku odczytu niektórych danych, w tym podpisu elektronicznego na zaświadczeniu.

Rodzaje testów w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ofercie DIAGNOSTYKI:

Kiedy wykonać test w kierunku COVID-19?

Możliwa interpretacja wyników testów dostępnych w ofercie DIAGNOSTYKI

Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników badań laboratoryjnych w typowym przebiegu infekcji SARS-CoV-2.


Na wyniki i ich interpretację ma jednak wpływ także ogólny stan zdrowia badanego i ciężkość przebiegu infekcji. Przykładowo, u niektórych osób RNA wirusa (dodatni wynik badania metodą real time RT-PCR) może utrzymywać się do 6 tygodni po ustąpieniu objawów (**), kiedy to badany zwykle nie jest już zakaźny.


Może się też zdarzyć, że wynik testu antygenowego będzie ujemny u osób przechodzących infekcję w bezobjawowo. Wydaje się, że możliwość zakaźności takiej osoby jest niższa, ale nie można jej wykluczyć zupełnie.


Również pojawianie się we krwi przeciwciał cechuje się pewną zmiennością. Przeciwciała klasy IgM i IgG mogą zaczynać pojawić się we krwi wcześnie i prawie równocześnie – IgM w przeciągu 5 dni od wystąpienia objawów, a IgG po 5-7 dniach. Optymalny okres na ich oznaczanie to trzeci tydzień od początku infekcji. Przyjmuje się, że przeciwciała w klasie IgM utrzymują się we krwi ok. 3 miesięcy. Nie ma jeszcze ostatecznych danych na temat okresu wykrywalności przeciwciał w klasie IgG we krwi. U pewnego odsetka pacjentów, szczególnie tych, którzy przeszli infekcję dawno (powyżej 3 miesięcy przed badaniem krwi) i najczęściej bezobjawowo, przeciwciała mogą być niewykrywalne (wynik ujemny oznaczenia przeciwciał).

Więcej o badaniach przeczytasz tutaj

W których miastach przeprowadzane są testy na SARS-CoV-2?

Liczba punktów pobrań, które wykonują badania w kierunku COVID-19, stale rośnie. Konkretne miasta oraz placówki znajdziesz w katalogu Punktów Pobrań, zaznaczając w filtrach (tzw. checkboxach) wybrany typ badań w kierunku SARS-CoV-2. Następnie, zobaczysz listę miast, w których jest ono przeprowadzane.

Jak kupić test na koronawirusa?

Badania kupisz w bezpieczny sposób w e-Sklepie DIAGNOSTYKI. Zrealizujesz je w konkretnym Punkcie Pobrań, które wykonuje testy na COVID-19. Wybierz test, który Cię interesuje: