Twój punkt pobrań

Badania SARS-CoV-2 met. RT-PCR z wynikiem w języku w obcym i zaświadczeniem lekarskim

Ze względu na osoby wyjeżdżające za granicę do pracy lub w celach turystycznych wprowadziliśmy możliwość wydania zaświadczenia lekarskiego do wyniku badania SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Zaświadczenie opatrzone jest certyfikowanym podpisem elektronicznym lekarza i w niektórych krajach może pozwolić na uniknięcie 2 tygodniowej kwarantanny. Zaświadczenia są zgodne z wymaganiami poszczególnych krajów (m.in. Czech, Austrii i Grecji). W przypadku zaświadczeń w języku niemieckim i angielskim, rosyjskim i ukraińskim mogą być one wykorzystane przy przekraczaniu granic lub okazane pracodawcy. Zaświadczenia przygotowywane są w plikach PDF, do odczytania których służy program Adobe Acrobat Reader (pobierz: https://get.adobe.com/pl/reader/). Przeglądanie plików PDF w innym programie pociąga za sobą ryzyko braku odczytu niektórych danych, a w tym podpisu elektronicznego na zaświadczeniu. W niektórych wariantach do wyniku badania dołączane jest również jego tłumaczenie na wybrany język: angielski lub niemiecki. Zaświadczenie lekarskie oraz tłumaczenie będzie dostępne on-line wraz z wynikiem testu. Ważność zaświadczenia zależy od kraju docelowego. Badanie metodą RT-PCR można również wykonać w wersji bez zaświadczenia lekarskiego i usługi tłumaczenia, sprawdź tutaj.
Więcej
Lista pakietów