Kategoria Badania SARS-CoV-2 met. RT-PCR z wynikiem w języku w obcym i zaświadczeniem lekarskim

Ze względu na osoby wyjeżdżające za granicę do pracy wprowadziliśmy możliwość wydania zaświadczenia lekarskiego do wyniku badania SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Zaświadczenie opatrzone jest certyfikowanym podpisem elektronicznym lekarza i  w niektórych krajach może pozwolić na uniknięcie 2 tygodniowej kwarantanny.

Zaświadczenia są zgodne z wymaganiami wprowadzonymi przez Czechy i Austrię. W przypadku zaświadczeń w języku niemieckim i angielskim , rosyjskim i ukraińskim mogą być one wykorzystane przez pracowników przy przekraczaniu granicy lub pokazane pracodawcy.

Do wyniku badania dołączane jest również jego tłumaczenie na wybrany język: angielski lub niemiecki. Zaświadczenie lekarskie oraz tłumaczenie będzie dostępne on-line wraz z wynikiem testu. Ważność zaświadczenia to 72h od dnia wystawienia.

Badanie metodą RT-PCR można również wykonać w wersji bez zaświadczenia lekarskiego i usługi tłumaczenia, sprawdź tutaj.