Badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2

Badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 to zbiór testów diagnostycznych, które umożliwiają wykrycie we krwi pacjenta specyficznych białek odpornościowych związanych z koronawirusem odpowiedzialnym za rozwój choroby COVID-19. Omawiane przeciwciała mogą zostać wyprodukowane przez układ immunologiczny w sposób naturalny - w momencie kontaktu z patogenem (poprzez zakażenie) lub też na skutek zastosowania szczepienia ochronnego przeciwko omawianemu patogenowi. Oznaczenie stężeń przeciwciał skierowanych przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 pozwala na ocenę statusu immunologicznego danej osoby. Dzięki tym badaniom można określić, czy dana osoba w przeszłości miała kontakt z koronawirusem oraz czy zastosowane szczepienie było skuteczne i doprowadziło do powstania odpowiednich przeciwciał. Jest to szczególnie istotne ze względu na specyficzny charakter choroby COVID-19, które w znacznej części przypadków może przebiegać bezobjawowo lub tez w sposób skąpoobjawowy. Wyróżnia się kilka podtypów immunoglobulin, które dzielone są na właściwe klasy. Badania skupione na różnego rodzaju przeciwciałach są wykorzystywane do oceny innego aspektu stanu zdrowia pacjenta. Testy diagnostyczne są nakierowane na wykrywanie we krwi pacjenta przeciwciał klasy IgM oraz IgG skierowanych przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. W obu klasach możliwe jest wyróżnienie także przeciwciał anty-S oraz anty-N. Należy jednak podkreślić, że udowodniona wartość diagnostyczna rozróżniania przeciwciał na anty-S i anty-N dotyczy przeciwciał klasy IgG. Typ anty-N jest charakterystyczny dla infekcji COVID-19 (nawet bezobjawowej), która wystąpiła w przeszłości. Przeciwciała IgG anty-N pojawiają się po ok. 14 dniach od momentu kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2 i zanikają po ok. 8 miesiącach od infekcji. Z tego powodu badania tego typu przeciwciał mogą być wykorzystywane do oceny, czy pacjent przeszedł w przeszłości zakażenie omawianym koronawirusem w sposób naturalny. W celu oceny skuteczności zastosowanego szczepienia zaleca się przeprowadzenie badania przeciwciał neutralizujących anty-S w klasie IgG . Ten rodzaj przeciwciał produkowany jest przez układ odpornościowy pacjenta w reakcji na kontakt ze zmodyfikowanym materiałem genetycznym koronawirusa, który zawarty jest w szczepieniu ochronnym przeciwko COVID-19. Przeciwciała anty-S skierowane są przeciwko białkom kolca, czyli charakterystycznym elementom otoczki wirusowej SARS-CoV-2. Immunoglobuliny tego rodzaju są w stanie neutralizować cząsteczki koronawirusa odpowiedzialnego za rozwój choroby COVID-19, przez co w przypadku infekcji będą w stanie zapewnić skuteczną ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby oraz rozwojem ewentualnych powikłań. Przyjmuje się, że im wyższy poziom przeciwciał we krwi, tym wyższy poziom odporności na COVID-19. Laboratoria Diagnostyka oferują także możliwość zamówienia specjalistycznych pakietów wysyłkowych, które pozawalają na samodzielne pobranie materiału do badania w domu. Dzięki temu rozwiązaniu pacjent ma możliwość przeprowadzenia testu ilościowego pomiaru przeciwciał anty-SARS-CoV-2, anty-S w klasie IgG bez konieczności udawania się do laboratorium. W przesyłanym pakiecie zawarte są niezbędne przyrządy oraz instrukcje do samodzielnego pobrania kilku kropel krwi, które następnie odsyłane są przez pacjenta do laboratorium, gdzie zostają poddanie profesjonalnej analizie. Otrzymany przez pacjenta wynik autoryzowany jest przez diagnostę laboratoryjnego, dzięki czemu stanowi pełnoprawną informację medyczną, która może zostać wykorzystana przez lekarza podczas procesu diagnostyczno-leczniczego.
Więcej

Lista pakietów

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo.

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo.

Pakiet zawiera badanie Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo (poprzednia nazwa: Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo). Badanie zapewnia ilościowy pomiar stężenia przeciwciał neutralizujących (zwykle IgG), swoistych względem białka szczytowego - antygenu S (ang. spike, białko kolca) wirusa SARS-CoV-2. Przeciwciała te mają zdolność do n
Zawiera 1 badanie

110.00 PLN

Zobacz więcej
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała anty-S w klasie IgG, ilościowo (DBS) test do samodzielnego pobrania

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała anty-S w klasie IgG, ilościowo (DBS) test do samodzielnego pobrania

Badanie wysyłkowe
Badanie wysyłkowe
NOWOŚĆ w ofercie laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA – Laboratoryjny test z materiału pobranego samodzielnie przez pacjenta do ilościowego pomiaru przeciwciał IgG swoistych dla antygenu S1 wirusa SARS-CoV-2 Obecność przeciwciał IgG swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 świadczy o przebyciu naturalnego kontaktu z wirusem lub o odpowiedzi układu odpornościowego na szczepion

129.00 PLN

Zobacz więcej
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała anty-N, w klasie IgG (po przechorowaniu COVID-19)

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała anty-N, w klasie IgG (po przechorowaniu COVID-19)

Celem badania jest ocena obecności przeciwciał przeciw białku nukleokapsydu (N, inny stosowany skrót: NCP) wirusa SARS-CoV-2, powstających po kontakcie z tym wirusem. Ten typ przeciwciał nie powstaje w wyniku podania szczepionek przeciw COVID-19 zatwierdzonych dotychczas w UE. Badanie może być wykorzystywane w badaniach epidemiologicznych - do potwierdzenia przebytego kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 (do 8 miesięcy od infekcji) lub pomo

98.00 PLN

Zobacz więcej
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM

Pakiet Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM zawiera dwa oznaczenia, przeprowadzane na zautomatyzowanych platformach analitycznych: - Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo - Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM, półilościowo Celem badań serologicznych jest ocena obecności przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, powstających po kon
Zawiera 1 badanie

Cena wg. cennika w Poznaniu

240.00 PLN

169.00 PLN

Zobacz więcej
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny

Pakiet zawiera badanie koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, jakościowo. Identyfikacja przeciwciał IgM i IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2. Badanie przeznaczone dla osób zdrowych, nie mających objawów infekcji COVID-19.   Badanie serologiczne polega na identyfikacji przeciwciał IgM i IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2. Wirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), przez krótki czas po ide
Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz punkt pobrań
Zawiera 1 badanie

99.00 PLN

Zobacz więcej
  • 1 z 1