Przygotowanie do badań z krwi

Przygotowanie do badań laboratoryjnych wykonywanych z krwi

Zalecenia ogólne

Pora dnia

Zaleca się, by do pobrania krwi do rutynowych badań zgłaszać się w godzinach rannych (7:00-10:00). W niektórych badaniach dopuszcza się możliwość pobierania krwi w innych porach; w takich przypadkach należy zaznaczyć godzinę pobrania.

Posiłek

Zaleca się (o ile nie ma innych wskazań), by przed pobraniem próbki krwi zachować ok. 12 godzinną przerwę w spożywaniu posiłków. Optymalnie, ostatni posiłek poprzedniego dnia powinien być spożyty ok. godz. 18:00. W dni poprzedzającym badanie należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu. Przed badaniem dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.

W przypadku niemowląt i małych dzieci, przed pobraniem krwi dopuszczalne jest podanie lekkiego posiłku. Wyjątek stanowi oznaczenie stężenia glukozy.

Inne czynniki (wysiłek, leki, zioła)

Z zasady badań nie powinno się wykonywać po nieprzespanej nocy i forsownym wysiłku. O ile nie ma specjalnych wskazań, bezpośrednio przed pobraniem unikać wysiłku i stresu, nie palić. Wskazany jest krótki odpoczynek.

Należy poinformować personel pobierający krew o zażywanych lekach, parafarmaceutykach, suplementach i preparatach ziołowych. Lekarz zlecający badanie decyduje, czy w dniu badania lub w okresie poprzedzającym można przyjmować leki.  W celu oznaczeń stężenia leku, próbki krwi należy pobierać przed przyjęciem dawki porannej lub w szczycie wchłaniania (maksymalne stężenie), zgodnie z zaleceniem lekarza. Preparaty ziołowe mogą wpływać na metabolizm leku.

Stosowane suplementy, szczególnie biotyna w wysokich dawkach, mogą wpływać na wyniki badań, powodując ich fałszywe zawyżenie lub zaniżenie. Jeśli to możliwe, nie przyjmuj biotyny optymalnie 72h przed pobraniem.

W tabeli przedstawiono warunki pobierania krwi w celu oznaczania określonych parametrów:

watunki_pobierania_krwi

Test obciążenia glukozą

Zalecenia ogólne:

  1. Na badanie należy się zgłosić najlepiej ze skierowaniem od lekarza, jeśli pacjent/pacjentka trafi do Punktu Pobrań bez dokumentu, będziemy prosić o podpisanie zgody na wykonanie testu obciążenia glukozą pacjentkę w ciąży (OGTT – trzypunktowy test obciążenia glukozą) i pozostałych pacjentów (dwupunktowy test obciążenia glukozą). Na badanie należy zgłosić się na czczo. Warunek ten może być pominięty w przypadku kobiet w ciąży.
  2. Badanie trwa do 2 godzin i wymaga spędzenia tego czasu w poczekalni Punktu Pobrań. Wykluczone jest opuszczanie Punktu Pobrań w celu np. zakupów, spaceru itp., ponieważ związany z tym wysiłek (praca mięśni) wpływa na obniżenie stężenia glukozy we krwi.
  3. W trakcie trwania testu nie wolno spożywać posiłków, przyjmować płynów ani palić papierosów.

Test obciążenia glukozą polega na dwu lub trzykrotnym pobraniu krwi i oznaczeniu w próbkach poziomu glukozy.

Pierwsze pobranie wykonywane jest na czczo, następnie pacjent dostaje do wypicia wodny roztwór 75 g glukozy o objętości minimum 200ml. Po 1 i/lub 2 godzinach, w zależności od zlecenia, pobierane są kolejne próbki krwi.

Zalecenie nie dotyczy wykonania testu obciążenia glukozą u dzieci, u których dopasowanie dawki glukozy jest wskazywane przez lekarza w odniesieniu do wieku i wagi dziecka.

Prolaktyna test z metoklopramidem

Nazwa farmaceutyczna: Metoclopramid (MTC)

Pacjentka powinna zgłosić się do Punktu Pobrań z wykupionym w aptece metoklopramidem oraz ze skierowaniem od lekarza. Zlecenie musi zawierać informację o dawce leku, którą pacjentka ma zażyć w trakcie badania. Zaleca się by test wykonywać rano. Krew pobierana jest w czasie 0, przed zażyciem metoklopramidu, a następnie po 60 i ewentualnie 120 min. lub według wskazań lekarza.

W czasie trwania testu pacjentka nie powinna podejmować aktywności fizycznej. Powtórne badania powinny być wykonywane o stałej porze.

Terapeutyczne monitorowanie leków

Oznaczenie stężenia leku we krwi przeprowadza się m.in. gdy brak jest oczekiwanego efektu terapeutycznego lub gdy u pacjenta występują objawy wskazujące na zatrucie lekiem. O ile lekarz nie zaleci inaczej, w przypadku większości leków próbkę krwi na oznaczenie stężenia leku pobiera się bezpośrednio przed podaniem kolejnej jego dawki. W ten sposób określa się minimalne stężenie w przedziale dawkowania w stanie stacjonarnym.

Przed badaniem zawsze warto skonsultować porę pobrania z lekarzem prowadzącym.

Ulotka zgodna z Podręcznikiem Pobierania Próbek Pierwotnych.

POBIERZ ULOTKĘ

Sprawdź punkty pobierania krwi Diagnostyki