tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 2 h) (Krzywa cukrowa)

Kod badania: 953Kod ICD: L43

Kategoria badań

Cukrzyca

Dietetyka, suplementacja

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień.

Opis badania

Test obciążenia glukozą (2 pkt., 75 g, 2 h). Doustny test  tolerancji glukozy – dwupunktowe badanie poziomu glukozy po obciążeniu 75  gramami, w próbkach pobranych  w czasie 0 i 2 godziny po podaniu glukozy.

Przygotowanie do badania

Test obciążenia glukozą powinien być wykonywany na zalecenie i według wskazań lekarza. Pacjent bez skierowania powinien podpisać właściwe oświadczenie.

Wysiłek dobowy

Wysiłek i stres

Unikać wysiłku między pobraniami

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Więcej informacji

Dwupunktowy, doustny test obciążenia glukozą, zwany inaczej doustnym testem tolerancji  glukozy, w skrócie DTTG lub  w skrócie angielskim:  OGTT albo GTT (odpowiednio: Oral Glucose Tolerance Test lub Glucose Tolerance Test), jest dwuetapowym  badaniem poziomu glukozy w osoczu w próbkach  pobieranych  w czasie  0 i 2 godzin  po podaniu 75 gramów glukozy. Test jest stosowany w diagnostyce cukrzycy lub stanów predysponujących do rozwoju cukrzycy.  Po podaniu glukozy obserwowane są  zmiany jej poziomu w krwi badanego (glikemii),  związane z szybkością wydzielania insuliny i wchłaniania glukozy przez komórki organizmu. Insulina wydzielana jest przez trzustkę w dwóch etapach – w kilku minutach po padaniu glukozy zapas już zgromadzony, a następnie pula powstająca na bieżąco (do 2 godz. po podaniu glukozy). Badanie wykonywane jest rano, po przespanej nocy, na czczo, 8 do 12 godzin po spożycia ostatniego posiłku. Głodzenie dłuższe niż 15 godz. pogarsza tolerancję glukozy. Godziny ranne są okresem najgorszej tolerancji glukozy. Poziom glukozy przy pobraniu krwi w godzinach popołudniowych może być na tyle niższy w porównaniu do poziomu z  pobrania rannego, że może doprowadzić do przeoczenie cukrzycy u badanego. Test OGTT zazwyczaj wykonuje się u osób po uprzednim nieprawidłowym wyniku badania glikemii na czczo.  Etapy testu: Glukoza w określonej dawce, w tym wypadku 75 g,  podawana jest do wypicia w ciągu 5 minut w roztworze wodnym (do 300 ml). Glikemia oznaczana jest  w osoczu  wyjściowej próbki  krwi  i w próbkach (próbce) pobranych  w określonym czasie po podaniu glukozy. 

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane