10 kwietnia 2018

Wzdęty brzuch – możliwe przyczyny

POWRÓT

Kumulacja zbyt dużej ilości gazów w jelicie powodująca nieprzyjemne uczucie wzdętego brzucha to dolegliwość, którą zna niemal każdy z nas. Jeśli występuje sporadycznie, można uznać, że nie stanowi objawu zaburzeń w funkcjonowaniu naszego układu pokarmowego. Jeśli jednak wzdęty brzuch to nasz codzienny problem, warto rozważyć zbadanie się pod kątem celiakii, autoimmunologicznej choroby o podłożu genetycznym charakteryzującej się nietolerancją glutenu.

Przyczyny wzdęcia brzucha

Przyczyny wzdęcia brzucha mogą być różnorakie. Nieprzyjemne uczucie rozdęcia i wewnętrznego rozpierania mogą być skutkiem popełnionych przez nas błędów dietetycznych, ale także świadczyć o chronicznej niedrożności przewodu pokarmowego. Co na wzdęcie brzucha zalecają lekarze?

Jeśli nieprzyjemne dolegliwości związane z układem pokarmowym nie mają podłoża chorobowego, pomóc powinien delikatny masaż brzucha, wykluczenie z diety pokarmów powodujących wzdęcia oraz napojów gazowanych, a także przyjęcie dostępnych bez recepty preparatów rozkurczających.
Przedłużające się bądź przewlekłe uczucie wzdętego brzucha wymagają natomiast poznania przyczyny, ponieważ niedrożność układu pokarmowego może być spowodowana występowaniem nowotworu, przepukliny czy zwężeniem jelita. Wszelkie te schorzenia mogą stanowić zagrożenie życia, dlatego nie należy ich ignorować. Dolegliwości w postaci wzdęć występować mogą także u osób z dysfunkcją procesów trawiennych związanych z chorobami organów układu pokarmowego – trzustki, wątroby, jelita grubego czy dróg żółciowych.

Diagnostyka celiakii

Wzdęty brzuch to także jeden z objawów celiakii, chronicznej choroby autoimmunologicznej, powodowanej spożywaniem glutenu. Dolegliwość ta potrafi przez wiele lat rozwijać się bezobjawowo bądź jej objawy mylone są z innymi chorobami. Badania dowodzą, że 30 procent dorosłych, u których stwierdzono tę chorobę, w dzieciństwie cierpiało na jej łagodną postać, ale nie została ona wówczas wykryta. Dlatego też diagnostyka celiakii jest stosunkowo trudna. Jeśli regularnie obserwujemy u siebie wzdęty brzuch warto wykonać wszystkie badania wykorzystywane w rozpoznawaniu celiakii.

Należy podkreślić, że u chorych na celiakię na skutek działania glutenu dochodzi do stopniowego uszkodzenia błony jelita cienkiego, co w efekcie prowadzi do zaburzenia wchłaniania substancji odżywczych i niedożywienia.

Jeśli wzdęty brzuch to problem, który nawraca – wykonajmy zestaw specjalistycznych badań w renomowanym laboratorium posiadającym pracownie autoimmunologiczne, w których wykonuje się badania metodami immunofluorescencji, ELISA i ImmunoBLOT. Lekarz prowadzący otrzyma wyniki badań opatrzone komentarzami, co stanowi istotną pomoc w ukierunkowaniu diagnostyki celiakii. Diagnostykę celiakii warto także uzupełnić o badania genetyczne – najnowsze osiągnięcie w tej dziedzinie. W ostatnich latach udowodniono, że czynnik genetyczny jest zasadniczym elementem w patogenezie celiakii. Badanie genetyczne na obecność HLA DQ2 i/lub DQ8 pozwala na określenie predyspozycji do rozwoju celiakii bądź jej wykluczenie.

Przyczyny wzdęcia brzucha pozwoli także ustalić badanie stolca na tzw. krew utajoną, badanie mikrobiologiczne kału, a także badania krwi pozwalające na ocenę funkcji gruczołu trzustkowego.

Celiakii – Genetyczna diagnostyka – pobierz ulotkę