tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Albumina w moczu

Kod badania: 3270Kod ICD: I09

Kategoria badań

Badania z moczu

Choroby nerek

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-5 dni.

Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Opis badania

Albumina w moczu. Badanie przesiewowe w kierunku niewydolności nerek, przydatne dla oceny  ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę.   

Więcej informacji

Badanie przesiewowe w kierunku niewydolności nerek, przydatne dla oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę. Albuminy, należące do głównych białek krwi, zatrzymywane są w zdrowej nerce dzięki barierze filtracyjnej, powodującej, że w prawidłowym moczu albuminy występują w ilościach śladowych. Patologiczny stan, w którym albumina jest w moczu obecna nazywany jest albuminurią. Albuminuria stanowi marker niewydolności nerek, niekiedy wyprzedzając objawy uszkodzenia nerek. Pomiar stężenia albuminy w moczu jest istotny u chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze. Wykonywany jest w przygodnej próbce moczu. Należy zwracać uwagę na możliwość zafałszowania wyniku wskutek nadmiernego wysiłku fizycznego, zakażenia dróg moczowych i odwodnienia. W przypadku, gdy stężenie albuminy wyrażane jest w przeliczeniu na stężenie kreatyniny (ACR), próbka moczu pobierana jest o dowolnej porze. Przy takim wskaźniku przyjmuje się, za prawidłowe: ACR < 30 mg albuminy/g kreatyniny (normoalbuminuria); podniesione bez objawów nerfropatii:  ACR 30-300 mg albuminy/g kreatyniny (mikroalbuminuria) i podniesione (ACR > 300 mg albuminy/g kreatyniny (makroalbuminuria).  Do stwierdzenia makroalbuminurii wystarcza pojedynczy wynik, potwierdzenie mikroalbuminurii wymaga  badania dwukrotnego. Stwierdzenie podwyższonego stężenia albuminy w moczu u chorych na cukrzycę i nadciśnienie wiąże się z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

Badania powiązane

Kreatynina
Kod badania: 33Kod ICD: M37
Cystatyna C
Kod badania: 35Kod ICD: K16

Artykuły powiązane z badaniem

Nefropatia cukrzycowa - co warto wiedzieć?

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane