tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Apo B

Kod badania: 272Kod ICD: I67

Kategoria badań

Choroby sercowo-naczyniowe

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-14 dni.

Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Opis badania

Apolipoproteina B, (apoB), test stosowany do pogłębionej diagnostyki hipercholesterolemii i oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Przygotowanie do badania

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Więcej informacji

Apolipoproteina  B (apoB) i  apolipoproteina A 1 (apoA1)  są głównymi  białkami strukturalnymi cząsteczek cholesterolu.  Apolipoproteina B (apoB)  jest głównym składnikiem  cząsteczki LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości,  ang. low density lipoprotein) i jej prekursorów: lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości, VLDL (ang. very low density lipoprotein)   i lipoproteiny o pośredniej gęstości, IDL (ang. intermediate density lipoprotein) – cząsteczek remnant. Te dwie ostatnie również łączą się z ryzykiem miażdżycy, ale w mniejszym stopniu niż LDL. Każda z tych cząsteczek zawiera jedną cząsteczkę apoB. Wszystkie te cząsteczki objęte są nazwą „złego cholesterolu” ze względu na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.  Stosunek stężeń apoB/apoA1 uważany jest za dobry czynnik predykcyjny ryzyka zawału serca. Inne opracowania statystyczne danych sugerują jednak, że nie poprawia on oceny ryzyka wynikającego ze stosunku całkowitego cholesterolu do HDL. Stosunek LDL do apoB pozwala na rozpocznie chorych posiadających małe gęste LDL , tzw. hyperaboB. Stosunek LDL (mmol/l) do apoB (g/l) mniejszy niż 3 (przy normie 3,5)  sugeruje wzrost proporcji małych gęstych cząsteczek. Oznaczenia apoprotein może być  wykonywane u osób nie będących na czczo.  Pomiary stężeń apoA1  i apoB pozwalają na lepszą charakterystykę cząsteczek cholesterolu (ilości i wielkości). ApoB umożliwiają ocenę cząsteczek VLDL i IDL. U chorych poddanych intensywnej terapii statynami  pomiar apoB daje lepszą ocenę ryzyka chorób sercowo naczyniowych niż pomiar LDL, jednakże LDL w dalszym ciągu pozostaje głównym parametrem ocenianym. Porównaj 270, 271.

Badania powiązane

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)
Kod badania: 14Kod ICD: M71
Apo A1
Kod badania: 270Kod ICD: I71
Lipoproteina Lp(a)
Kod badania: 273Kod ICD: M69

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Badanie dostępne w pakietach:

e-Pakiet specjalistyczny - zaburzenia: lipidowe i w funkcjonowaniu tkanki tłuszczowej
447,00 PLN
399,00 PLN
Sprawdź
e-Pakiet uzupełniajacy - metabolizm
229,00 PLN
200,00 PLN
Sprawdź