tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet uzupełniający - metabolizm

e-Pakiet uzupełniający - metabolizm

e-Pakiet uzupełniający - metabolizm
Kod pakietu: 7476
Zawiera 3 badania

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-14 dni.

Opis pakietu

Choroby układu krążenia, ale także cukrzyca latami mogą podstępnie rozwijać się w organizmie, prowadząc do jego powolnej destrukcji. Nieprawidłowy wynik lipidogramu świadczy o dyslipidemii, czyli zaburzeniu które nadal stanowi najbardziej rozpowszechniony czynnik ryzyka chorób układu krążenia (choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, choroby tętnic obwodowych). Wysokie stężenie glukozy na czczo najczęściej wynika z podstępnej, obarczonej szeregiem powikłań choroby metabolicznej – cukrzycy. W diagnostyce monitorowaniu i leczeniu chorób metabolicznych zastosowanie znalazły badania zawarte w pakiecie uzupełniającym – Metabolizm. Poziom HbA1c od niedawna stanowi jedno z kryteriów rozpoznania cukrzycy. Wynik badania dostarcza informacji o średnim stężeniu glukozy we krwi w okresie poprzednich 3 miesięcy, stąd parametr ten wykorzystywany jest z powodzeniem w monitorowaniu przebiegu i leczenia choroby. W pakiecie uwzględniono również oznaczenie lipoproteiny a – Lp (a) i apolipoproteiny B – ApoB. Szacuje się, że 30% osób z hipercholesterolemią lub chorobą wieńcową ma podniesione stężenie Lp(a) mimo prawidłowych wartości tzw. złego cholesterolu – LDL. Z tego też powodu, według aktualnych zaleceń wielu towarzystw naukowych Lp(a) należy oznaczyć co najmniej raz w życiu u każdej dorosłej osoby. Z kolei ApoB wg danych literaturowych jest lepszym parametrem w ocenie ryzyka chorób sercowo – naczyniowych (kardiometabolicznych) w porównaniu do wyliczanego ze standardowego lipidogramu LDL.
Badania są doskonałym uzupełnieniem e-Pakietu profilaktycznego podstawowego, który pomocny jest w ocenie ogólnego stanu organizmu. W jego skład wchodzą: morfologia krwi, CRP, pełny lipidogram i glukoza.

Sposób pobrania

Pobranie krwi

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 200,00 PLN

200,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

200,00 PLN

Przygotowanie do badania

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Pakiet zawiera następujące badania

Kod badania: 150

Kod badania: 272

Kod badania: 273

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 200,00 PLN

200,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

200,00 PLN

Opis pakietu

Przygotowanie do badania

Pakiet zawiera następujące badania