tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Badanie kału - pasożyty jelitowe – Parasep SF

Kod badania: 3234Kod ICD: A21

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-5 dni.

Opis badania

Badanie kału - pasożyty jelitowe – Parasep SF. Badanie w kierunku pasożytów jelitowych: pierwotniaków – Entamoeba spp., Giardia intenstinalis; robaków obłych – glista, tęgoryjec dwunastniczy, węgorek, włosogłówka, owsiki, kolcogłowów; robaków płaskich – przywr, tasiemców,  z wykorzystaniem jednorazowego sprzętu do wstępnej preparatyki badanej próbki kału.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Badanie kału w kierunku pasożytów przewodu pokarmowego. Parasep SF jest badaniem kału w kierunku pasożytów jelitowych, wykorzystującym jednorazowy sprzętu do wstępnej preparatyki – dekantacji i zagęszczania badanej próbki kału przy użyciu filtrów tłuszczowych i przesiewowych. Zastosowanie metody zagęszczania kału jako materiału do diagnostycznego badania laboratoryjnego, zwiększa czułości wykrywania jaj, cyst i larw pasożytów w próbkach kału, gdyż na ogół, ich nagromadzenie bywa zbyt małe, aby je wykryć bezpośrednio w badaniu mikroskopowym. Zagrożenie robakami i pierwotniakami pasożytniczymi zależy silnie od  czynników klimatycznych i geograficznych oraz warunków sanitarnych.  W Polsce do najczęściej wykrywanych pasożytów jelitowych zaliczają się owsiki, glisty, lamblie i tasiemce. Większość pasożytów ludzkich, głównie robaków, umiejscawia się w przewodzie pokarmowym. Badanie w kierunku pasożytów jelitowych polega na mikroskopowej analizie kału pod kątem obecności oocytów i cyst pierwotniaków patogennych  (Entamoeba histolytica, Entoameba spp.; Giardia intenstinalis) oraz jaj, larw i fragmentów (np. członów) robaków: płaskich  (przywr, tasiemców, bilharcji); obłych (glista, tęgoryjec dwunastniczy, węgorek, włosogłówka, owsiki, kolcogłowów). W przypadku braku możliwości mikroskopowej  identyfikacji pasożyta do gatunku, wskazane jest dalsze różnicowanie metodą biologii molekularnej.   Próbka powinna być reprezentatywna dla porcji badanego kału (pobierana z trzech różnych miejsc), a badanie wykonywane trzy lub czterokrotnie.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane