tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Badanie kału - pasożyty jelitowe – Parasep SF

Kod badania: 3234Kod ICD: A21

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-5 dni.

Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Opis badania

Badanie kału – pasożyty jelitowe – Parasep SF. Badanie w kierunku pasożytów jelitowych z wykorzystaniem jednorazowego sprzętu do wstępnej preparatyki badanej próbki kału.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Więcej informacji

Parasep SF jest badaniem kału w kierunku pasożytów jelitowych, wykorzystującym jednorazowy sprzętu do wstępnej preparatyki badanej próbki kału. Zagrożenie robakami i pierwotniakami pasożytniczymi zależy silnie od  czynników klimatycznych i geograficznych oraz warunków sanitarnych. Większość pasożytów ludzkich, głównie robaków, umiejscawia się w przewodzie pokarmowym. Badanie w kierunku pasożytów jelitowych polega na mikroskopowej analizie kału pod kątem obecności oocytów i cyst pierwotniaków oraz jaj i larw robaków pasożytniczych (przywr, tasiemców, obleńców, kolcogłowów). Metoda Parasep SF wykorzystuje wstępną obróbkę badanego kału na drodze dekantacji i zagęszczania przy użyciu filtrów tłuszczowych i przesiewowych. Próbka powinna być reprezentatywna dla porcji badanego kału (pobierana z trzech różnych miejsc), a badanie wykonywane trzy lub czterokrotnie. Wynik badanie ma charakter opisowy: nie wykryto/wykryto, zależny od sytuacji klinicznej. W przypadku wyniku: „wykryto” podawana jest informacja o pasożycie.

Artykuły powiązane z badaniem

Uporczywe swędzenie odbytu - co może oznaczać? Jakie badania warto wykonać?
Pasożyty w organizmie – jakie mogą być ich objawy i sposoby leczenia?
Jak wykryć nieproszonego gościa w przewodzie pokarmowym?
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane