tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Bilirubina związana (bezpośrednia)

Kod badania: 24Kod ICD: I87

Kategoria badań

Badania podstawowe i biochemiczne

Choroby wątroby

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-2 dni.

Opis badania

Bilirubina związana. Pomiar stężenia bilirubiny związanej (sprzężonej, bezpośredniej)  w krwi, przydatny w diagnostyce i różnicowaniu żółtaczek.

Przygotowanie do badania

Krew pobierać na czczo  między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Więcej informacji

Bilirubina związana (sprzężona, bezpośrednia). Wskazaniem do wykonania badania jest diagnostyka i różnicowanie żółtaczek. Bilirubina związana (sprzężona,  bezpośrednia)  jest frakcją bilirubiny, która uległa estryfikacji w hepatocytach  pod wpływem transferazy glukuronowej.  W odróżnieniu od bilirubiny wolnej jest rozpuszczalna w wodzie.  Fizjologicznie jest wydalana do żółci. W jelicie pod wpływem enzymów bakteryjnych podlega dalszym przemianom do urobilinogenu i sterkobiliny. Urobilinogen ulega częściowemu wchłanianiu do krążenia wrotnego. Do wzrostu stężenia bilirubiny związanej w krwi dochodzi na skutek cholestazy wewnątrzwątrobowej (zespół Dubina-Johnsona, hiperbilirubinemia rodzinna) lub zewnątrzwątrobowej (kamica dróg żółciowych, nowotwory, niedrożność przewodów żółciowych) oraz w wyniku uszkodzenia komórek wątroby. Zwiększonym stężeniom bilirubiny związanej zwykle towarzyszy bilirubinuria (obecność bilirubiny w moczu) oraz spadek poziomu sterkobilinogenu i urobilinogenu. 

Porównaj:  Bilirubina całkowita -  badanie 23;  Bilirubina wolna -  badanie 25.

U noworodków poddanych fototerapii zawyżone wyniki w reakcji diazoniowej.

Podwyższone wartości: zespół Dubina-Johnsona, hiperbilirubinemia rodzinna, nawracająca żółtaczka ciężarnych, zapalenie wątroby, marskość wątroby, niedrożność dróg żółciowych, kamica żółciowa, nowotwory.

Badania powiązane

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane