nazwa badania

AST

kod oferty

21

kod ICD

I19

kategoria badań

Badania podstawowe i biochemiczne, Choroby wątroby

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

AST - Krótko o badaniu

AST. Oznaczenie  aktywności enzymu wątrobowego: aminotransferazy asparaginianowej (AST), przydatne  w diagnostyce ostrych i przewlekłych stanów zapalnych wątroby.

AST - Więcej informacji

AST. Badanie AST wykonuje się w celu: diagnostyki, oceny i różnicowania chorób wątroby. Aminotransferaza asparaginianowa  (AST) jest enzymem występującym w formie mitochondrialnej i cytoplazmatycznej w tkankach organizmu, takich jak mięsień sercowy, mięśnie szkieletowe, nerki, mózg, trzustka, płuca oraz w erytrocytach i leukocytach. Największą aktywnością AST cechują się komórki wątroby i mięśni szkieletowych. W przypadku komórek wątroby, nawet niewielkie zmiany wpływające na właściwości błon komórkowych,  nie wspominając o komórkach degenerujących lub uszkodzonych, uwalniają  do przestrzeni pozakomórkowej aktywne  enzymy komórkowe. Wzrost aktywności AST w osoczu,  w skojarzeniu ze wzrostem aktywności ALT (aminotransferazy alaninowej),  zawsze wskazuje na uszkodzenie komórek wątroby, jednakże w przypadku chorób wątroby AST wykazuje mniejszą czułość niż ALT.

 Wskaźnik De Ritisa:

Wskaźnik De Ritisa jest stosunkiem  aktywności AST do ALT (aminotransferazy alaninowej):

 • AST/ALT < 1,0 świadczy o łagodnym uszkodzeniu wątroby,
 • AST/ALT >1,0 (a szczególnie > 2,0) świadczy o martwicy komórek wątroby, także w zawale mięśnia sercowego,
 • AST/ALT ok. 1,0 występuje między innymi w marskości wątroby, w ostrej cholestazie zewnątrzwątrobowej, w nowotworach wątroby i przerzutach do wątroby.
Więcej

Przygotowanie do badania

Krew pobierać na czczo między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Hemoliza.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Podwyższone wartości: choroby zapalne wątroby (w tym autoimmunizacyjne  i toksyczne), zawał mięśnia sercowego, zakażenia (HAV, HBV, HCV, HSV, CMV, EBV), choroby mięśni (zapalenie, urazy, zabiegi chirurgiczne), ostre zapalenie trzustki, zawał płuc, hemoliza wewnątrznaczyniowa, nowotwory, leki, ciąża i połóg, wysiłek fizyczny, choroba alkoholowa, hemochromatoza, choroba Wilsona, stwardniające zapalenie dróg żółciowych, niedobór alfa-1-antytrypsyny, pierwotna marskość żółciowa, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby.

Badanie AST – co to jest?

Badanie AST to test diagnostyczny wykonywany w próbce krwi żylnej pacjenta. Polega on na pomiarze aktywności określonego enzymu wątrobowego – aminotransferazy asparaginianowej. Enzym ten występuje nie tylko w komórkach wątroby. Obecny jest także w innych narządach ludzkiego organizmu, takich jak m.in. nerki, serce, mięsnie szkieletowe lub śledzona. Z tego powodu badanie to powinno być przeprowadzane razem z oceną innych parametrów wątrobowych, z których najważniejsza jest ocena aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT). Dzięki przeprowadzeniu obydwu tych badań możliwe jest zestawienie ze sobą wartości ALT oraz AST, w postaci tzw. wskaźnik de Ritisa. Wskaźnik ten pozwala na dokładne zróżnicowanie przyczyn schorzeń wątroby i dróg żółciowych, co warunkuje dalsze postepowanie terapeutyczne. Przydatność diagnostyczna wskaźnika de Ritisa jest największa przy mniej niż 5-krotnym przekroczeniu wartości prawidłowych aminotransferaz. W warunkach zdrowia (fizjologicznych) AST znajduje się w znaczącej większości wewnątrzkomórkowo. W przypadku nawet niewielkich uszkodzeń komórek wątrobowych dochodzi do uwolnienia cząsteczek tego enzymu oraz wzrostu jego aktywności we krwi. W celu dokładnego wykrycia przyczyn tego stanu należy jednak przeprowadzić pogłębioną diagnostykę, poszerzoną o dodatkowe badania laboratoryjne.

Kiedy należy wykonać badanie AST?

Badanie AST, podobnie jak oznaczenie pozostałych parametrów wątrobowych (ALT, ALP, GGTP, bilirubina), powinno być przeprowadzane regularnie, w celach profilaktycznych. Oznacza to, że testy te należy wykonywać nawet jeżeli nie występują dolegliwości chorobowe. Dzięki temu postępowaniu możliwe jest wykrycie wielu schorzeń, które rozwijają się w sposób bezobjawowy, a co za tym idzie – sprawne wdrożenie odpowiedniego leczenia. Przeprowadzanie podstawowych badań profilaktycznych zaleca się wszystkim osobom dorosłym ok. raz w roku. Właściwa profilaktyka jest szczególnie istotna w przypadku chorób wątroby, jako że narząd ten posiada dobrze rozwinięte zdolności kompensacyjne. Dzięki temu mechanizmowi w przypadku uszkodzeń części tkanek wątrobowych pozostałe, zdrowe komórki są w stanie przejąć ich funkcję. Zjawisko to skutkuje bezobjawowym rozwojem schorzenia do momentu, aż zdolności kompensacji zostaną przekroczone, a znacząca część miąższu wątroby będzie nieodwracalnie zniszczona. Odpowiednio wczesne wykrycie odchyleń w zakresie parametrów wątrobowych umożliwia sprawne rozpoznanie zaburzeń funkcjonowania wątroby oraz wdrożenie właściwego leczenia, które pozwoli na zatrzymanie postępu choroby oraz uniknięcie poważnych komplikacji zdrowotnych. Wątroba uczestniczy nie tylko w procesach trawienia spożytych pokarmów. Odgrywa ona także niezwykle istotną rolę w usuwaniu toksycznych substancji z krwi, produkcji wielu białek, enzymów oraz hormonów, które niezbędne są do właściwego funkcjonowania organizmu. Właśnie dlatego tak istotne jest wczesne zapobieganie poważnym zaburzeniom jej funkcjonowania. W przypadku wykrycia znacząco zaawansowanej choroby w wielu przypadkach możliwości leczenia są znacząco ograniczone i mogą obejmować tylko przeszczep narządu.

Kto powinien wykonać badanie AST?

Poza przeprowadzaniem badania AST w celach profilaktycznych, test ten wykorzystywany jest także do diagnozowania przyczyn objawów wskazujących na trwający obecnie proces patologiczny, który niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie wątroby. Dolegliwości, które mogą sugerować rozwój zaburzeń pracy wątroby to m.in.:
 • Ból w prawym nadbrzuszu,
 • Nudności,
 • Wymioty,
 • Utrata apetytu,
 • Zmiana zabarwienia moczu na ciemniejszy kolor,
 • Wzrost obwodu brzucha (wodobrzusze),
 • Przedłużające się krwawienia, nawet po niewielkich urazach,
 • Zwiększona tendencja do powstawania siniaków,
 • Żółtaczka – zmiana zabarwienia skóry oraz błon śluzowych na żółtawy kolor,
 • Odbarwienie stolca.
Schorzenia wątroby posiadają bardzo obszerną etiologię. Mogą być one wywoływane m.in. przez zakażenia różnego typu wirusami, stosowanie określonych leków, nadmierną konsumpcję alkoholu oraz zatrucia niektórymi toksynami. Niezależnie od przyczyny każdorazowo wymagają one szybkiej diagnostyki oraz wdrożenia właściwego leczenia.

AST – norma i interpretacja wyników

W celu interpretacji wyników badania AST we krwi żylnej należy zestawić otrzymane rezultaty testu z zakresami referencyjnymi, które umieszczone są na wydawanej pacjentowi dokumentacji medycznej. Należy pamiętać, że parametr AST nigdy nie powinien być interpretowany osobno. Każdorazowo należy zestawić poziomy AST we krwi z pozostałymi parametrami wątrobowymi, szczególnie z aktywnością enzymu ALT. Na odchylenia od normy w tym zakresie może wpływać wiele, zmiennych czynników, które nie zawsze są związane z rozwojem poważnego schorzenia wątroby. W celu pełnej interpretacji wyników badania AST najlepiej skonsultować się z lekarzem, który na podstawie historii choroby pacjenta, jego dodatkowych uwarunkowań zdrowotnych oraz wyników innych badań będzie w stanie w sposób poprawny interpretować otrzymane dane oraz zaplanować dalsze postępowanie diagnostyczne oraz (jeżeli będzie istniała taka konieczność) wdrożyć dobrane indywidualnie leczenie.

AST podwyższone – możliwe przyczyny

Wzrost wartości AST we krwi żylnej może mieć wiele przyczyn. Wskaźnik ten nie jest specyficzny dla wątroby, dlatego choroby innych narządów także mogą wpływać na podwyższenie wyników badania AST. W celu weryfikacji przyczyn tych odchyleń od normy niezbędna jest równoczasowa ocenia ALT oraz innych parametrów wątrobowych. Potencjalne przyczyny uzyskania podwyższonych wartości AST w badaniu m.in. to:
 • Wirusowe zapalenie wątroby o różnej etiologii – zarówno postać ostra, jak i przewlekła,
 • Ostra martwica wątroby,
 • Toksyczne uszkodzenie miąższu wątroby – wywoływane np. przez leki, alkohol, narkotyki lub inne toksyny,
 • Niedrożność przewodów żółciowych,
 • Uraz mechaniczny wątroby,
 • Zawał serca,
 • Choroba Wilsona,
 • Zakrzepica żył wątrobowych,
 • Marskość wątroby,
 • Niealkoholowe stłuszczenie wątroby.
W celu właściwego wyjaśnienia przyczyn podwyższonych wartości AST niezbędne jest przeprowadzenie pogłębionej diagnostyki, która może obejmować dodatkowe badania krwi lub też badania obrazowe, takie jak np. tomografia komputerowa lub USG (ultrasonografia) wątroby i dróg żółciowych.

Jak obniżyć AST?

Metody leczenia stanów chorobowych przebiegających z podwyższonymi wartościami AST zależne są od szczegółowo określonego typu choroby, stopnia zaawansowania schorzenia, dodatkowych uwarunkowań chorobowych pacjenta oraz innych czynników. Postępowanie lecznicze każdorazowo dobierane jest przez lekarza indywidualnie, aby jak najlepiej odpowiadać potrzebom zdrowotnym danej osoby. W zależności od przyczyn podwyższenia AST leczenie może obejmować m.in. zmianę nawyków zdrowotnych, stosowanie odpowiednich leków, zmianę dawkowania preparatów stosowanych przez pacjenta dotychczas lub też interwencję chirurgiczną.

AST - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Artykuły powiązane z badaniem: AST

Światowy Dzień Układu Pokarmowego - 29 maja CZYTAJ WIĘCEJ
Regeneracja wątroby - co warto wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ
Denga - choroba tropikalna objawiająca się gorączką. CZYTAJ WIĘCEJ
Dur brzuszny - jakie są jego objawy, przyczyny? CZYTAJ WIĘCEJ
Malaria - przyczyny, objawy, leczenie i zapobieganie CZYTAJ WIĘCEJ

Produkt AST został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Wystąpił błąd przy zapisie do newslettera
Newsletter