nazwa badania

Borelioza IgM met. Immunoblot

kod oferty

433

kod ICD

S27

kategoria badań

Infekcje odkleszczowe

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-5 dni. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Borelioza IgM met. Immunoblot - Krótko o badaniu

Borelioza IgM met. Immunoblot.   Potwierdzenie metodą immunoblot obecności przeciwciał IgG specyficznych  dla antygenów charakterystycznych dla Borrelia burgdorferi sensu lato w surowicy krwi, stosowane w diagnostyce serologicznej boreliozy.

Borelioza IgM met. Immunoblot - Więcej informacji

Wykonane metodą immunoblotu (pochodną techniki Western blot) badanie potwierdzające  dodatni (i/lub graniczny) wynik identyfikujący  we krwi przeciwciała IgM specyficzne dla antygenów krętków rodzaju Borrelia,  stanowiące element serologicznej diagnostyki boreliozy. Krętki rodzaju Borrelia (B. burgdorferi sensu stricto, B. Garinii i B. afzelii o łącznej nazwie Borrelia burgdorferi sensu lato; B. spielmanii, B. bavariensis, etc.)  są czynnikiem etiologicznym boreliozy (choroby z Lyme). Ich rezerwuarem są różne gatunki ssaków, m.in.: gryzonie, jelenie i sarny. W naszym klimacie choroba jest przenoszona głównie przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Do zakażenia dochodzi na skutek ukąszenia przez zakażonego kleszcza, głównie w fazie rozwojowej nimfy. Aby doszło do zakażenia, kleszcz musi być wkłuty przez odpowiednio długi czas, statystycznie (!) co najmniej 24 godz.  Procent zakażonych kleszczy jest zmienny i zależny od rejonu geograficznego. W Europie 64% chorych nie zauważa faktu ukąszenia przez kleszcza. Choroba nieleczona przebiega w trzech fazach: zakażenia zlokalizowanego, rozproszonego i przewlekłego. W pierwszej fazie do charakterystycznych objawów należy rumień wędrujący w miejscu ukąszenia, naciek limfocytarny i zanikowe zapalenie skóry, przy czym nie wszystkie objawy są zawsze obserwowane. Występują również objawy grypopodobne, zmęczenie itd. W kolejnym etapie mogą pojawiać się nawracające, bardzo intensywne dolegliwości stawowe, objawy ze strony układu nerwowego charakterystyczne dla zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, porażenie nerwów czaszkowych, zapalenie mięśnia sercowego. W fazie zakażenia przewlekłego objawy są zróżnicowane i niecharakterystyczne.  Mogą dotyczyć układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, rozrodczego, mięśniowego i wewnątrzwydzielniczego. Obserwuje się napady gorączki, poty, zmiany masy ciała, bóle stawowe, bóle głowy i wiele innych.
Metoda immunoblot zastosowana w serodiagnostyce boreliozy ma na celu wykazanie w surowicy obecności przeciwciał reagujących z określonymi, dokładnie scharakteryzowanymi biochemicznie, antygenami krętka o potwierdzonej swoistości gatunkowej (gatunkowospecyficznymi). Zasada testu nawiązuje do techniki Western Blot, wykorzystywanej w produkcji zestawu. Test służy do weryfikacji wyników dodatnich i granicznych uzyskiwanych we wstępnym etapie diagnostyce testami ELISA.
Ze względu na istnienie kilku gatunków krętków z rodzaju Borrelia stanowiących patogeny boreliozy istotne w Europie (m.in. B. burgdorferi, B. afzelii, B. garinii, B. spielmanii, etc.) blot powinien uwzględniać antygeny reprezentatywne –  optymalnie, dla każdego z nich lub, przynajmniej, dla gatunków najbardziej istotnych w regonie. Przy doborze antygenów należy uwzględniać również ich ekspresję w możliwie  największej liczbie etapów choroby. Składniki antygenów krętka uzyskiwane są metodami inżynierii białek (antygeny rekombinantowe) lub metodą izolacji i oczyszczania z komórek bakteryjnych. Wynik blotu odczytywany jest na podstawie algorytmów uwzględniających istotność diagnostyczną przeciwciał swoistych dla określonych antygenów lub/i nasilenie reakcji indykatorowej wykrywającej ich obecność. W przypadku antygenów o najwyższej specyficzności dla rodzaju i genogatunku krętka, pojedynczy wynik pozytywny jest diagnostycznie równie mocny jak wyniki pozytywne lub graniczne dla kilku antygenów słabszych diagnostycznie.
Diagnostyki serologicznej w kierunku boreliozy nie należy ograniczać lub rozpoczynać od wykonania blotu. W przypadku braku objawu patognomonicznego – rumienia wędrującego, pierwszy etap diagnostyki stanowi  wywiad lekarski i ocena ryzyka zakażenia, kwalifikujące do oznaczenia przeciwciał IgM/IgG metodami immunochemicznymi.  Test Borelioza IgM met. Immunoblot  pozwala na identyfikację przeciwciał IgM dla antygenów Borrelia: p39, p41, VLSE, OspC Ba, OspC Bb, OspC i OspC Bsp, wspomagając  diagnostykę zakażeń Borrelia burgdorferi sensu lato.
 
Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań. 

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Antybiotykoterapia rozpoczęta tuż po ukąszeniu przez kleszcza  lub z innych wskazań  może spowodować osłabienie produkcji IgG; dodatni wynik IgG  po szczepieniu przeciw boreliozie (LYMErix), jeśli test wykrywa przeciwciała swoiste dla lipoproteiny OspA; wyniki fałszywie dodatnie w przypadku zakażenia krętkiem kiły, wirusem HIV i EBV.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność: aktywne zakażenie, niedawne zakażenie, ponowne zakażenie.

Borelioza IgM met. Immunoblot - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Artykuły powiązane z badaniem: Borelioza IgM met. Immunoblot

Borelioza – objawy, przyczyny i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Ukąszenie przez kleszcza - co dalej? CZYTAJ WIĘCEJ

Produkt Borelioza IgM met. Immunoblot został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Wystąpił błąd przy zapisie do newslettera
Newsletter