tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Borelioza - Ocena subpopulacji komórek NK CD57

Kod badania: 3141Kod ICD: --

Kategoria badań

Infekcje odkleszczowe

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-5 dni.

Opis badania

Borelioza CD57. Oznaczenie odsetka limfocytów NK CD57, przydatne w diagnostyce boreliozy, rozpoznaniu koinfekcji i monitorowaniu efektywności terapii.

Przygotowanie do badania

Zalecany kontakt z wybranym punktem pobrań przed zgłoszeniem się na pobranie krwi.

Kontakt

Kontakt

Przed badaniem konieczny kontakt z punktem pobrań

Więcej informacji

U chorych na przewlekłą, aktywną boreliozę występuje obniżenie wydolności układu odpornościowego, którego efektem jest obniżenie liczebności subpopulacji limfocytów NK (naturalni zabójcy), posiadających marker powierzchniowy CD57. Przyjmuje się, że spadek liczebności NK CD57 jest skorelowany z aktywnością choroby, natomiast wysoki poziom limfocytów NK, mimo istniejących objawów klinicznych, może świadczyć o współistnieniu boreliozy z inną chorobą odkleszczową (koinfekcją). Zakłada się, że trzykrotny spadek liczebności NK CD57 w stosunku do zakresu referencyjnego odpowiada aktywnej chorobie.  Przywrócenie prawidłowego odsetka limfocytów CD 57 w momencie ukończenia kuracji świadczy o wyleczeniu, utrzymywanie się obniżonego odsetka o niepowodzeniu kuracji.

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane