Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Borelioza – Ocena subpopulacji komórek NK CD57

Kod oferty: 3141
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Borelioza CD57. Oznaczenie odsetka limfocytów NK CD57, przydatne w diagnostyce boreliozy, rozpoznaniu koinfekcji i monitorowaniu efektywności terapii.

Więcej informacji

U chorych na przewlekłą, aktywną boreliozę występuję obniżenie wydolności układu odpornościowego, którego efektem jest obniżenie liczebności subpopulacji limfocytów NK (naturalni zabójcy), posiadających marker powierzchniowy CD57. Przyjmuje się, że spadek liczebności NK CD57 jest skorelowany z aktywnością choroby, natomiast wysoki poziom limfocytów NK, mimo istniejących objawów klinicznych, może świadczyć o współistnieniu boreliozy z inną chorobą odkleszczową (koinfekcją). Zakłada się, że trzykrotny spadek liczebności NK CD57 w stosunku do zakresu referencyjnego odpowiada aktywnej chorobie.  Przywrócenie prawidłowego odsetka limfocytów CD 57 w momencie ukończenia kuracji świadczy o wyleczeniu, utrzymywanie się obniżonego odsetka o niepowodzeniu kuracji.