tlo strony pacjenta
Znajd藕 badanie, pakiet lub artyku艂

Borelioza IgM

Kod badania: 431Kod ICD: S25

Kategoria bada艅

Infekcje odkleszczowe

Og贸lnopolski czas oczekiwania na wynik 1-4 dni.

Opis badania

Borelioza IgM. Serodiagnostyka boreliozy. Oznaczenie w surowicy krwi przeciwcia艂 IgM swoistych dla antygen贸w kr臋tk贸w rodzaju Borrelia, stosowane w diagnostyce serologicznej wczesnej boreliozy. Oznaczenie IgM jest szczeg贸lnie przydatne dla potwierdzania lub wykluczania boreliozy u os贸b z objawami klinicznymi sugeruj膮cymi chorob臋 lub nietypowymi.
U wi臋kszo艣ci chorych w aktywnej fazie zaka偶enia, przeciwcia艂a IgM pojawiaj膮 si臋 up艂ywie 3 鈥 4 tygodni od zaka偶enia. Wynik ujemny, przy braku objaw贸w, zwykle wyklucza zaka偶enie, je偶eli od przypuszczalnego momentu zaka偶enia min臋艂y 3-4 tygodnie. Dodatni wynik oznaczenia IgM musi by膰 potwierdzony metod膮 Western blot.

Wi臋cej informacji

Oznaczenie w surowicy krwi przeciwcia艂 IgM swoistych dla antygen贸w kr臋tk贸w rodzaju Borrelia, stosowane jest w serologicznej diagnostyce wczesnej boreliozy. Kr臋tki Borrelia: B. burgdorferi sensu stricto, B. Garinii i B. afzelii, o 艂膮cznej nazwie Borrelia burgdorferi sensu lato oraz B. spielmanii, B. bavariensis, etc.聽 s膮 czynnikiem etiologicznym boreliozy (choroby z Lyme). Ich rezerwuarem s膮 r贸偶ne gatunki ssak贸w, m.in.: gryzonie, jelenie i sarny. W naszym klimacie borelioza przenoszona jest g艂贸wnie przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Do zaka偶enia dochodzi na skutek uk膮szenia przez zaka偶onego kleszcza, g艂贸wnie w fazie rozwojowej nimfy. Aby dosz艂o do zaka偶enia, kleszcz musi by膰 wk艂uty przez odpowiednio d艂ugi czas, statystycznie (!) co najmniej 24 godz. Procent w populacji zaka偶onych kleszczy jest zmienny i zale偶ny od rejonu geograficznego. W Europie 64% chorych nie zauwa偶a faktu uk膮szenia przez kleszcza, gdy偶 patognomoniczny objaw boreliozy, rumie艅 w臋druj膮cy, erythema migrans,聽 wyst臋puje tylko u pewnego odsetka zaka偶onych. Choroba nieleczona przebiega w trzech fazach: zaka偶enia zlokalizowanego, rozproszonego i przewlek艂ego. W pierwszej fazie do charakterystycznych objaw贸w nale偶y rumie艅 w臋druj膮cy w miejscu uk膮szenia, naciek limfocytarny i zanikowe zapalenie sk贸ry, przy czym nie wszystkie objawy s膮 zawsze obserwowane. Wyst臋puj膮 r贸wnie偶 objawy grypopodobne, zm臋czenie itd. W kolejnym etapie mog膮 pojawia膰 si臋 nawracaj膮ce, bardzo intensywne, dolegliwo艣ci stawowe, objawy ze strony uk艂adu nerwowego charakterystyczne dla zapalenia opon m贸zgowo-rdzeniowych, pora偶enie nerw贸w czaszkowych, zapalenie mi臋艣nia sercowego. W fazie zaka偶enia przewlek艂ego objawy s膮 zr贸偶nicowane i niecharakterystyczne. Mog膮 dotyczy膰 uk艂adu nerwowego, sercowo-naczyniowego, rozrodczego, mi臋艣niowego i wewn膮trzwydzielniczego. Obserwuje si臋 napady gor膮czki, poty, zmiany masy cia艂a, b贸le stawowe, b贸le g艂owy i wiele innych.
Ze wzgl臋du na istnienie kilku genogatunk贸w europejskich kr臋tk贸w rodzaju Borrelia stanowi膮cych patogeny boreliozy (m.in. B. burgdorferi, B. afzelii, B. garinii, B. spielmanii, etc.) serologiczny test diagnostyczny powinien uwzgl臋dnia膰 te najbardziej prawdopodobne.聽 W te艣cie wykorzystano swoiste rekombinowane antygeny Borrelia uzyskane metod膮 in偶ynierii genetycznej w E. coli jako systemie聽 ekspresyjnym. Uzyskano przez to zwi臋kszenie swoisto艣ci przez eliminacj臋 reaktywno艣ci krzy偶owej charakterystycznej dla test贸w opartych na lizatach bakteryjnych. Zestaw uwzgl臋dnia powierzchniowe bia艂ko zewn臋trzne OspC, immunodominant臋 odpowiedzi IgM we wczesnej fazie zaka偶enia oraz du偶y lipoproteinowym antygen VIsE Borrelia B. burgdorferi sensu stricto i sensu lato. U wi臋kszo艣ci chorych, w aktywnej fazie zaka偶enia, przeciwcia艂a IgM s膮 wykrywane po up艂ywie 3 鈥 4 tygodni, osi膮gaj膮 maksimum po 6 鈥 8 tygodniach i zanikaj膮 po 4 鈥 6 miesi膮cach, cho膰 tzw. przeciwcia艂a IgM przetrwa艂e mog膮 utrzymywa膰 si臋 niekiedy znacznie d艂u偶ej. Wynik ujemny, przy braku objaw贸w, zwykle wyklucza zaka偶enie, je偶eli od przypuszczalnego momentu zaka偶enia min臋艂y 3-4 tygodnie. Oznaczenie IgM jest szczeg贸lnie przydatne dla potwierdzania lub wykluczania boreliozy u os贸b z objawami klinicznymi sugeruj膮cymi chorob臋 lub nietypowymi . W takich postaciach potwierdzenie laboratoryjne staje si臋 miarodajne聽 po up艂ywie ok. 2 tygodni od wyst膮pienia objaw贸w. Jego kliniczna u偶yteczno艣膰 jest ograniczona do wczesnego, zlokalizowanego zaka偶enia聽 lub diagnostyki ponownego zaka偶enia. Dodatni wynik oznaczenia IgM we krwi musi by膰 potwierdzony metod膮 Western blot. Diagnostyka serologiczna boreliozy powinna by膰 poprzedzona wywiadem lekarskim i ocen膮 ryzyka zaka偶enia, a wyniki interpretowane w kontek艣cie stanu klinicznego badanego i oceny ryzyka infekcji.

Antybiotykoterapia rozpocz臋ta tu偶 po uk膮szeniu przez kleszcza聽 lub z innych wskaza艅聽 mo偶e spowodowa膰 os艂abienie produkcji IgG; dodatni wynik IgG聽 po szczepieniu przeciw boreliozie (LYMErix), je艣li test wykrywa przeciwcia艂a swoiste dla lipoproteiny OspA; wyniki fa艂szywie dodatnie w przypadku zaka偶enia kr臋tkiem ki艂y, wirusem HIV i EBV; heterofilne, czynnik reumatoidalny.

Obecno艣膰: aktywne zaka偶enie, niedawno przebyta zaka偶enie, ponowne zaka偶enie.

Opis badania

Wi臋cej informacji

Badania powi膮zane

Artyku艂y powi膮zane