Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Chlamydia pneumoniae IgG

Kod oferty: 380
Kod ICD: S67
Kategoria badań: INFEKCJE

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Badanie obecności przeciwciał IgG specyficznych dla Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce zakażeń układu oddechowego. 

Więcej informacji

Badanie obecności przeciwciał IgG specyficznych dla Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce zakażeń układu oddechowego (m.in. atypowego zapalenia płuc). C.pneumoniae jest wyłącznym, wewnątrzkomórkowym patogenem człowieka. Jest to mała gram-ujemna bakteria, namnażająca się w komórkach nabłonka, a także w makrofagach i komórkach mięśniowych miażdżycowo zmienionej aorty. W większości przypadków C. pneumoniae powoduje bezobjawowe zakażenie, ale jest również częstym etiologicznym czynnikiem atypowego zapalenia płuc, a także zapalenia oskrzeli i górnych dróg oddechowych. Zapadalność na zapalenie płuc zmienia się z wiekiem i jest znikoma u dzieci poniżej 5 roku życia, a następnie rośnie i u osób w podeszłym wieku osiąga najwyższy odsetek. C. pneumoniae jest również częstą przyczyną zaostrzenia przebiegu astmy. Zapalenie płuc i oskrzeli powodowane przez drobnoustrój ma zwykle przebieg łagodny. Ciężkie zapalenie płuc powodowane przez C.pneumoniae jest na ogół związane ze współistniejącym zakażeniem np. Mycoplasma pneumoniae lub Streptococcus pneumoniae. Przeciwciała IgG specyficzne dla C.pneumoniae pojawiają się po 6 – 8 tygodniach od początku zakażenia, co czyni badanie bezużytecznym przy podejmowaniu decyzji terapeutycznej w przypadku zakażenia pierwotnego. Specyficzne dla C.pneumoniae IgG występują również u znacznego odsetka osób zdrowych, świadcząc o zakażeniu przebytym w przeszłości sięgającej kilku lat i mogą znacznie wzrastać w przypadku ponownego zakażenia. Ich czterokrotny wzrost w oznaczeniach wykonanych w odstępach 2 – 4 tygodniowych, stanowi przesłankę o powtórnym zakażeniu  C.pneumoniae, a utrzymujący się, podniesiony poziom, świadczyć może o przewlekłym zakażeniu. Po wyleczonym zakażeniu, w przypadku braku kontaktu z bakterią,  poziom specyficznych IgG staje się nieoznaczalny. Badanie IgG specyficznych dla C.pneumoniae ma jednak istotne znaczenie epidemiologiczne w ustalaniu etiologii zakażeń układu oddechowego. Wykonywane jest w próbce surowicy krwi żylnej.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała heterofilne.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wynik dodatni: zakażenie C.pneumoniae przebyte w przeszłości lub obecne/niedawne w przypadku wzrostu poziomu w kolejnych oznaczeniach. 

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Artykuły powiązane z Chlamydia pneumoniae IgG