tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA

Kod badania: 366Kod ICD: F42

Kategoria badań

Infekcje

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-5 dni.

Opis badania

EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA, test pomocny  w rozpoznaniu ostrego zakażenia wirusem EBV i ostrej fazy mononukleozy zakaźnej.  

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy przeciwciał IgG specyficznych dla białka EA –  wczesnego antygenu  (ang. early antygen)  wirusa EBV (Epstein-Barr):  anty-EA  IgG,  jest testem pomocniczym w serologicznej diagnostyce  świeżego zakażenia EBV i rozpoznaniu ostrej postaci mononukleozy zakaźnej.  EBV lub HH-4 (ang. Human Herpesvirus-4, ludzki herpeswirus 4) jest patogenem powszechnie występującym, z częstością zakażeń dochodzącą do 100 procent populacji. W regionach o niskim poziomie życia do zakażenia dochodzi w dzieciństwie, w krajach rozwiniętych we wczesnej młodości lub wieku dorosłym. Najczęstszym przykładem pierwotnego zakażenia EBV jest mononukleoza zakaźna, dotykająca najczęściej nastolatków i młodych dorosłych. U młodszych dzieci zakażenie ma przebieg bezobjawowy albo łagodny. EBV jest wiązany z rozwojem nowotworów – chłoniakiem Buriktta i chorobami limfoproliferacyjnymi w Afryce oraz szeregiem nowotworów u osób z supresją odporności i chorych transplantologicznych. Podobnie jak w przypadku innych wirusów herpes, pierwotne zakażenie przechodzi w utajone. Wirus namnaża się w nabłonkowych komórkach ustnej części gardła, następnie atakuje obwodowe limfocyty typu B i tkanki układu siateczkowo-śródbłonkowego. Genom wirusa integruje się z genomem zakażonej komórki i jest przekazywany komórkom potomnym, w których rzadko ulega reaktywacji. Ostra mononukleoza zakaźna jest samoograniczającym się zespołem objawów (limfadenopatia, zapalenie gardła, gorączka, hepatosplenomegalia). W diagnostyce laboratoryjnej  mononukleozy i zakażenia EBV uwzględnia się oznaczenia  serologiczne przeciwciał anty-EBV, które rutynowo obejmują: przeciwciała skierowane przeciwko antygenom kapsydowym  wirusa  (ang. viral capside antigens - VCA) w klasach IgG i IgM oraz przeciwciała skierowane przeciwko antygenom jądrowym (ang. Epstein-Barr nuclear antigens - EBNA) w klasie IgG. W diagnostyce różnicowej pierwotnego zakażenia i reaktywacji EBV pomocne mogą być również oznaczenia przeciwciał skierowanych przeciw wczesnemu antygenowi EBV, EA (ang. early antygen), anty-EA IgG, które pojawiają się jako pierwsze u części chorych (u ok. 80%).  Rutynowo większe znaczeniu w rozpoznawaniu ostrej fazy zakażenia mają jednak przeciwciała anty-VCA IgM, które zanikają w późniejszym stadium zakażenia.

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane