tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Estriol wolny

Kod badania: 118Kod ICD: L01

Kategoria badań

Hormony płciowe i inne badania ginekologiczne

Diagnostyka prenatalna

Ciąża

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-4 dni.

Opis badania

 

Monitorowanie dojrzałości płodu. Monitorowanie prawidłowości rozwoju płodu w przypadku ciąż wysokiego ryzyka i o nieokreślonym wieku.

Przesiewowe badania prenatalne w kierunku najczęstszych wad chromosomowych w drugim trymestrze ciąży.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Przygotowanie do badania

Parametr wykazuje zmienność dobową i chwilową. Należy dążyć do wykonywania oznaczeń o zbliżonej porze. Istnieje praktyka by dla badanego stworzyć wielkość podstawową z uśrednienia wyniku trzech oznaczeń. Spadek wielkości o 40% jest uważany za istotny. 

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Więcej informacji

 

Większość estriolu (uE3) krążącego w krwi matki w trzecim trymestrze ciąży jest produktem łożyska i płodu. W warunkach prawidłowych w miarę dojrzewania płodu produkcja estriolu się wzmaga. Stężenie  uE3 w surowicy matki w trzecim trymestrze wzrasta prawie trzykrotnie. Oznaczania stężenia uE3 w przebiegu ciąży wykorzystywane są  do monitorowania dobrostanu płodu, weryfikacji wieku ciąży i w przesiewowych badaniach prenatalnych. Utrzymujące się, niskie lub gwałtownie spadające stężenie uE3, sugeruje zagrożenie płodu. Po 40.
tygodniu ciąży poziom estriolu spada o około 12% tygodniowo. Seryjne pomiary uE3 zalecane są przy prowadzeniu ciąż powikłanych cukrzycą i nadciśnieniem, przenoszonych i o nieokreślonym zaawansowaniu. W drugim trymestrze ciąży oznaczenie uE3 wykorzystywane jest w przesiewowych badaniach prenatalnych oceniających ryzyko wad genetycznych płodu. Uzyskane u badanej wyniki  uE3 odnoszone są do wielkości prawidłowych dla odpowiedniego  wieku ciąży. Program komputerowy na podstawie wprowadzonych danych  wylicza ryzyko wad chromosomalnych, zespołów: Downa (trisomia 21) i Edwardsa (trisomia 18) oraz wad morfologicznych centralnego układu nerwowego płodu (patrz: PRISCA, Ocena ryzyka wad chromosomalnych wg FMF). W przypadku obu trisomii stężenie uE3 jest mniejsze niż w przypadku ciąży prawidłowej. 

Estriol jest hormonem steroidowym. Prekursor estriolu jest syntetyzowany w nadnerczach płodu i przekształcany w estriol przez wątrobę płodu i łożysko. W wątrobie matki estriol ulega dalszym przekształceniom. W krążeniu estriol wolny - uE3 stanowi 9 % estriolu całkowitego.

 

Przechowywanie próbki w temperaturze pokojowej, chłodni i zamrażarce przez okres kilku dni może spowodować niewielki wzrost wyniku oznaczenia wolnego estriolu.

W przypadku seryjnych oznaczeń estriolu u danej osoby istotne jest, aby wszystkie próbki oznaczać tą samą metodą, a surowice przechowywać w tych samych warunkach.

 

Przyczyny spadku stężenia: anencefalia (bezmózgowie), niedobór sulfatazy łożyskowej, śmierć płodu, niewydolność nadnerczy płodu, zespół Downa, zespół Edwardsa, zaśniad groniasty, zespół Smith-Lemli-Opitz.

Badania powiązane
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane