nazwa badania

Fruktozemia wrodzona - mutacje A150P i A175D w genie ALDOB

kod oferty

3867

kod ICD

Krótko o badaniu

Fruktozemia wrodzona -  mutacje A150P i A175D w genie ALDOB. Diagnostyka fruktozemii wrodzonej spowodowanej mutacjami genu kodującego aldolazę fructoso-1,6-bisfosforanu.

Więcej informacji

Diagnostyka fruktozemii wrodzonej spowodowanej mutacjami genu kodującego aldolazę fructoso-1,6-bisfosforanu. Fruktoza, cukier owocowy, dostarczana jest w formie wolnej (w owocach i miodzie) oraz w formie związanej, jako składowa sacharozy. Fruktoza metabolizowana jest na dwóch drogach, głównej w wątrobie i drugiej w mięśniach i tkance tłuszczowej. Istnieją trzy dziedzicznie uwarunkowane zaburzenia metabolizmu fruktozy (zwyczajowo zwane fruktozemią), dwa spowodowane niedoborem enzymów uczestniczących w metabolizmie fruktozy: samoistna fruktozuria (niedobór fruktokinazy) i  wrodzona nietolerancja fruktozy (niedobór aldolazy fruktozo-1-fosforanowej, aldolazy B) oraz trzecie, związane z niedoborem wątrobowej fruktozo-1,6-bifosfatazy. Fruktozemia związana z aldolazą fructoso-1,6-bisfosforanu jest wrodzoną nietolerancją fruktozy o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym, wywołaną mutacjami w obrębie genu ALDOB kodującego aldolazę B. Badanie ma celu określenie dwóch najczęstszych mutacji w genie ALDOB : A150P oraz A175D warunkujących występowanie fruktozemii. Metoda oparta jest na łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR). Matrycą jest genomowy DNA badanego wyizolowany z krwi pełnej.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET FRUKTOZEMIA WRODZONA - badanie genetyczne

e-PAKIET FRUKTOZEMIA WRODZONA - badanie genetyczne

275.00 PLN
WIĘCEJ
e-PAKIET NIETOLERANCJE POKARMOWE (gluten, laktoza, fruktoza) - badanie genetyczne

e-PAKIET NIETOLERANCJE POKARMOWE (gluten, laktoza, fruktoza) - badanie genetyczne

Cena wg. cennika w Poznaniu:

823.00 PLN
659.00 PLN
WIĘCEJ

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET FRUKTOZEMIA WRODZONA - badanie genetyczne

275.00 PLN

e-PAKIET NIETOLERANCJE POKARMOWE (gluten, laktoza, fruktoza) - badanie genetyczne

823.00 PLN 659.00 PLN

Produkt Fruktozemia wrodzona - mutacje A150P i A175D w genie ALDOB został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter