Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR – jakościowo

Kod oferty: 3890
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

FTO - mutacja w genie otyłości met. PCR. Badanie umożliwiające określenie predyspozycji do tycia i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki.

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne.
Badanie umożliwia określenie predyspozycji do tycia i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki. Gen podatności na otyłość – FTO (ang. Fat Mass- and Obesity- Associated Gene) – polimorfizm rs9939609. Gen FTO jest jednym z najlepiej przebadanych genów związanych z otyłością. Udowodniono, że występowanie określonego wariantu genetycznego przekłada się na gospodarkę węglowodanowo-lipidową. Osoby będące nosicielami polimorficznego wariantu genu FTO są  bardziej narażone na ryzyko wystąpienia otyłości, w tym otyłości wieku dziecięcego, zwiększenie  indeksu BMI (Body Mass Index) oraz obwodu talii – wskaźników otyłości. U osób z polimorfizmem w genie FTO wykazano skłonność do podjadania i spożywania większych ilości pożywienia, a także obniżone odczuwanie sytości. Osoby z przynajmniej jednym wariantem allelu A powinny zwracać szczególną uwagę na jakość i ilość spożywanych pokarmów. U osób obarczonych mutacją w obszarze genu FTO bardzo istotna jest kontrola biochemiczna glukozy, trójglicerydów i cholesterolu, ze względu na korelację polimorfizmu z tendencją do wzrostu stężeń tych parametrów we krwi. W teście jako matrycy używa się genomowego DNA wyizolowanego z krwi pełnej (EDTA) pobranej od pacjenta. Do wyniku dodawany jest raport opisowy. Przez miesiąc od wydania wyniku dla  genu FTO materiał jest przechowywany w Pracowni Biologii Molekularnej i istnieje możliwość dozlecenia panelu testów:  badania 3892.

Badania znajdziesz w pakietach