e-PAKIET GENOdiagDIETA – geny metabolizmu i otyłości


cukrzycaDietaotyłość
825.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 783.00 PLN Zawiera 1 badanie

Badanie przydatne w opracowywaniu diety spersonalizowanej. Otyłość stanowi jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych XXI w.

Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wykazują, że u 50% populacji w rejonie europejskim występuje nadwaga, a u 25% zdiagnozowano otyłość.
Otyłość stanowi czynnik ryzyka wielu schorzeń, w tym cukrzycy typu 2, zaburzeń lipidowych oraz chorób sercowo-naczyniowych. Panel GENOdiagDIETA - geny metabolizmu i otyłości – oferuje oznaczenie polimorfizmów w wybranych genach w celu ustalenia predyspozycji do otyłości oraz zaburzeń związanych z gospodarką węglowodanowo – lipidową.

W pakiecie badane są geny:
Gen FTO (ang. Fat Mass- and Obesity- Associated Gene) – gen podatności na otyłość,
Gen PPARγ – gen receptora aktywowanego proliferatorami peroksysomów gamma,
Gen FABP2 – gen jelitowego białka wiążące kwasy tłuszczowe I, FABP (ang. Fatty Acid Binding Protein),
Gen APOE – dwie mutacje genotypujące izoformę Apolipoproteiny E,
Gen ADRB3 kodujący receptory adrenergiczne β-3.

Wyniki badania pozwolą ustalić „plan żywieniowy” uwzględniający zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe, jednocześnie wskazując warunki optymalnej diety. W teście jako matrycy używa się genomowego DNA wyizolowanego z krwi pełnej (EDTA) pobranej od pacjenta. Do wyniku dodawany jest raport opisowy.

Pakiet zawiera następujące badania

Geno Diag Dieta – Geny metabolizmu i otyłości

Geno Diag Dieta –  geny metabolizmu i otyłości.  Geno Diag Dieta – geny metabolizmu i otyłości (FTO, FABP2, PPARAY, ApoE, […]

Może zainteresuje Cię również:

1,485.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 1,099.00 PLN
283.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 219.00 PLN
222.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 168.00 PLN
1,749.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 1,515.00 PLN