tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Hipercholesterolemia. Analiza sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.

Kod badania: 5066Kod ICD: -

Kategoria badań

Badania genetyczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 40-45 dni.

Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Opis badania

Hipercholesterolemia. Analiza sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. Badanie oparte na  metodzie sekwencjonowania nowej generacji, NGS (ang. next generation sequencing) jest przydatne w rozpoznawaniu hipercholesterolemii rodzinnej.

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne. Hipercholesterolemia rodzinna, FH (ang. familial hipercholesterolemia) jest chorobą uwarunkowaną genetycznie dziedziczoną autosomalnie dominująco, z prawie 100 penetracją, ujawniającą się w dzieciństwie. Chorują zarówno homozygoty jak i heterozygoty, z tym, że przebieg homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej jest ciężki, a choroba ujawniająca się w dzieciństwie powoduje rozwój miażdżycy już w wieku dziecięcym. FH charakteryzuje się wysokim poziomem cholesterolu LDL (LDL-C) przy zwykle prawidłowych poziomach pozostałych frakcji lipidowych. Częstość heterozygotycznej FH wynosi 1:500/700 urodzeń, a poziom LDL z nią związany plasuje się w zakresie 350-500 mg/dl. Wzrost poziomu LDL obserwowany jest w dzieciństwie. Postać homozygotyczna  FH występuje z częstością 1: 1 000 000 urodzeń, poziom LDL-C dochodzi do  700-1200 mg/dl, w wartości nieprawidłowe występują począwszy od okresu niemowlęcego. Już w okresie niemowlęctwa pojawiają się tzw. żółtaki skóry w różnych lokalizacjach, w późniejszych latach życia występują też żółtaki ścięgien oraz żółtaki guzowate. Wskazaniami do badania w kierunku heterozygotycznej FH są rodzinne przypadki hipercholesterolemii, wczesny epizod choroby niedokrwiennej, LDL190 mg/dl, obecność żółtaków. Najczęściej zespół objawów hipercholesterolemii rodzinnej spowodowany jest mutacją genu receptora LDL (LDLR), rzadziej mutacją genu apolipoproteiny B (apoB) czy PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) oraz genu białka LDLRAP1 (ang. Low Density Lipoprotein Receptor Adaptor Protein 1), składnika receptora odpowiedzialnego za transport LDL do wnętrza komórek. Badanie wykonywane z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji, NGS (ang. next generation sequencing) jest przydatne w rozpoznawaniu hipercholesterolemii rodzinnej.

Artykuły powiązane z badaniem

Hipercholesterolemia rodzinna - co to takiego? Zasady dziedziczenia hipercholesterolemii

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane