tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet FTO - mutacja w genie otyłości met. PCR

e-Pakiet FTO - mutacja w genie otyłości met. PCR

e-Pakiet FTO - mutacja w genie otyłości met. PCR
Kod pakietu: 7228
Zawiera 1 badanie

Kategoria badań

Dieta

GENOdiagDIETA

Badania genetyczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 15-22 dni.

Opis pakietu

Badanie umożliwia określenie predyspozycji do tycia i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki.

Gen podatności na otyłość – FTO (ang. Fat Mass- and Obesity- Associated Gene) – polimorfizm rs9939609. Gen FTO jest jednym z najlepiej przebadanych genów związanych z otyłością. Udowodniono, że występowanie określonego wariantu genetycznego przekłada się na gospodarkę węglowodanowo-lipidową.

Osoby będące nosicielami polimorficznego wariantu genu FTO są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia otyłości, w tym otyłości wieku dziecięcego, zwiększenie indeksu BMI (Body Mass Index) oraz obwodu talii – wskaźników otyłości. U osób z polimorfizmem w genie FTO wykazano skłonność do podjadania i spożywania większych ilości pożywienia, a także obniżone odczuwanie sytości. Osoby z przynajmniej jednym wariantem allelu A powinny zwracać szczególną uwagę na jakość i ilość spożywanych pokarmów.

U osób obarczonych mutacją w obszarze genu FTO bardzo istotna jest kontrola biochemiczna glukozy, trójglicerydów i cholesterolu, ze względu na korelację polimorfizmu z tendencją do wzrostu stężeń tych parametrów we krwi.

W teście jako matrycy używa się genomowego DNA wyizolowanego z krwi pełnej (EDTA) pobranej od pacjenta. Do wyniku dodawany jest raport opisowy. Przez miesiąc od wydania wyniku dla genu FTO materiał jest przechowywany w Pracowni Biologii Molekularnej i istnieje możliwość dozlecenia panelu testów: badania 3892.

Sposób pobrania

Pobranie krwi

198,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

198,00 PLN
198,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

198,00 PLN

Opis pakietu