tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgE sp. F13 - orzech ziemny

Kod badania: 848Kod ICD: L91

Kategoria badań

Alergologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

IgE specyficzne f13 – orzech ziemny. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów orzecha ziemnego, przydatne w diagnostyce alergii.

Więcej informacji

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów orzecha ziemnego jest przydatne w diagnostyce alergii. Alergia na orzech ziemny występuje u ok. 10% dzieci, przy czym najwyżej u 2% jest alergią pierwotną na alergeny orzecha, a u pozostałych jest skutkiem reakcji krzyżowych z alergenami pyłków roślinnych i z roślinnymi alergenami pokarmowymi. Alergia pierwotna na ogół daje silniejsze objawy, włącznie z zagrażającą życiu uogólnioną anafilaksją. Objawami alergii  spowodowanej reakcjami krzyżowymi jest najczęściej zespół pyłkowo-pokarmowy,  PFS (ang. pollen-food syndrome), objawiający się jako zespołu alergii jamy ustnej, OAS (ang. oral allergy syndrome). Reakcja krzyżowa jest tym silniejsza im więcej komponent alergenowych uczestniczy w reakcji z IgE. Komponenty uczestniczące w reakcji pierwotnej są termostabilne i odporne na trawienie. Komponenty uczestniczące w alergii krzyżowej objawiającej się jako OAS mogą być termolabilne i wrażliwe na trawienie (alergia związana z pyłkiem brzozy i drzew pokrewnych)  lub termostabilne i odporne na trawienie (alergia związana z brzoskwinią i owocami pokrewnymi, mogąca objawiać się w sposób gwałtowny, zagrażający życiu). W tym wypadku alergenem są lipidowe białka transferowe LTP (ang. lipid transfer protein).  Alergeny orzecha ziemnego zawierają prawie 20 składników, które wiążą specyficzne IgE. Bez względu na rejon pochodzenia, najważniejsze składniki alergenowe orzechów ziemnych wykazują bardzo duże podobieństwo.  F13 zawiera wszystkie typy alergenów. Istotne jest, że alergenność orzechów ziemnych wzrasta w wyniku pieczenia (150-170oC), a maleje w wyniku gotowania (100oC), co  może się wiązać nie tyle z wrażliwością na temperaturę, co z wypłukiwaniem lekkich cząsteczek alergenów. Oznaczenie alergenowo-specyficznej  IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie kolejnych  oznaczeń z badanej  próbki surowicy pozostającej w analizatorze.

Badania powiązane

Panel pokarmowy ( 21 alergenów)
Kod badania: 806Kod ICD: L91
Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów
Kod badania: 3959Kod ICD: L91

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane