tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów

Kod badania: 3959Kod ICD: L91

Kategoria badań

Alergologia

Alergologia - Panele Euroline

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-6 dni.

Opis badania

Panel orzeszki ziemne DPA-Dx, 8 alergenów. Panel uwzględniający 7 alergenów molekularnych orzeszków ziemnych: Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h5, Ara h6, Ara h7, Ara h 9 oraz prototypowy dla białek PR-10 alergen pyłku brzozy, Bet v1, homologiczny z Ara h 8. Badanie przydatne dla ustalenia charakteru alergii na orzeszki ziemne.

Więcej informacji

Rozpoznanie i ustalenie charakteru alergii na orzeszki ziemne. W panelu uwzględniono alergeny molekularne orzeszków: rAra h1 (f422), rAra h2 (f423), rAra h3 (f424), rAra h5 (f444), rAra h6 (f429), rAra h7 (f445), rAra h9 (f427) oraz alergen pyłku brzozy rBet v1 (t215), homologiczny z Ara h 8,  odpowiedzialny za reakcje krzyżowe uczulonych na Ara h 8 z homologami z Bet v 1 z innych źródeł. Uwzględnienie w panelu CCD, czyli reszt cukrowych natywnych alergenów glikoproteinowych, pozwala na oszacowanie ewentualnych zakłóceń ze strony CCD w pomiary sIgE dokonywane za pomocą ekstraktów alergenowych. Panel pozwala na określenie alergenów odpowiedzialnych za uczulenie pierwotne na orzeszki ziemne  oraz za reakcje krzyżowe z homologicznymi alergenami z innych źródeł;  na określenie podatności badanego na immunoterapię swoistą; na dobór właściwego preparatu do swoistego odczulania; dobór diety eliminacyjnej, etc. Obecność sIgE dla alergenu głównego Ara h 1 (białka spichrzowego, globuliny 7S), stwierdzana jest u 63-80% uczulonych. Istotnymi diagnostycznie, głównymi alergenami molekularnymi orzeszków są również: termostabilny Ara h 2 (albumina 2S) i Ara h 3 (globulina 11S) powodujące najsilniejsze reakcje, łącznie z anafilaksją. Ara h 1, tak, jak Ara h 3, wykazuje wzrost reaktywności antygenowej po wyprażeniu. Obecność sIgE dla Ara h 2 stwierdzana jest u  76 - 95% uczulonych. Uczulenia na Ara h 2 (analogicznie jak na Ara h 6), rozwijające się głównie w okresie niemowlęcym i we wczesnym dzieciństwie, są związane z ciężkimi, systemowymi, reakcjami alergicznymi. Wykazano, że Ara h 2 odpowiada za reakcje krzyżowe z migdałami, orzechami brazylijskimi i laskowymi. sIgE dla Ara h 3 stwierdza się u ponad 50% uczulonych. Identyfikacja sIgE dla Ara h 3 poprawia selektywność diagnostyczną  badania w porównaniu do testów opartych na pełnych ekstraktach alergenowych. sIgE dla Ara h 5, panalergenu roślinnego, profiliny odpowiada za reakcje krzyżowe z alergenami pyłku: Phl p 12 tymotki; Amb a 8 ambrozji; Bet v 2 brzozy; Art v 4 bylicy czy Pru p 4 owocu brzoskwini i z CCD innych alergenów glikoproteinowych. sIgE dla Ara h 6, ciepłostabilnego i odpornego na trawienie białka spichrzowego,  jest predyktorem ryzyka ciężkiej, uogólnionej reakcji uczuleniowej, zwiększającym diagnostyczną selektywność badania. sIgE dla Ara h 6 stwierdzana jest u 76-96% osób z alergią na orzeszki ziemne. Obecność sIgE dla Ara h 7 stanowi kolejny predyktor ryzyka ciężkiej, reakcji uczuleniowej, zwiększając równocześnie selektywność badania. Częstość występowania sIgE dla Ara h 7 u uczulonych na orzeszki wynosi 43%. Ara h 8 stanowi homolog głównego alergenu brzozy Bet v 1, prototypu białek rodziny PR-10. Jest odpowiedzialny za reaktywność krzyżową orzeszków ziemnych z pyłkiem m.in. brzozy, leszczyny i olchy. Obecność sIgE dla Ara h 8 (obok sIgE dla Ara h 5 i sIgE anty-CCD) świadczy o możliwości udziału reaktywności krzyżowej z alergenami pyłkowymi. W zastosowane w teście alergeny zostały wytworzone na drodze inżynierii genetycznej, stąd ich symbole poprzedzone są literą r. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji.

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane