tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgE sp. I3 - jad osy

Kod badania: 855Kod ICD: L91

Kategoria badań

Alergologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

IgE specyficzne,  jad osy (i3). Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alergenów jadu os rodzaju Vespula, przydatne w diagnostyce alergii. 

Więcej informacji

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alergenów jadu os rodzaju Vespula (i3), przydatne w diagnostyce alergii.  Rodzaj Os (Vespula spp.), do którego należy osa pospolita (Vespula vulgaris), powszechna w Polsce i w Europie,  jest rodzajem owadów błonkoskrzydłych, odpowiedzialnych za większość użądleń. Wynika to z powszechności występowania i agresywności gatunków należących do tego rodzaju. W przypadku gatunków owadów  błonkoskrzydłych występujących w Polsce, jad Vespula spp. (i3), wykazuje reaktywność krzyżową z jadem szerszenia europejskiego z rodzaju Vespa spp. (i75),  w mniejszym stopniu z jadem kiecanki  z rodzaju Polistes (i4) i  pszczoły miodnej (i1). Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych jest alergią IgE zależną, jednakże bez predyspozycji atopowej. Objawia się nasiloną bardziej niż zwykle opuchlizną, rozchodzącą się od miejsca użądlenia i możliwą reakcją anafilaktyczną obejmującą pokrzywkę, zaczerwienienie, obrzęk naczynioworuchowy oraz poważne objawy z układu oddechowego i krążenia. Reakcje, natychmiastowe lub typu opóźnionego  mogą kończyć się zgonem. Opisano równie gwałtowne reakcje u  uczulonych osób,  następujące  po wykonaniu testów skórnych w kierunku jadu osy i innych błonkoskrzydłych. Miarą skutecznej immunoterapii na jady owadów jest wzrost poziomu alergenowo-specyficznej  IgG4. Oznaczenie alergenowo-specyficznej  IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie kolejnych  oznaczeń z badanej  próbki surowicy pozostającej w analizatorze.

Badania powiązane

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane