Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA

Kod oferty: 638
Kod ICD: N83
Kategoria badań: AUTOIMMUNOLOGIA, CELIAKIA, CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Półilościowe oznaczenie przeciwciał IgA przeciwko deamidowanej gliadynie (anty-DPG) metodą CLIA w surowicy krwi, uzupełniające diagnostykę celiakii.

Więcej informacji

Półilościowe oznaczenie przeciwciał IgA przeciwko deamidowanej gliadynie (DPG) jest badaniem uzupełniającym diagnostykę celiakii, stosowanym u osób z objawami wskazującymi na celiakię, ale ujemnymi wynikami oznaczeń przeciwciał anty-tTG i przeciwciał antyendomyzjalnych (EMA) oraz u dzieci poniżej 2 roku życia. Celiakia (choroba trzewna) jest autoimmunizacyjną, genetycznie uwarunkowaną chorobą jelit, której objawy i konsekwencje sprzyjają powstawaniu autoprzeciwciał IgA i IgG skierowanych przeciwko endomyzjum jelita: przeciwciał anty-EMA i przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) – badania 632, 633, 634. Powstawanie autoprzeciwciał stymulowane jest przez nadmierną reakcję na obce białko ziaren pszenicy – gliadynę, składnik glutenu, ale antygenem docelowym dla przeciwciał jest  transglutaminaza tkankowa chorego, enzym odpowiedzialny za potranslacyjne modyfikacje białek. Oba typy przeciwciał generowane są w skutek tego samego uszkodzenia tkanek jelita. U osób wrażliwych na gluten wytwarzane są również przeciwciała specyficzne dla gliadyny (AGA) w klasie IgG i IgA, ale ich oznaczenie ma zbyt niską swoistość i czułość diagnostyczną. Istotnie lepsze parametry  diagnostyczne uzyskuje się przez oznaczenie przeciwciał IgA i IgG specyficznych dla modyfikowanych peptydów gliadyny (z ang. modified gliadin peptide, MGP), na przykład przeciwciał przeciw deamidowanemu peptydowi gliadyny (anty-DPG).  Anty-DPG jest testem wykonywanym w przypadku sprzeczności pomiędzy stanem klinicznym i wynikami przesiewowych badań serologicznych w kierunku enteropatii związanych z nadwrażliwością na gluten. Wskazane jest oznaczenie przeciwciał anty-DPG w obu klasach IgA  i IgG dla uniknięcia błędnej interpretacji  wyników spowodowanych deficytem przeciwciał w klasie IgA, często współistniejącym z nadwrażliwością na gluten.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Interpretacja wyników testu anty-DPG IgA wymaga znajomości statusu przeciwciał IgA u badanego; deficyt przeciwciał w klasie IgA może być  powodem wyników fałszywie ujemnych.  Zalecane jest wykonanie oznaczeń przeciwciał anty-DPG w klasach IgA i igG. 

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost poziomu przeciwciał: nietolerancja glutenu, celiakia, choroba Duhringa, choroba Crohna, nietolerancja mleka, zespół złego wchłaniania w następstwie infekcji.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD