Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Prokalcytonina, ilościowo

Kod oferty: 63
Kod ICD: N58
Kategoria badań: INFEKCJE, MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Badanie podstawowe dla diagnostyki zakażeń bakteryjnych: różnicowania etiologii, rozwoju, nasilenia i stopnia uogólnienia, rokowań i ryzyka śmierci oraz optymalizacji rodzaju, czasu trwania i skuteczności leczenia.

 

 

 

Więcej informacji

 

Wskazaniem do oznaczenia prokalcytoniny (PCT) jest:

  • wczesne różnicowanie infekcji bakteryjnych i wirusowych, istotne dla decyzji o charakterze wdrażanej terapii – wprowadzeniu antybiotyku, zabiegu chirurgicznym
  • monitorowanie chorych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zakażenia, np. po zabiegach chirurgicznych, po transplantacji, podczas immunosupresji
  • określenie  stopnia uogólnienia, ciężkości i rozwoju infekcji bakteryjnej
  • monitorowanie przebiegu i rokowań w posocznicy, SIRS i zespole niewydolności wielonarządowej
  • monitorowanie stopnia opanowania zakażenia w wyniku zabiegu chirurgicznego lub podjętej antybiotykoterapii
  • optymalizacja czasu trwania antybiotykoterapii
  • wczesna diagnostyka różnicowa zakażeń u noworodków – monitorowanie skuteczności terapii i bieżące określanie momentu zakończenia antybiotykoterapii
  • monitorowanie i optymalizacja leczenia infekcji (w tym dróg oddechowych) u chorych po zabiegach chirurgicznych w oddziałach intensywnej opieki, poddanych wymuszonemu oddychaniu

Prokalcytonina (PCT) jest czułym i wiarygodnym parametrem służącym do diagnostyki i monitorowania zakażeń bakteryjnych. Pomiar stężenia PCT pozwala na skuteczną ocenę stanu pacjenta – wzrost PCT w surowicy jest związany z nasileniem  oraz ze stopniem uogólnienia infekcji. Przy ciężkich zakażeniach stężenie PCT może wzrastać tysiąckrotnie (np. w posocznicy i wstrząsie septycznym).
Wysokie stężenie PCT w pierwszych godzinach rozwijającej się infekcji przemawia za etiologią bakteryjną. Z tego względu prokalcytonina wykorzystywana jest do różnicowania ciężkich zakażeń bakteryjnych, wirusowych i o innej etiologii. Gwałtowne obniżanie stężenia PCT po wdrożeniu leczenia jest potwierdzeniem jego skuteczności (badanie kontrolne można wykonać po 24 godzinach od zastosowania terapii).
W stanach takich jak urazy mechaniczne, zabiegi chirurgiczne, infekcje wirusowe czy choroby autoimmunologiczne wzrost stężenia PCT jest nieznaczny  lub nie jest w ogóle obserwowany.
PCT jest wczesnym, poprzedzającym objawy kliniczne, wskaźnikiem infekcji, na tyle czułym, że pozwalającym na precyzyjną stratyfikację uogólnienia zakażenia lub charakteru infekcji. Każdy wzrost stężenia świadczy o istniejącej patologii. Zakresy referencyjne dla noworodków do 48 godziny życia są inne niż osób starszych.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Brak.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

 

Stężenie: poniżej 0,5 ng/ml – klinicznie nieistotne; powyżej 0,5 ng/ml – wzrost zależny od uogólnienia i ciężkości stanu.

Nieznaczny wzrost stężenia: zakażenia bakteryjne miejscowe lub ograniczone do narządu, kolonizacja bakteryjna, przewlekłe procesy zapalne, choroby autoimmunologiczne, stan po zabiegach chirurgicznych i  po oparzeniach,

Znaczny wzrost stężeń: uogólnione zakażenie bakteryjne, posocznica, zespół niewydolności wielonarządowej  (MODS), malaria, uogólnione zakażenia grzybicze, zakażenia bakteryjne narządów po przeszczepach, bakteryjne zapalenie płuc, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia.

Artykuły powiązane z Prokalcytonina, ilościowo