tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Renina

Kod badania: 188Kod ICD: O27

Kategoria badań

Choroby sercowo-naczyniowe

Inne hormony i metabolity

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-10 dni.

Opis badania

Renina. Ilościowe oznaczanie reniny w krwi, badanie przydatne w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Przygotowanie do badania

Krew powinna być pobierana między 7.00 a 10.00 – należy odnotować na zleceniu godzinę pobrania i pozycję ciała.

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Wysiłek dobowy

Wysiłek i stres

Unikać stresu

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczanie reniny w krwi przydatne w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Renina należy do enzymatyczno-hormonalnego  systemu Renina-Angiotensyna-Aldosteron, wpływającego głównie na ciśnienie tętnicze krwi. Biochemicznie jest enzymem proteolitycznym  katalizującym przemianę angiotensynogenu do angiotensyny. Produkowana jest w regionie receptorowo-wydzielniczym nerki - w komórkach przykłębuszkowych tętniczki doprowadzającej.  Jej wydzielanie jest spowodowane pobudzeniem układu współczulnego. Układ  Renina-Angiotensyna-Aldosteron, RAA (ang. renin angiotensin aldosterone) oddziałuje systemowo (w krążeniu) lub lokalnie (np. w mięśniu sercowym ) kontrolując  objętość krwi w krążeniu oraz stężenia jonów sodowych (Na+) i potasowych (K+).  W wyniku działania sekwencji zmian początkowanych przez reninę dochodzi do obkurczenia naczyń krwionośnych,  zwiększenie produkcji adrenaliny,  zwiększenia  wydzielanie aldosteronu (w konsekwencji podniesienia stężenia sodu), co w efekcie powoduje wspomniany wzrost ciśnienia. Renina jest uwalniana w wyniku obniżenia stężenia sodu, w wyniku wstrząsu kardiogennego i przy zmniejszeniu objętości płynu pozakomórkowego. Uwalnianie reniny jest hamowane m.in. przez  potas, wazopresynę i czynnik natriuretyczny.

Badania powiązane
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane