Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Trójglicerydy

Kod oferty: 18
Kod ICD: O49
Kategoria badań: BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE, CHOROBY SERCOWO-NACZYNIOWE, CUKRZYCA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Pomiar stężenia trójglicerydów, przydatny w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych.

Więcej informacji

Wskazaniem do wykonania pomiaru trójglicerydów (TG) jest diagnostyka dyslipidemii  (nieprawidłowe  ilości lub skład frakcji lipidów) i ocena ryzyka rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak choroba wieńcowa i zawał serca, niedokrwienny udar mózgu i  miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych itd. Badanie poziomu trójglicerydów wykonywane jest w trakcie badania całego profilu lipidowego organizmu, czyli oznaczania cholesterolu, LDL, HDL i trójglicerydów.  Poza istniejącymi wskazaniami trójglicerydy oznacza się podczas badań kontrolnych. Dyslipidemie mogą wiązać się ze stanami organizmu lub chorobami:  otyłością, nadużywaniem alkoholu, cukrzycą, hipotyreozą, ostrym zapaleniem trzustki (dyslipidemie wtórne) lub mogą być uwarunkowane genetycznie (dyslipidemie pierwotne) jak rodzinna hipertriglicerydemia. Wysoki poziom trójglicerydów występuje u pacjentów z nieleczoną lub nieprawidłowo kontrolowaną cukrzycą. Prawidłowe  poziom TG dla dorosłych osiągany jest po kilku dniach życia i wykazuje tendencję wzrostową w miarę starzenia.  
Trójglicerydy są estrami glicerolu i kwasów tłuszczowych. Stanowią podstawową formę magazynowania kwasów tłuszczowych i są głównym źródłem energii. W surowicy występują w postaci chylomikronów i we frakcji z VLDL  (ang. very low-density lipoprotein – lipoproteina o bardzo niskiej masie). Stężenie TG w surowicy zależne jest od podaży lipidów w pokarmach oraz od endogennej biosyntezy i katabolizmu. 
W przypadku wyraźnego wzrostu stężeń trójglicerydów i cholesterolu całkowitego, stosunek tych dwóch parametrów może mieć znaczenie diagnostyczne dla rozpoznania rodzaju dyslipidemii (wg podziału Fredricksona): CHOL/TG <0,2 – typ I; CHOL/TG<0,4 – typ IV; CHOL/TG >1,5 – typ IIa; CHOL/TG>1,0 – typ IIb).

Przygotowanie do badania

Badanie wykonywane na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00. Krew do badania należy pobierać w godz. 7.00-10.00. Zaleca się stosowanie stałej diety w okresie kilku dni poprzedzających badanie.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Dieta, leki obniżające cholesterol.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Podwyższone stężenie: hiperlipoproteinemia (typ I, III, IV i V) o charakterze pierwotnym lub wtórnym, nadmierne spożycie alkoholu, zapalenie trzustki, niewydolność nerek, doustna antykoncepcja, niedoczynność tarczycy, cukrzyca.

Obniżone stężenie: bez znaczenia diagnostycznego.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD