Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

CK

Kod oferty: 75
Kod ICD: M18

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

CK, aktywność kinazy kreatynowej. Diagnostyka chorób mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, diagnostyka zawału mięśnia sercowego.

Więcej informacji

 

Aktywność kinazy kreatynowej (CK). Podstawowym  zastosowaniem  klinicznym oznaczenia aktywności kinazy kreatynowej jest rozpoznawanie i monitorowanie chorób mięśni, w mniejszym stopniu  diagnostyka zawału serca.  Kinaza kreatynowa  lokalizuje się  w mięśniach:  szkieletowych, mięśniu  sercowym oraz w mózgu, przy czym lokalizacje te różnią się wzorcami izoenzymów  (izoform). CK jest dimerem składającym się z dwu  podtypów cząsteczek: B (ang. brain – mózgowy) i  M (ang. muscle – mięśniowy). Mięsień sercowy wytwarza izoenzym  CK-MM w 70% i CK-MB w 30%, mięśnie szkieletowe wytwarzają w 98% CK-MM  i CK-MB, oba te izoenzymy znajdują się znaczących ilościach w surowicy.  Forma CK BB jest charakterystyczna dla mózgu i rzadko osiąga znaczącą ilość w krwiobiegu. Wzrost aktywności CK w surowicy jest wynikiem uszkodzenia komórek mięśni lub mózgu w przebiegu takich stanów i chorób  jak urazy i zapalenia mięśni szkieletowych, zawał i zapalenie mięśnia sercowego oraz udar mózgu. Ponieważ aktywność kinazy kreatynowej towarzyszy uszkodzeniu mięśni szkieletowych,  a nie wyłącznie  zawałowi mięśnia sercowego, to, wraz z wprowadzeniem nowocześniejszych markerów zawału serca,  oznaczenia CK straciły na znaczeniu.

Przygotowanie do badania

Przed pobraniem krwi badany powinien unikać znacznego wysiłku fizycznego (np.forsownego marszu) oraz nie powinien dostawać zastrzyków domięśniowych.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Hemoliza, nadmierny wysiłek, uraz mięśni (np. zastrzyk domięśniowy).

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Przyczyny wzrostu aktywności CK: postępująca dystrofia mięśniowa, zapalenie mięśni, zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe, rozpad mięśni prążkowanych (rabdomioliza), uraz, zastrzyki domięśniowe,  znaczny, długotrwały wysiłek fizyczny,choroby mięśnia sercowego, choroba wieńcowa, zawał, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia, zabiegi kardiochirurgiczne, zatrucie alkoholem, wstrząs, drgawki, niedoczynność tarczycy, makroformy-CK.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Artykuły powiązane z CK