tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet alergiczny pokarmowy

e-Pakiet alergiczny pokarmowy

e-Pakiet alergiczny pokarmowy
Kod pakietu: 7527
Zawiera 3 badania

Kategoria badań

Alergie

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni.

Opis pakietu

Dedykowany dla:

Pakiet zalecany jest dla osób dorosłych i dzieci, będących w trakcie diagnostyki alergii lub planujących rozpoczęcie diagnostyki:

 • Bez względu na nasilenie objawów alergii;
 • Bez względu na choroby lub wady skóry;
 • Bez względu na przyjmowane leki antyhistaminowe, przeciwzapalne i steroidowe.

Wskazania do wykonania badań:

 • Typowe objawy alergii pokarmowej związane z przewodem pokarmowym, obejmujące: bóle brzucha, mdłości, wymioty, wzdęcia, biegunkę, spadek wagi;
 • Objawy w postaci: obrzęku i mrowienia w jamie ustnej, opuchlizny warg, języka, gardła lub krtani tuż po kontakcie z pokarmem świadczące o krzyżowych reakcjach alergii określanej jako zespół oddechowo-pokarmowy, związanej z alergenami pokarmowymi, lecz wtórnej w stosunku do alergii oddechowej;
 • Objawy skórne: pokrzywka, rumień;
 • Trudności z oddychaniem, chrypka etc. intuicyjnie wiązane z alergią oddechową;
 • Objawy wstrząsu anafilaktycznego, uogólnionej reakcji powodującej spadek ciśnienia, utratę przytomności, zapaść.
 • Obniżenie nastroju, stany depresyjne, bóle głowy etc., towarzyszące.

Pamiętaj przed pobraniem:

Badanie nie wymaga przygotowania, jednak, ze względu na obecność w pakiecie morfologii krwi, krew do pobrania należy przystąpić na czczo.  Wykonanie badania nie wymaga wprowadzania zmian dietetycznych: eliminacji lub odwrotnie częstszego spożywania pokarmów podejrzewanych o działanie uczulające. Przyjmuje się, że w przypadku alergii pokarmowych test może być wykonywany po 3 m. ż. Jest oczywiste, że wartość diagnostyczna pakietu u małego dziecka jest tym większa im jego dieta jest bogatsza.

Uwaga! Jeżeli kupujesz badanie dla dziecka, zrealizuj je w punkcie przyjaznym dzieciom- sprawdź PUNKTY PRZYJAZNE DZIECIOM.

Sposób pobrania

Pobranie krwi

Z czego składa się pakiet badań?

Pakiet składa się z trzech badań laboratoryjnych wykonywanych w próbce krwi żylnej, dobranych tak, by:

 • wskazywały na predyspozycji badanego do atopii czyli alergii zależnej od IgE;
 • potwierdzały alergiczne podłoże typowych objawów alergii pokarmowej obserwowanych u badanego;
 • umożliwiały rozpoznanie alergii pokarmowej w przypadkach objawów nietypowych lub pozornie bez związku z przewodem pokarmowym.
 

Jakie szczególne korzyści niesie wykonanie pakietu?

Realizacja pakietu nie wymaga konsultacji ze specjalistycznym gabinetem alergologicznym. Wykonanie badań z inicjatywy pacjenta przed kontaktem z lekarzem ułatwia specjaliście prowadzenie wywiadu z chorym, umożliwiając trafne rozpoznanie przyczyny alergii na pierwszorazowej wizycie.

W odróżnieniu od ambulatoryjnych testów alergologicznych, (np. prowokacji czy testu skórnego), wiążących się z dyskomfortem i ryzykiem dla pacjenta, jedyną uciążliwością przy wykonaniu pakietu jest zabieg pobrania próbki krwi żylnej. Badanie wykonywane jest w dowolnym punkcie pobrań Diagnostyki na teranie całego kraju.

Czym są choroby alergiczne?

Alergia jest szkodliwą – „przestrzeloną”, reakcją układu odpornościowego na substancje obojętne dla osób o układzie odpornościowym działającym prawidłowo, określane jako alergeny. W powszechnej świadomości alergenami są struktury czy twory łączone z uczulaniem, bez względu na złożoność budowy i charakter chemiczny. Stąd mianem alergenu określane są pyłek brzozy i mleko, jabłko i aspiryna.

Ze względu na wygodę, tradycyjnie (również w fachowym piśmiennictwie), alergeny systematyzowano w zależności od drogi wnikania do organizmu, wyróżniając alergeny pokarmowe i oddechowe (wziewne) oraz jady owadów i leki/związki chemiczne. Podział ten okazuje się przydatny do teraz. Do alergenów pokarmowych zalicza się: alergeny pochodzenia roślinnego: owoce, warzywa, orzechy i nasiona (w tym zboża i ich przetwory) oraz pochodzenia zwierzęcego: mleko, jaja, mięso oraz owoce morza. Do drugich: pyłki roślin wiatropylnych, zarodniki pleśni, sierść i naskórki zwierząt, roztocza i owady domowe (ich odchody i wydzieliny) oraz związki chemiczne i cząstki mechaniczne obecne w środowisku domowym i zawodowym. Oddzielną grupę w tradycyjnym podziale alergenów stanowiły: jady owadów, pasożyty i leki. Alergeny pokarmowe i oddechowe należy rozpatrywać łącznie ze względu na podobieństwa ich składu, a także na możliwość wnikania tego samego alergenu do organizmu różnymi drogami, co powoduje zupełnie inne rodzaje objawów i konsekwencje uczulenia.

Alergia, czyli uczulenie objawiające się klinicznie (objawowe), poprzedzona jest fazą uczulenia bezobjawowego, polegającego na produkcji przez układ odpornościowy wyspecjalizowanych białek – przeciwciał klasy IgE swoiście reagujących z uczulającym alergenem. Kolejne kontakty powstałych sIgE i macierzystego alergenu uruchamiają mechanizm doprowadzający do widocznych i odczuwalnych objawów uczulenia, czyli alergii. Objawy manifestują się w krótkim, niekiedy bardzo krótkim (kilka minut) czasie od kontaktu z alergenem, stąd alergia zależna od IgE określana jest jako nadwrażliwość natychmiastowa. Reakcja alergiczna pojawia się, gdy poziom sIgE przekracza stężenie graniczne, a jej natężenie na ogół wzrasta wraz ze wzrostem stężenia sIgE. Zdolność do nadmiernej produkcji sIgE pod wpływem substancji obojętnych dla osób zdrowych nazywana jest atopią. Z osób atopowych rekrutują się osoby dotknięte alergią. Atopia jest skłonnością o charakterze dziedzicznym, stąd pytanie o przypadki alergii w rodzinie są stałym elementem wywiadu lekarskiego w kierunku chorób o podłożu alergicznym.

Jakie badania wchodzą w skład pakietu?

Pakiet składa się z trzech badań laboratoryjnych, z których:

 • panel pokarmowych alergenów diagnostycznych identyfikujący antygenowo-specyficzne IgE (sIgE) ma charakter badania ściśle diagnostycznego, wskazując uczulające alergeny;
 • morfologia krwi i IgE całkowita pełnią rolę pomocniczą, wzmacniając rozpoznanie i pozwalając na doprecyzowanie interpretacji klinicznej.

Morfologia krwi

Morfologia krwi wskazuje na ryzyko alergii, choć parametry sugerujące taki wniosek nie są dla alergii specyficzne. O alergii świadczy wzrost liczby eozynofilii (granulocytów kwasochłonnych), szczególnie, gdy towarzyszu mu obniżona liczba neutrofili (granulocytów obojętnochłonnych). Trzeba jednak pamiętać, że wzrost eozynofilii towarzyszy również chorobom pasożytniczym, a także łuszczycy. Przesłanką o alergii jest również obniżenie hemoglobiny (HGB), a także obniżona liczba płytek krwi (PLT), zwanych również trombocytami.

Stężenie całkowitej IgE (IgE całkowite)

Stężenie IgE całkowitej (IgE total, wszystkich cząsteczek IgE bez względu na specyficzność) jest parametrem przydatnym w ocenie atopii i parametrem pomocniczym dla oceny ryzyka alergii. Ryzyko staje się wyższe u osób ze stężeniem IgE całkowitej przekraczającym 100 U/ml, u których wykluczono choroby pasożytnicze. W ostatnich latach znaczenie znajomości stężenia całkowitej IgE uznawane jest za ważne dla prawidłowej interpretacji profilu IgE sowistych.  Stwierdzenie ekstremalnie wysokich lub niskich stężeń IgE całkowitej (wyrażających się, odpowiednio: w kU/ml lub  U/ml) sugeruje zasadność wyliczania stosunku stężenia sIgE do stężenia IgE całkowitej (sIgE/IgE). Wykazano, że w takich sytuacjach wielkość liczbowa stosunku sIgE/IgE jest diagnostycznie silniejsza niż wartości stężenia sIgE analizowane w oderwaniu.

Panel alergenów – pokarmowy (30 alergenów)

Panel pokarmowy jest testem pozwalającym na ilościowy pomiar w surowicy krwi in vitro przeciwciał sIgE specyficznych w stosunku do 30 powszechnie uczulających alergenów pokarmowych oraz na pomiar IgE wiążących reszty węglowodanowe – CCD. Nieswoiste CCD (ang. cross-reactive carbohydrate determinants) są obecne, zarówno w alergenach glikoproteinowych jak i glikoproteinach niealergizujących, stąd nieme klinicznie  IgE wiążące CCD  fałszywie zawyżają pomiary istotnych klinicznie sIgE i fałszują wynik testów.  IgE anty-CCD są obecne obok specyficznych sIgE u osób cierpiących na alergię, zwłaszcza uczulonych na szereg alergenów roślinnych.

239,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

239,00 PLN

Przygotowanie do badania

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Pakiet zawiera następujące badania

239,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

239,00 PLN

Opis pakietu

Przygotowanie do badania

Pakiet zawiera następujące badania