tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet rak piersi i/lub jajnika (BRCA1, BRCA2) - badania genetyczne

e-Pakiet rak piersi i/lub jajnika (BRCA1, BRCA2) - badania genetyczne

e-Pakiet rak piersi i/lub jajnika (BRCA1, BRCA2) - badania genetyczne
Kod pakietu: 7250
Zawiera 1 badanie

Kategoria badań

Kobieta

Badania genetyczne

Choroby nowotworowe

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 5-20 dni.

Opis pakietu

Pakiet obejmuje analizę najważniejszych dla populacji polskiej mutacji w genach BRCA1 oraz BRCA2, które korelują ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi i/lub jajnika.

 

Kto powinien wykonać badanie?

Badanie genetyczne BRCA1 i BRCA2 przeznaczone jest dla kobiet, u których:

  • w rodzinie występowały przypadki raka jajnika, jajowodu i otrzewnej
  • w rodzinie których zdiagnozowano nowotwór u co najmniej dwóch osób poniżej 50 r.ż.
  • krewnych zdiagnozowano równoczesnego raka piersi i jajnika, obustronnego raka piersi u kobiet lub raka piersi u mężczyzn
  • kobiet ze wznową raka jajnika, w ramach kwalifikacji do programu lekowego leczenia olaparibem
  • krewnych (pierwszego stopnia) osób z potwierdzoną mutacją w jednym z badanych genów.
  • wszystkich kobiet planujących stosowanie antykoncepcji hormonalnej lub hormonalnej terapii zastępczej, szczególnie jeśli w ich rodzinie występowały przypadki raka piersi
  • wykryto obecność zmian w obrębie jajnika i piersi, w tym także zmian łagodnych
Sposób pobrania

Pobranie krwi

Badanie genetyczne BRCA1 i BRCA2

Badanie genu BRCA1 obejmuje analiza 16 mutacji istotnych dla populacji polskiej, w tym 5 mutacji, których badanie zalecane jest przez Ministerstwo Zdrowia w aktualnym Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych. Obecność mutacji genu BRCA1 wiąże się z 50 – 80% ryzykiem raka piersi i 45% ryzykiem raka jajnika przed ukończeniem 85 roku życia, przy czym ryzyko zależy od rodzaju mutacji i lokalizacji w genie.

Badanie genu BRCA2 obejmuje analizę mutacji w genie BRCA2, przydatną w ocenie genetycznych predyspozycji do raka piersi i jajnika. Mutacja genu BRCA2 wiąże się z ryzykiem raka piersi (31-56%) i raka jajnika (11-27%). W badaniu określana jest mutacja najczęściej występująca w populacji polskiej: c.7913_7917delTTCCT. Badanie ma na celu określenie obciążenia genetycznego dziedzicznym rakiem piersi i/lub jajnika, a także związanego z nim ryzyka nowotworów towarzyszących – przede wszystkim raka jelita grubego, żołądka, trzustki i prostaty, uwarunkowanych uszkodzeniem genu BRCA2.

Badanie genetyczne na raka piersi i jajnika

Posiadanie mutacji w badanych genach znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi i jajnika, lecz nie jest ono jednoznaczne z gwarancją, że dana osoba zachoruje. Informacja o występowaniu mutacji powinna służyć przede wszystkim do zwiększenia częstości wykonywania badań profilaktycznych i zadbania o prowadzenie zdrowego trybu życia. Osoby, u których wynik badania potwierdza obecność mutacji, powinny znajdować się pod stałą opieką poradni onkologicznych, w których mogą korzystać z regularnych badań kontrolnych.

Co może mieć wpływ na wynik badania genetycznego na raka piersi?

Przed pobraniem nie jest wymagane specjalne przygotowanie. Na wynik badania nie mają wpływu leki, wysiłek czy posiłek.

475,00 PLN
Ikona payU

Rata już od: miesięcznie


Dla zakupów do 1500zł możesz też całkowicie bezkosztowo odroczyć płatność na 30 dni z TWISTO.


Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

475,00 PLN
475,00 PLN
Ikona payU

Rata już od: miesięcznie


Dla zakupów do 1500zł możesz też całkowicie bezkosztowo odroczyć płatność na 30 dni z TWISTO.


Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

475,00 PLN

Opis pakietu