Nowości w ofercie

Newsletter

15 lutego 2021

Badania na COVID-19 w Warszawie

Badania na COVID-19 w Warszawie można wykonać także w weekendy! Oferujemy: Testy w kierunku SARS-CoV-2 met. RT-PCR (z wynikiem do 24h), w trybie EXPRESS (wynik do 7h) oraz ULTRA EXPRESS (wynik do 3 h) – dostępne również zaświadczenia do podróży (zaświadczenia są wydawane w językach obcych). Zaświadczenia lekarskie w języku obcym do wyniku testu met. RT-PCR są dostępne w naszym e-Sklepie TUTAJ. Testy antygenowe – dostępne również z pobraniem i wynikiem do 4h przed wylotem z Polski. Zaświadczenia lekarskie w języku obcym do wyniku testu antygenowego są dostępne w naszym e-Sklepie TUTAJ. Zapraszamy do naszych bezpiecznych Punktów Pobrań typu ‘Drive &Go-Thru’ oraz stacjonarnych wymazowych w Warszawie: Marszałkowska 68/70, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:30 (pobranie materiału do 14.00), w soboty 8:00 – 12:00, Okrzei 18u czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30 (pobranie materiału do 14.00),Olbrachta 126 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30 (pobranie materiału do 14.00). INFORMACJA: 22 589 58 00, bokWarszawa@diag.pl *** We offer SARS-CoV-2 RT-PCR testing (result within 24h), EXPRESS testing (result within 7h) or ULTRA EXPRESS testing (result within 3h), with travel clearance certificate in selected language. Medical certificates in a foreign language for the RT-PCR test result are available in our e-Store HERE. We also offer antigen tests (qualitative and quantitative) with specimen collection and result report up to 4h before departure (e.g. to Netherlands). Medical certificates in a foreign language for the antigen test result are available in our e-Store HERE. We would like to invite you to one of our safe 'Drive & Go-Thru’ collection points: Marszałkowska 68/70, from Monday to Friday 6.00 a.m – 2.30 p.m., Saturday 8.00 a.m – 12.00 p.m ),Okrzei 18u, from Monday to Friday 7.00 a.m. – 2.30 p.m.,Olbrachta 126, from Monday to Friday 7.00 a.m. – 2.30 p.m., CONTACT: 22 589 58 00, bokWarszawa@diag.pl

10 lutego 2021

Infano – Genetyczne badanie przesiewowe dla niemowląt i małych dzieci

Infano, badanie przesiewowe noworodków w kierunku genetycznie uwarunkowanych jednostek chorobowych, jest genetycznym badaniem profilaktycznym w zakresie 74 chorób wieku dziecięcego, dedykowane jest dla niemowląt od pierwszych dni życia oraz małych dzieci. Badanie Infano pozwala na wykrycie chorób uwarunkowanych genetycznie, które często są bardzo groźne dla zdrowia i życia dziecka, a nie dają objawów w pierwszych miesiącach życia. Dzięki temu wiele dzieci może uniknąć poważnych powikłań, wynikających z późnej diagnozy. Badanie INFANO ma na celu szybkie rozpoznanie choroby i rozpoczęcie leczenia przed wystąpieniem nieodwracalnych zmian. Zasadniczy raport badania obejmuje 72 jednostki chorobowe: Choroby metaboliczne, wynikające z zaburzeń przemian biochemicznych organizmu, które powodują nieprawidłową przemianę białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin i innych składników pokarmowych;Choroby neurologiczne (rdzeniowy zanik mięśni SMA, drgawki pirydoksynozależne, niedobór transportera glukozy typu 1, stwardnienie guzowate);Niedobory odporności;Choroby krwi i narządu wzroku;Inne choroby w tym mukowiscydoza, hipertermia złośliwa, nowotwory wieku dziecięcego, zaburzenia sercowo-naczyniowe. W ramach badania Infano może zostać przeprowadzona, dodatkowa analiza metodą MLPA genów DMD (dystrofia mięśniowa Duchenne’a/Beckera), CYP21A2 (wrodzony przerost kory nadnerczy). Wykonanie analizy MLPA dla genów DMD i CYP21A2 wymaga poniesienia dodatkowego kosztu, nieuwzględnionego w cenie badania Infano. W ramach badania Infano otrzymujesz: konsultację z Doradcą Pacjenta poprzedzającą badaniewysyłkę do domu specjalnego zestawu pobraniowego (opcjonalnie)obszerny wynik badaniakonsultację nieprawidłowego wyniku z genetykiem klinicznym. Infano, badanie przesiewowe noworodków w kierunku genetycznie uwarunkowanych jednostek chorobowych, met. NGS możesz kupić w sklepie internetowym Nowa Genetyka: https://sklep.nowagenetyka.pllub e-Sklepie DIAGNOSTYKI tutaj  Po sfinalizowaniu płatności skontaktuj się z Doradcą Pacjenta w celu wypełnienia dedykowanego formularza zlecenia oraz ustalenia sposobu pobrania materiału (samodzielne w domu lub w jednym z Punktów Pobrań DIAGNOSTYKI): Kontakt POBIERZ ulotkę test INFANO SPRAWDŹ zakres badania

05 listopada 2020

Komunikat dla osób wyjeżdżających do Chin

W związku z ogłoszeniem przez ambasadę Chin nowych wymagań dla podróżujących do Chin obowiązujących od dnia 06.11.2020 Laboratoria Medyczne DIAGNOSTYKA wprowadzają usługę dedykowaną dla udających się  do Chin, na którą składa się: Badanie wymazowe SARS-CoV-2 (metoda RT-PCR) wraz zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim.Badanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM. Oba badania wykonywane będą w trybie ekspresowym tak, aby wyniki badań były dostępne najpóźniej na drugi dzień po pobraniu materiału do badania. Usługa będzie dostępna tylko w dedykowanych do tego wymienionych poniżej Punktach Pobrań Diagnostyki. Warszawa, ul. Marszałkowska 68/70 Poniedziałek – Piątek w godz. 12:00 – 14:00 Sobota w godz. 11:00 – 12:00 Telefon kontaktowy:663 697 977 oraz 22 589 58 00 Gdańsk, ul. Polanki 117 (laboratorium Diagnostyka w Szpitalu Marynarki Wojennej) Poniedziałek – Piątek w godz. 12.00 – 15.00 Sobota w godz. 8.00 – 11.00 Konieczność rejestracji telefonicznej: 797 173 342 Katowice, ul. Paderewskiego 32C Pobieranie wymazu do wykrywania SARS-CoV-2 (RT-PCR) z zaświadczeniem w trybie Express Poniedziałek, Środa, Piątek: 8.00-10.00Wtorek, Czwartek: 10.00- 14.00Sobota: wymazy  10.00 – 11.00 Pobieranie materiału w kierunku przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM Poniedziałek – Piątek: 8.00-11.00Sobota: 9.00- 10.00 Telefon kontaktowy: 692 453 851 Kraków, ul. Kopernika 8 Poniedziałek – Piątek w godz. 8:00 -13:30 Sobota w godz. 8:30-13:00 Telefon kontaktowy: 799 399 361 Łódź, ul. Tuszyńska 19 Poniedziałek – Piątek w godz. 12:00 – 15:00 Sobota w godz. 12:00 – 13:00 Telefon kontaktowy: 663 680 080 Poznań, ul. Na Murawie 12b/3 Środa w godz. 13:00-15:00 Sobota w godz. 9:00-11:00 Konieczność rejestracji telefonicznej: tel. 797 173 293 Wrocław, ul. Zakładowa 11H Poniedziałek – Piątek w godz. 15.00 – 18.00 Sobota w godz. 8.00 – 11.00 Telefon kontaktowy: 600 532 681 Szczecin, ul. 3-go Maja 25/27 – wejście od ul. Drzymały Poniedziałek – Sobota w godz. 9:00 – 11:00 Telefon kontaktowy: 500 872 226 Bydgoszcz (laboratorium VITALABO) Pobieranie wymazu do wykrywania SARS-CoV-2 (RT-PCR) z zaświadczeniem w trybie Express ul. gen. Hallera 2E Pobieranie materiału do badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM ul. gen. Hallera 2EHallera 2E Telefon kontaktowy: 52 346 92 05

28 września 2020

Drugi etap akcji edukacyjno-profilaktycznej „Zdrowie pod lupą”

„Zdrowie pod lupą” – Kampania profilaktyczna laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA Wiosną zaprosiliśmy Państwa do wzięcia udziału w 13. kampanii edukacyjno-profilaktycznej DIAGNOSTYKI – „ZDROWIE POD LUPĄ”, w ramach której zachęcaliśmy do wykonania badań ogólnych: morfologii, glukozy, lipidogramu, CRP, TSH i witaminy D oraz badań ukierunkowanych na ocenę stanu wątroby i nerek. W drugiej edycji kampanii proponujemy zestawy badań w kierunku chorób predysponujących do ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz do sprawdzenia, czy przebyliśmy infekcję wirusem SARS-CoV-2.   W jesiennej kampanii „Zdrowie pod lupą w dobie pandemii” przygotowaliśmy e-Pakiet Zdrowie w dobie pandemii + RAPORT oraz e-Pakiet Koronawirus SARS-CoV-2, panel przeciwciał (IgM, IgG) półilościowo.   Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może przebiegać w cięższej postaci u osób, które chorują na choroby przewlekłe. „W przebiegu COVID-19 nasileniu mogą ulegać procesy patologiczne już wcześniej toczące się w chorych narządach – np. dalsze zmniejszanie rezerwy płucnej u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) czy pogarszanie funkcji serca u pacjentów z niewydolnością tego organu. Lista schorzeń i innych czynników ryzyka podlega ciągłej rewizji, jest uzupełniana i weryfikowana w miarę pojawiania się wiarygodnych danych z obserwacji dużych grup pacjentów. Aktualnie, niekorzystny wpływ na przebieg COVID-19 najlepiej udokumentowano dla:  poważnych chorób sercowo-naczyniowych (niewydolność serca, choroba wieńcowa, kardiomiopatie), chorób nowotworowych, przewlekłej choroby nerek, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), otyłości (BM I≥ 30), cukrzycy typu 2, anemii sierpowatej oraz stanów po przeszczepie narządów.” – podsumowuje dr n. med. Emilia Martin, specjalista ds. badań laboratoryjnych.   We wczesnym wychwyceniu wielu nieprawidłowości zdrowotnych pomóc mogą badania laboratoryjne, które są dostępne w ramach e-Pakietu Zdrowie w dobie pandemii. W e-Pakiecie znajduje się 14 badań: morfologia krwi, glukoza – podstawowe badanie w kierunku cukrzycy i stanów ją poprzedzających, lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) – jeden z głównych wskaźników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, kreatynina z eGFR – główny laboratoryjny wykładnik funkcji nerek; wzrost stężenia kreatyniny we krwi, któremu towarzyszy spadek parametru eGFR wskazuje na niewydolność nerek, próby wątrobowe – grupa badań, pozwalająca ocenić stan wątroby i dróg żółciowych, obejmująca oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych (ALT, AST, GGTP i ALP) oraz stężenia bilirubiny całkowitej oraz CRP – niespecyficzny wskaźnik toczącego się stanu zapalnego. Pakiet zawiera automatyczny raport, dołączony do wyniku badań. Pakiet dostępny jest w e-Sklepie tutaj.   W drugim zestawie dostępny jest Panel przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (IgM, IgG) półilościowo. Test wykrywa obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w dwóch klasach: IgG i IgM, powstających po kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Dowiedziono, że przeciwciała klasy IgM i IgG pojawiają się we krwi prawie równocześnie – IgM w przeciągu 5 dni od wystąpienia objawów, a IgG po 5-7 dniach. Dotychczasowe badania wskazują, że przeciwciała IgM zanikają ok. 6-7 tygodnia po infekcji, kiedy to IgG są jeszcze obecne. Nie ustalono jeszcze, jak długo przeciwciała w klasie IgG utrzymują się w krążeniu. Wynik dodatni badania przeciwciał najpewniej wskazuje na przebyty kontakt z wirusem SARS-CoV-2.  Pakiet dostępny jest w e-Sklepie tutaj.   Jesienna kampania profilaktyczna potrwa od 28 września do 30 listopada. Będzie odbywała się w e-Sklepie DIAGNOSTYKI, w którym można kupić e-Pakiety badań w niższych cenach. Ważność zakupionych voucherów to 90 dni od daty zakupu. Pakiety badań można zrealizować w Punktach Pobrań, które realizują sprzedaż internetową (lista tych placówek dostępna jest w Katalogu Punktów Pobrań po wybraniu checkboxa „realizuje e-commerce”).   KUP pakiety w e-Sklepie

14 sierpnia 2020

Testy w kierunku COVID-19 z zaświadczeniem lekarskim

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w dobie pandemii, różne państwa, oprócz negatywnego wyniku na SARS-CoV-2, wymagają przy przekraczaniu ich granic również zaświadczeń lekarskich, potwierdzających brak zakażenia COVID-19. W DIAGNOSTYCE takie zaświadczenia opatrzone certyfikowanym podpisem lekarza, wydawane są do wyniku testu SARS-CoV-2 met. RT-PCR. Zaświadczenie może być wykorzystywane przy przekraczaniu granicy lub okazane pracodawcy. W niektórych państwach posiadanie zaświadczenia może pozwolić na uniknięcie kwarantanny. Lista krajów, gdzie obowiązkowe jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego do wyniku testu SARS-CoV-2 met. RT-PCR wciąż ulega zmianom. Dlatego ważne jest sprawdzenie przed wyjazdem, czy w kraju, do którego chcemy się udać w celach biznesowych lub turystycznych, konieczne jest okazanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ujemny wynik testu w kierunku COVID-19. Najczęściej wymagane jest zaświadczenie lekarskie w języku angielskim. Posiadanie takiego zaświadczenia nie tylko pozwoli na wjazd do kraju docelowego, ale i w niektórych miejscach może pozwolić na uniknięcie kwarantanny. Warto więc dokładnie sprawdzić, jakie wymagania aktualnie ma państwo, do którego planujemy się wybrać. Jak sprawdzić które kraje wymagają zaświadczeń lekarskich do wyniku testu w kierunku COVID-19? Sytuacja związana z ograniczeniami przy przekraczaniu granicy jest dynamicznie zmienna. Wiele państw decyduje się na wprowadzenie konkretnych wymagań wskutek nagłego rozwoju pandemii. Aktualne informacje dla podróżujących zamieszcza stale Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na stronie internetowej Ministerstwa można znaleźć listę państw, a po wybraniu danego kraju pojawią się informacje odnośnie panującej tam sytuacji i stawianych dla podróżnych wymagań. Szczegółowe informacje dot. aktualnych wymogów sprawdzisz tutaj. Pomocna może być również specjalna mapa krajów Unii Europejskiej, gdzie na bieżąco są dodawane informacje o ograniczeniach przy przekraczaniu granic drogą lądową, powietrzną czy morską. Szczegóły sprawdzisz tutaj. Jeżeli planujesz podróż do krajów spoza Unii Europejskiej aktualne informacje o wprowadzonych wymaganiach znajdziesz na interaktywnej mapie, obejmującej wszystkie państwa na świecie. Dowiesz się więcej tutaj.   Otrzymanie zaświadczenia lekarskiego do wyniku badania na SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR jest dostępne w ofercie DIAGNOSTYKI. Zaświadczenie opatrzone jest certyfikowanym podpisem elektronicznym lekarza i faksymile na wydruku. W naszej ofercie znajdują się zaświadczenia lekarskie w obcych językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim czy niemieckim oraz zaświadczenia lekarskie zgodne z wymaganiami poszczególnych krajów (m.in. np. Austrii, Czech, Grecji czy Chin). W niektórych wariantach do wyniku testu dołączane jest również jego tłumaczenie na język angielski lub niemiecki. Ważność zaświadczenia zależy od kraju docelowego. Testy genetyczne met. RT-PCR wykonywane są w specjalnych punktach mobilnych Drive&Go-Thru oraz w stacjonarnych punktach wymazowych, w których materiał pobierany jest z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Tu sprawdzisz listę miast, w których wykonujemy test met. RT-PCR  (wybierz checkbox „SARS CoV-2 metoda RT-PCR wymaz”). Aktualizacja 01.03.2021r.

13 sierpnia 2020

Nowa Genetyka – platforma konsultacyjna badań genetycznych

Platforma nowagenetyka.pl oferuje konsultacje z genetykiem klinicznym z możliwością zakupu badania bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki platformie można skontaktować się z wybranym lekarzem genetykiem klinicznym przez telefon, czat lub wideo oraz udostępnić mu swoje wyniki badań. Ponadto, na stronie można również kupić badania, które zostały zlecone przez lekarza podczas konsultacji. Korzystanie z platformy Nowej Genetyki jest możliwe po założeniu bezpłatnego konta, które umożliwia wybór formy kontaktu oraz terminu konsultacji z lekarzem. Wiadomości i pliki przesłane lekarzowi za pośrednictwem systemu stanowią dokumentację medyczną i są chronione zgodnie z najwyższymi standardami. W jaki sposób odbyć konsultację z lekarzem? Chcąc odbyć konsultację należy wyszukać genetyka klinicznego na stronie nowagenetyka.pl w zakładce „Konsultacje online” – szczegóły można sprawdzić tutaj.Po wybraniu specjalisty należy założyć Profil Pacjenta. Następnie, po zalogowaniu się na Profil Pacjenta należy wybrać przycisk „Zamów konsultację”.Potem należy wybrać odpowiednią formę konsultacji: eWizyta – specjalista skontaktuje się z pacjentem (telefon/video/czat) w wybranym terminie. Jeśli jeszcze przed rozpoczęciem eWizyty pacjent chce przesłać lekarzowi swoje wyniki badań lub inne, ważne informacje, może wykorzystać do tego czat. eKonsultacja – pacjent może skontaktować się ze specjalistą za pośrednictwem czatu, przesyłając swoje wyniki badań lub po prostu zadając mu swoje pytania. Odpowiedź otrzyma w ciągu maksymalnie 48h. Warto pamiętać, że w tym trybie konsultacji wymiana wiadomości nie odbywa się w czasie rzeczywistym. Za pośrednictwem czatu można również ustalić ze specjalistą termin połączenia telefonicznego. Podczas konsultacji lekarz może zlecić wykonanie badań laboratoryjnych, które pacjent może zamówić i opłacić w Sklepie internetowym na stronie Polskiej Genetyki, tutaj. W razie dodatkowych pytań można skonsultować się z zespołem Polskiej Genetyki: kontakt@nowagenetyka.pl

05 sierpnia 2020

Testy na COVID-19 w Białymstoku!

Oddział laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA w Białymstoku, jako kolejny wdrożył pobieranie materiału na badanie wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Specjalny punkt wymazowy został uruchomiony w Białymstoku przy ul. Żeromskiego 1b/12a. Jak pisaliśmy, jednym z rozwiązań wdrażanych w krajach objętych pandemią COVID-19, jest organizacja specjalnych punktów, w których pobierany jest materiał do badania od dużej liczby pacjentów podwyższonego ryzyka. Zorganizowanie takich punktów pobrań jest wyzwaniem ze względu na konieczność zapewnienia z jednej strony pełnego bezpieczeństwa dla pacjentów i osób pobierających, a z drugiej strony wydajności takiego rozwiązania mierzonej jako ilość pobrań w jednostce czasu. Laboratoria Medyczne DIAGNOSTYKA przeprowadzają testy molekularne met. RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 już w 13 specjalnie przystosowanych do tego punktach Drive&Go-Thru. Kolejny punkt pobrań materiału do badania SARS-CoV-2 met. RT-PCR został uruchomiony w Białymstoku przy ul. Żeromskiego 1b/12a. Punkt wymazowy przyjmuje pacjentów w poniedziałki (godziny otwarcia: 08:00-11:00) oraz czwartki (godziny otwarcia: 08:00-11:00). Punkt wymazowy w Białymstoku jest przystosowany do pobierania materiału do badania SARS-CoV-2 met. RT-PCR. Test przeprowadzany jest z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Na wykonanie badania nie należy się wcześniej rejestrować. Test wykonujemy u pacjentów, którzy nie wykazują oznak infekcji. Badanie można zakupić online w e-Sklepie tutaj. Badania wykonywane są metodą real time RT-PCR, testami z certyfikatem CE-IVD, zwalidowanymi i zgodnymi z rekomendacjami WHO. Badania realizowane są na mocy zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. Współpraca przebiega bardzo sprawnie i z zachowaniem wszelkich procedur epidemiologicznych: raportujemy wyniki, wymieniamy informacje, wspólnie pracujemy nad tym, aby nasze działania przyczyniały się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów podwyższonego ryzyka, a tym samym bezpieczeństwa nas wszystkich. Więcej informacji pod numerem Infolinii Oddziału w Białymstoku: 663 687 583.

28 lipca 2020

Oferta badań w kierunku COVID-19 dla pracodawców

W laboratoriach medycznych DIAGNOSTYKA wykonujemy dla firm testy serologiczne, wykrywające przeciwciała anty-SARS-CoV-2 oraz test genetyczny met. RT-PCR, potwierdzający zakażenie wirusem SARS-CoV-2.   DIAGnozujemy-DBAMY Z myślą o pracodawcach stworzyliśmy program DIAGnozujemy-DBAMY. W jego ramach wykonujemy systematyczne badania na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 dla pracowników zgodnie z autorskim algorytmem, opracowanym przez specjalistów DIAGNOSTYKI. Proponowany przez nas pakiet badań składa się z dwóch kroków: W kroku pierwszym przeprowadzamy test przesiewowy (Roche), który wykrywa dojrzałe przeciwciała IgM i IgG łącznie. Dodatni wynik badania najprawdopodobniej świadczy o przebyciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości. Ujemny wynik najprawdopodobniej oznacza, że pracownik nie miał w przeszłości kontaktu z koronawirusem. Jeżeli w pierwszym kroku zostaną wykryte przeciwciała, to badanie jest kontynuowane w drugim etapie z tej samej, wcześniej pobranej i zabezpieczonej próbki krwi z użyciem zautomatyzowanych metod, pozwalających na ocenę osobno przeciwciał w klasie IgM oraz IgG. Dzięki temu dowiadujemy się czy pracownik nabył już odporność, czy też istnieje ryzyko, że jest on we wstępnej fazie infekcji. Badania dla pracowników w kierunku SARS-CoV-2 wykonujemy w jednej z trzech form: Pobranie krwi żylnej w jednym z Punktów Pobrań DIAGNOSTYKI Pobranie w lokalizacji pracodawcy Pobranie krwi przez podmiot medyczny współpracujący z zamawiającym (np. Przychodnia Medycyny Pracy) COVID-19: Rodzaje dostępnych testów W e-Sklepie możesz kupić testy serologiczne, które identyfikują obecność przeciwciał, powstających po kontakcie z koronawirusem. W ofercie DIAGNOSTYKI posiadamy badania na przeciwciała anty-SARS-CoV-2: Test immunochromatograficzny – w ramach badania następuje jakościowe oznaczenie przeciwciał w klasie IgM oraz IgG Panel przeciwciał (IgM, IgG) – oznaczane są przeciwciała w dwóch klasach: IgG oraz IgM Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo W mobilnych punktach Drive&Go-Thru wykonujemy test molekularny met. RT-PCR, który służy do potwierdzenia zakażenia koronawirusem. Do wyniku badania SARS-CoV-2 metodą RT-PCR możesz otrzymać również zaświadczenie lekarskie w języku obcym, opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym lekarza. Zaświadczenie może być wykorzystywane przy przekraczaniu granicy lub okazane pracodawcy. Zobacz, jak wygląda wykonanie testów w praktyce Pod koniec maja przeprowadziliśmy akcję bezpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2, w której wzięło udział kilka tysięcy naszych pracowników. Z myślą o ich bezpieczeństwie i zdrowiu wykonaliśmy testy serologiczne, badania pogłębiające oraz testy RT-PCR dla 100 różnych stanowisk pracy. Skontaktuj się z nami! Chcesz wykonać testy w kierunku SARS-CoV-2 dla Twoich pracowników? Testy możesz kupić w naszym e-Sklepie lub skontaktować się bezpośrednio z nami. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie, dedykowanej testom dla firm w kierunku COVID-19. Szczegóły sprawdzisz tutaj.

16 kwietnia 2020

Badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w kolejnych miastach Polski!

Zgodnie z zapowiedziami, kolejne placówki ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA rozpoczęły sprzedaż testów na oznaczanie przeciwciał w klasie IgM oraz IgG, które powstają po kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Lista placówek i miast będzie się sukcesywnie powiększać. Badanie serologiczne przeciwciał anty-SARS-CoV-2, wykonuje się w próbce krwi pobranej z palca lub z żyły. Badanie wykonywane jest przy użyciu metod immmunochromatograficznych lub automatycznych, oceniającej osobno obecność przeciwciał w dwóch klasach. Wykorzystywane testy przeszły pozytywnie weryfikację w naszych laboratoriach. Badanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 nie służy do rozpoznania COVID-19, nie potwierdza obecności wirusa i zakaźności pacjenta, ale dodatni wynik świadczy o przebyciu zakażenia w przeszłości. Wynik ujemny nie świadczy o braku infekcji i nie daje podstaw do jej wykluczenia. Wynik ujemny może wystąpić u osoby zakażonej w tzw. okienku serologicznym, czyli okresie po zainfekowaniu kiedy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć przeciwciał odpornościowych lub w przypadkach, gdy czułość testu serologicznego jest niewystarczająca (zbyt niskie stężenie przeciwciał). Wyniki dodatnie muszą być potwierdzane testem molekularnym. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. Jak znaleźć najbliższą placówkę? Wejdź na stronę mapy punktów pobrań https://diag.pl/katalogi/placowki/ , a następnie wybierz odpowiednią kategorię (zaznaczając właściwy „checkbox”): SARS CoV-2 badania serologiczne lub SARS CoV-2 IgM IgG test kasetkowy. Potem wybierz miasto i placówkę. Badania można zakupić online tutaj. Kolejne specjalne punkty pobrań przystosowane do badań przeciwciał anty-SARS-CoV-2 zorganizowano ze względu na konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa epidemiologicznego zarówno dla pacjentów jak i osób pobierających. Badania realizowane są z zachowaniem wszelkich procedur epidemiologicznych: raportujemy wyniki, wymieniamy informacje, pracujemy nad tym, aby nasze działania zapewniały bezpieczeństwo pacjentom, a tym samym zapewniały bezpieczeństwa nam wszystkich. Więcej informacji pod numerem Informacji telefonicznej dla Pacjentów sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA: +48 799 399 360 

14 kwietnia 2020

Testy na covid-19 w Warszawie!

Warszawski Oddział laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, jako kolejny, wdrożył pobieranie materiału na badanie wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Specjalny mobilny punkt pobrań typu „Drive&Go-Thru” właśnie uruchomiono na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursynów przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie – UWAGA! PUNKT POBRAŃ ZAMKNIĘTY NA STAŁE Jak pisaliśmy kilka dni temu, jednym z rozwiązań wdrażanych w krajach objętych pandemią COVID-19, jest organizacja specjalnych punktów, w których pobierany jest materiał do badania od dużej liczby pacjentów podwyższonego ryzyka. Zorganizowanie takich punktów pobrań jest wyzwaniem ze względu na konieczność zapewnienia z jednej strony pełnego bezpieczeństwa dla pacjentów i osób pobierających, a z drugiej strony wydajności takiego rozwiązania mierzonej jako ilość pobrań w jednostce czasu. Skuteczne okazały się zorganizowane m.in. w USA czy Niemczech, punkty pobrań typu „Drive-Through”, polegające na przygotowaniu miejsca dedykowanego tylko i wyłącznie pobraniu materiału do badań w kierunku SARS-CoV-2 w tzw. mobilnych punktach pobrań. Bazując na doświadczeniach z tych skutecznie wdrożonych rozwiązań, DIAGNOSTYKA zaproponowała organizację punktów pobrań, zorganizowanych w specjalnych namiotach „Drive&Go-Thru”. Taka mobilna placówka, może zostać ustawiona w dowolnie wybranym miejscu w dobrym punkcie komunikacyjnym, zapewniając łatwy dojazd dla pacjentów przy jednoczesnym bezpieczeństwie dla osób korzystających oraz obsługującego go personelu medycznego. Kolejny – po Łodzi – mobilny punkt pobrań do badań w kierunku SARS-CoV-2 rozpoczął właśnie pracę w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursynów (UWAGA! PUNKT POBRAŃ ZAMKNIĘTY NA STAŁE). Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 12:00. UWAGA! W godz. 10:00 – 12:00 obsługiwani są WYŁĄCZNIE pacjenci NFZ. Badanie można zakupić online tutaj. Nie jest możliwa płatność na miejscu. Badania wykonywane są metodą real time RT-PCR, testami z certyfikatem CE-IVD, zwalidowanymi i zgodnymi z rekomendacjami WHO. Badania realizowane są na mocy zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Współpraca z SANEPIDem przebiega bardzo sprawnie i z zachowaniem wszelkich procedur epidemiologicznych: raportujemy wyniki, wymieniamy informacje, wspólnie pracujemy nad tym, aby nasze działania przyczyniały się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów podwyższonego ryzyka, a tym samym bezpieczeństwa nas wszystkich. UWAGA! – pacjent musi być na czczo– płatność za badanie wyłącznie w e-sklepie (nie przyjmujemy gotówki i nie przyjmujemy płatności kartą) Warszawski punkt „Drive&Go-Thru”(UWAGA! PUNKT POBRAŃ ZAMKNIĘTY NA STAŁE) jest placówką działającą w ramach programu „Badamy-Wspieramy”, w którym wykonywane są bezpłatne badania dla przedstawicieli wybranych zawodów medycznych – lekarzy, stomatologów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów i ratowników medycznych – zwłaszcza pracujących poza szpitalami, którzy nie są objęci finansowaniem takich badań. Testy dla medyków finansowane są przez Grupę DIAGNOSTYKA i Partnerów programu. Więcej o programie można przeczytać tutaj.  Więcej informacji pod numerem: +48 799 366 566
  • 2 z 5