Komunikat o zmianie regulaminu strony www

Uprzejmie informujemy, że w regulaminie strony www.diag.pl z dniem 02.11.2018 r. zostaną wprowadzone zmiany w zakresie:

Par 8 ust 12.   Dane Użytkowników (adres IP komputera) poruszających się po
Serwisie mogą podlegać profilowaniu dla celów marketingowych pod warunkiem wyrażenia zgody przez Użytkownika:
a) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu oraz profilowanie,
b) na otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną informacji dotyczących ofert zawarcia umowy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w formularzu  tj. poprzez akt jednoznacznej czynności potwierdzającej wyrażenie zgody wskazany w komunikacie wyświetlanym w Serwisie. Użytkownik może odwołać zgodę w każdym momencie poprzez skierowanie maila na adres: dane.marketing@diag.pl  ale nie ma to wpływu na legalność profilowania w celach marketingowych przed jej cofnięciem. Brak zgody na profilowanie w celach marketingowych nie ogranicza możliwości korzystania z Serwisu.

Regulamin obowiązujący od dnia 02.11.2018 roku znajdą Państwo tutaj.