Wynik testu na SARS-CoV-2 w języku obcym i z zaświadczeniem lekarskim

Przy przekraczaniu granicy niektóre państwa wymagają zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ujemny wynik testu na COVID-19. Z myślą o osobach wyjeżdżających z Polski do pracy, Laboratoria Medyczne Diagnostyka wprowadziły, uzupełniająco do badania SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR, możliwość otrzymania dodatkowego zaświadczenia lekarskiego oraz  tłumaczenia wyniku na język angielski lub niemiecki. Posiadanie takiego zaświadczenia w niektórych krajach może pozwolić na uniknięcie kwarantanny.

Badanie potwierdzające zakażenie koronawirusem

W kierunku COVID-19 wykonujemy testy serologiczne oraz test molekularny. Badania serologiczne identyfikują przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które powstały po kontakcie z wirusem, a badanie genetyczne (molekularne), wykonywane metodą real time RT-PCR, potwierdza obecność koronawirusa. Pobranie materiału (wymazu z dróg oddechowych) do badań metodą real time RT-PCR przeprowadzamy tylko w mobilnych punktach Drive&Go-Thru. Sprawdź, w których miastach go wykonujemy.

Zaświadczenie z certyfikowanym podpisem lekarza

Wraz z wynikiem badania na SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR pacjent może otrzymać dodatkowe zaświadczenie, opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym lekarza i faksymile na wydruku. Pokazane przy przekraczaniu granicy w niektórych krajach może pozwolić na uniknięcie 2 tygodniowej kwarantanny. Co ważne, wykonanie badania i wydanie zaświadczenia musi odbyć się nie później niż 3 lub 4 dni przed datą wyjazdu z Polski (zależnie od regulacji w poszczególnych krajach). Zaświadczenia są zgodne z wymaganiami wprowadzonymi przez Czechy i Austrię. W przypadku zaświadczeń w języku niemieckim i angielskim mogą być one wykorzystane przez pracowników przy przekraczaniu granicy lub pokazane pracodawcy.

Zaświadczenie lekarskie będzie dostępne on-line wraz z wynikiem testu na następny dzień po pobraniu materiału do badania. Pacjent powinien wydrukować te dokumenty oraz posiadać ich elektroniczną wersję do wglądu.

Jak uzyskać zaświadczenie lekarskie w ramach testu na COVID-19?

W e-Sklepie Diagnostyki dostępne są specjalne pakiety badań na SARS-CoV-2 metodą RT-PCR wraz z zaświadczeniem o wyniku. Szczegóły znajdziesz tutaj.