Badania SARS-CoV-2 met. RT-PCR

Badanie SARS-CoV-2 wykonywane metodą RT-PCR wykrywa obecność materiału genetycznego wirusa. Materiał do badania pobierany jest w wyznaczonych Punktach Pobrań: w mobilnych typu „Drive&Go-Thru” lub stacjonarnych wymazowych, które zorganizowano ze względu na konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów jak i personelu pobierającego. Badania realizowane są zachowaniem wszelkich procedur epidemiologicznych i w ścisłej współpracy z sanepidem oraz władzami samorządowymi; raportujemy wyniki, wymieniamy informacje, pracujemy nad tym, aby nasze działania zapewniały właściwy poziom bezpieczeństwa nas wszystkich. W wybranych placówkach można zakupić badania serologiczne przeciwciał anty-SARS-CoV-2 , sprawdź tutaj.
Więcej

Lista pakietów