Rodzaje testów w kierunku COVID-19

Pacjenci Diagnostyki mogą wykonać 3 rodzaje testów na koronawirusa:

• badanie genetyczne z materiału z wymazu z nosogardzieli,

• test antygenowy z materiału z wymazu z nosogardzieli,

• badanie krwi żylnej na obecność przeciwciał.

 

 

Jakie są różnice pomiędzy testami w kierunku koronawirusa?

Badanie wykonywane metodą RT-PCR wykrywa obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. To badanie wykonywane jest specjalnych punktach wymazowych.

W wybranych punktach wymazowych przeprowadzane są testy antygenowe, wykrywające cząstki białkowe (antygeny) wirusa SARS-CoV-2, również w materiale z wymazu z nosogardzieli badanego.

Obie te metody pozwalają – w przypadku wyniku dodatniego – na diagnozę COVID-19. Jednocześnie wyniki ujemne nie wykluczają obecności zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zaletą testu antygenowego jest prostota wykonania i wiążąca się z nią cena oraz czas oczekiwania na wynik. Jednocześnie w stosunku do metody real time RT-PCR, test antygenowy ma niższą czułość, a więc „okienko”, w którym można wykryć antygeny wirusa jest węższe niż to dla wirusowego RNA. Optymalnie, test antygenowy powinien być wykonany w trakcie pierwszych 5-7 dni występowania objawów. Test genetyczny ma większą czułość zarówno we wcześniejszej, jak i późniejszej fazie zakażenia.

Celem badań serologicznych jest natomiast zidentyfikowanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2, które powstały po kontakcie z wirusem. Nie potwierdzają ani nie wykluczają zakażenia koronawirusem. W ramach testu immunochromatograficznego następuje jakościowe oznaczenie przeciwciał w klasie IgM oraz IgG. Zasada tego testu podobna jest do zasady testu ciążowego z moczu. Dostępne są również oznaczenia przeprowadzane na nowoczesnych platformach analitycznych. Wśród nich są zarówno przesiewowe testy jakościowe, wykrywające łącznie przeciwciała IgM i IgG, jak i testy serologiczne półilościowe, umożliwiające dokładniejsze niż jakościowe oznaczenie przeciwciał osobno w klasach IgM oraz IgG. Istnieje również możliwość ilościowego oznaczenia przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG, co być może w przyszłości będzie miało znaczenie w ocenie odporności na powtórne zakażenie. Dodatni wynik badań serologicznych może świadczyć o przebyciu zakażenia w przeszłości lub o toczącej się infekcji. Wynik ujemny nie wyklucza zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Rodzaje testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 w ofercie Diagnostyki:

Możliwa interpretacja wyników testów dostępnych w ofercie Diagnostyki

Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników badań laboratoryjnych w typowym przebiegu infekcji SARS-CoV-2.


Na wyniki i ich interpretację ma jednak wpływ także ogólny stan zdrowia badanego i ciężkość przebiegu infekcji. Przykładowo, u niektórych osób RNA wirusa (dodatni wynik badania metodą real time RT-PCR) może utrzymywać się do 6 tygodni po ustąpieniu objawów (**), kiedy to badany zwykle nie jest już zakaźny.


Może się też zdarzyć, że wynik testu antygenowego będzie ujemny u osób przechodzących infekcję w bezobjawowo. Wydaje się, że możliwość zakaźności takiej osoby jest niższa, ale nie można jej wykluczyć zupełnie.


Również pojawianie się we krwi przeciwciał cechuje się pewną zmiennością. Przeciwciała klasy IgM i IgG mogą zaczynać pojawić się we krwi wcześnie i prawie równocześnie – IgM w przeciągu 5 dni od wystąpienia objawów, a IgG po 5-7 dniach. Optymalny okres na ich oznaczanie to trzeci tydzień od początku infekcji. Przyjmuje się, że przeciwciała w klasie IgM utrzymują się we krwi ok. 3 miesięcy. Nie ma jeszcze ostatecznych danych na temat okresu wykrywalności przeciwciał w klasie IgG we krwi. U pewnego odsetka pacjentów, szczególnie tych, którzy przeszli infekcję dawno (powyżej 3 miesięcy przed badaniem krwi) i najczęściej bezobjawowo, przeciwciała mogą być niewykrywalne (wynik ujemny oznaczenia przeciwciał).

Więcej o badaniach przeczytasz tutaj

W których miastach przeprowadzane są testy na SARS-CoV-2?

Liczba punktów pobrań, które wykonują badania w kierunku COVID-19, stale rośnie. Konkretne miasta oraz placówki znajdziesz w katalogu Punktów Pobrań, zaznaczając w filtrach (tzw. checkboxach) wybrany typ badań w kierunku SARS-CoV-2. Następnie, zobaczysz listę miast, w których jest ono przeprowadzane.

Badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 z usługą tłumaczenia i zaświadczeniem lekarskim:

Ze względu na osoby wyjeżdżające za granicę do pracy wprowadziliśmy możliwość wydania zaświadczenia lekarskiego do wyniku badania SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Sprawdź badanie z zaświadczeniem tutaj. Zaświadczenie lekarskie w języku obcym można również otrzymać do wyniku testu antygenowego. Szczegóły dostępne tutaj.

UWAGA! Zaświadczenia przygotowywane są w plikach PDF, do odczytania których służy program Adobe Acrobat Reader (pobierz: https://get.adobe.com/pl/reader/). Przeglądanie plików PDF w innym programie pociąga za sobą ryzyko braku odczytu niektórych danych, w tym podpisu elektronicznego na zaświadczeniu.

Jak kupić test na koronawirusa?

Badania kupisz w bezpieczny sposób w e-Sklepie Diagnostyki. Zrealizujesz je w konkretnym Punkcie Pobrań, które wykonuje testy na COVID-19. Wybierz test, który Cię interesuje:

SARS-CoV-2 metoda RT-PCR wymaz

SARS-CoV-2 badanie serologiczne

SARS-CoV-2 IgM, IgG – test immunochromatograficzny

SARS-CoV-2 testy antygenowe