Badania ojcostwa i pokrewieństwa

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

W krajach, w których ustawodawstwo dopuszcza proces sądowy o ustalenie ojcostwa, badania umożliwiające określenie stopnia pokrewieństwa pomiędzy ludźmi nabrały istotnego znaczenia. Ponieważ takie badania można wykonywać również prywatnie, zyskują one ostatnio znacząco na popularności.

Pierwsze badanie genetyczne w sprawach ustalenia spornego ojcostwa wykonano w Polsce już w 1926 roku i opierało się ono o zmienność antygenową krwinek czerwonych. Obecnie badania wykonywane na potrzeby ekspertyz sądowych opierają się o analizę tzw. markerów genetycznych, którymi są charakterystyczne i indywidualne dla każdej osoby sekwencje mikrosatelitarne DNA. Na podstawie markerów ustalany jest profil genetyczny każdej badanej osoby, a następnie profile np. domniemanego ojca i dziecka są ze sobą porównywane. Takie porównanie wraz z analizą statystyczną pozwala ostatecznie ustalić – potwierdzić lub wykluczyć – czy badany mężczyzna jest biologicznym ojcem badanego dziecka. Najbardziej obszerna analiza badań na ojcostwo obejmuje aż 24 markery genetyczne, a jej wynik umożliwia ze 100% prawdopodobieństwem wykluczenie ojcostwa lub jego potwierdzenie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością tj. powyżej 99,9999%.

Analizując cechy zapisane po przodkach w chromosomach płci X i Y, możliwe jest ustalenie genetycznego pokrewieństwa pomiędzy członkami rodzin, zarówno w linii żeńskiej (np. pomiędzy siostrami), jak również w linii męskiej (pomiędzy np. dziadkiem od strony ojca a wnukiem). Takie badania często wykorzystywane są do celów spadkowych lub identyfikacyjnych. Możliwość identyfikacji odziedziczonych cech w chromosomach płci lub DNA mitochondrialnym, wykorzystywana jest również w dostępnych komercyjnie na rynku testach genealogicznych. Badania na podstawie haplotypu chromosomu Y, w przypadku testu dla mężczyzn, pozwalają na zaszeregowanie pochodzenia badanego do określonej populacji mężczyzn zlokalizowanych na całej mapie świata.

Ekspertyza genetyczna jest jednym z podstawowych dowodów w procesie ustalenia ojcostwa i pokrewieństwa, natomiast możliwości identyfikacji genetycznej ze szczątkowej ilości zachowanego DNA pozwalają na wykorzystanie porównywania profili genetycznych w kryminalistyce z tzw. mikrośladów, którymi mogą być np. szczoteczka do zębów, guma do żucia, używana chusteczka higieniczna, lizak, niedopałek papierosa, ogryzek jabłka, a nawet bielizna osobista.

Sieć laboratoriów DIAGNOSTYKA, bazując na wieloletnim doświadczeniu diagnostów laboratoryjnych oraz współpracy z ekspertami wpisanymi na listę  biegłych z zakresu genetyki sądowej, oferuje jeden z najszerszych obecnie zakresów badań DNA na ustalenie ojcowska i pokrewieństwa zlecanych zarówno w celach prywatnych jak i sądowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą a w przypadku jakichkolwiek pytań – do kontaktu z naszymi specjalistami.

Badania ojcostwa wykonuje Pracownia Analiz Profili Genetycznych PAPGEN

Badania ojcostwa możesz kupić TUTAJ 

Wszelkie informacje dotyczące badania można uzyskać pod numerem telefonu 799 399 409. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00.

POBIERZ ulotkę