Ozdrowieniec: jak długo utrzymuje się jego odporność na COVID-19 po chorobie?

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Niemal od początku pandemii naukowcy na całym świecie próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, jak długo utrzymuje się odporność wśród ozdrowieńców, chroniąca ich przed kolejnym zachorowaniem. Coraz więcej badań potwierdza teorię, że przeciwciała po przechorowaniu COVID-19 utrzymują się do kilku miesięcy, a ich ilość jest sprawą bardzo indywidualną i zależy od wielu czynników. Dowiedz się więcej!

Kogo można uznać za ozdrowieńca?

Ozdrowieńcem określana jest osoba, która przeszła COVID-19 rozpoznany na podstawie kryteriów klinicznych lub potwierdzony laboratoryjnie, nie wykazuje już objawów COVID-19 i nie jest uważana za zakaźną.

Odporność na COVID-19 u ozdrowieńców – jak działa?

Aby poznać odpowiedź na to pytanie, należy przyjrzeć się dokładnie i zrozumieć mechanizm działania odporności na koronawirusa. Odporność na koronawirusa, która chroni organizm przed zachorowaniem na COVID-19, jest związana z obecnością w organizmie specyficznych dla wirusa SARS-CoV-2 przeciwciał oraz wyspecjalizowanych komórek układu odpornościowego. Są one zaprogramowane w taki sposób, aby w przypadku kontaktu z wirusem szybko go zwalczyć.

Przeciwciała to specyficzne białka, za których produkcję odpowiadają komórki układu immunologicznego. Przeciwciała wyspecjalizowane są w rozpoznawaniu poszczególnych elementów strukturalnych patogenów, które spowodowały ich powstawanie. Posiadają fragmenty wspólne i niewielkie „centra” odpowiedzialne za ich specyficzną reakcję. Ze względu na ogólny schemat budowy przeciwciała obecne w organizmie dzieli się na klasy: IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. Z klasą przeciwciał wiążą się konkretne funkcje fizjologiczne. Przeciwciała są elementem mechanizmu odporności nabytej, czyli adaptacyjnej.

Aby skutecznie walczyć z koronawirusem, organizm potrzebuje odporności adaptacyjnej, gdyż pozwala ona wytworzyć ukierunkowane przeciwciała oraz limfocyty T, które atakują komórki zakażone  wirusem. W przypadku, kiedy odpowiedź adaptacyjna jest wystarczająco silna, może pozostawić trwałą pamięć o infekcji w organizmie, co zapewnia ochronę przed zakażeniem w przyszłości.

Jak zbadać poziom odporności  u ozdrowieńców COVID-19?

Metodą pozwalającą monitorować poziom odporności uzyskanej po przejściu COVID-19 lub po szczepieniu przeciwko SARS-COV-2 jest pomiar stężenia przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Wiadomo, że odporność jest proporcjonalna do stężenia przeciwciał. Niektóre testy dostosowane są do pomiaru przeciwciał szczególnie istotnych w mechanizmach przeciwwirusowej odporności humoralnej – przeciwciał neutralizujących IgG anty-S. Wynik badania jest wyrażany w jednostce BAU/ml. Dwukrotne  wykonanie pomiaru stężenia przeciwciał pozwala na uchwycenie szybkości zmiany stężenia w czasie. Terminy wykonywania pomiarów przeciwciał nie są sztywno ustalone, ale na pewno nie powinny być wykonywane przed upływem 2 tygodni od szczepienia.  

Oporność na Covid wśród ozdrowieńców – o czym świadczą przeprowadzone badania?

Pierwsze badania określające prawdopodobieństwo reinfekcji po zakażeniu SARS-CoV-2, bez wcześniejszego przyjęcia szczepionki na COVID-19, zostały przeprowadzone przez zespół naukowców z Yale School of Public Health oraz University of North Carolina w Charlotte. Wyniki dały jednoznaczną odpowiedź, że odporność immunologiczna po naturalnym przechorowaniu COVID-19 jest krótkotrwała. U osób, które nie przyjęły szczepionki, reinfekcję SARS-CoV-2 są wysoce prawdopodobne niedługo po wyzdrowieniu. Ponowne zarażenie może nastąpić nawet w ciągu 3 miesięcy po przechorowaniu. W związku z takimi wynikami, autorzy badań rekomendują szczepienie, gdyż sama infekcja zapewnia niewielką ochronę przed kolejnym zakażeniem.

Naukowcy z Instytutu La Jolla na podstawie dotychczas odnotowanych reinfekcji, wnioskują, że jeśli pierwsza infekcja ma ciężki przebieg, tym silniejsza jest odpowiedź immunologiczna organizmu. Dzięki temu szanse na ponowne zakażenie znacznie się zmniejszają. Z kolei magazyn Healthline przywołuje badanie opublikowane w czasopiśmie Immunity, z którego wynika, że ozdrowieńcy, którzy łagodnie przeszli chorobę wytwarzają przeciwciała przez co najmniej 5-7 miesięcy.

Na podstawie tych badań możemy pokusić się o stwierdzenie, iż znaczna część ozdrowieńców w okresie kilku miesięcy rzeczywiście utrzymuje wysokie stężenia przeciwciał, które z czasem sukcesywnie maleje. Wraz ze spadkiem stężenia przeciwciał wzrasta ryzyko ponownej infekcji i ciężkiego przebiegu choroby.

Długotrwała odporność u ozdrowieńców po przechorowaniu COVID-19

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Washington University, które zostało opublikowane w czasopiśmie Nature, wskazuje, że komórki, zachowujące pamięć o przebytym wirusie, przez cały czas pozostają w szpiku kostnym, aby móc w każdej chwili produkować przeciwciała. Z kolei drugie badanie sugeruje, że komórki B – odpowiedzialne za pamięć immunologiczną, rok po infekcji cały czas są na etapie dojrzewania i wzmacniania.

Pamiętajmy, że przechorowanie COVID-19 nie chroni w 100% przed ponownym zakażeniem, chociaż jak pokazują liczne badania, może to na pewien czas ograniczać jego ryzyko. Aby uchronić się przed reinfekcją wirusa, należy dbać o odporność. Zachęca się także do przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19. Nie zabezpiecza ona całkowicie przed zakażeniem, ale łagodzi przebieg kliniczny choroby i znacznie zmniejsza ryzyko śmierci, przyczyniając się tym samym do poprawy sytuacji zdrowotnej na świecie. Zwlekanie z decyzją o zaszczepieniu to dawanie szansy wirusowi, by w sposób niekontrolowany rozprzestrzeniał się i zmutował.

Bibliografia: