Światowy Dzień Depresji

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Depresja w ostatnich latach została trochę „oswojona” przez społeczeństwo. Kampanie edukacyjne dotyczące tej choroby, eventy, ujawnianie swojej choroby przez osoby znane, przyczyniły się do tego, że depresja nie jest już powodem do wstydu i ukrywania jej przed światem. Ze względu na dostępne możliwości leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego, depresja coraz częściej leczona jest skutecznie. Podejmowane działania zarówno przez osoby chore, jak i ich bliskich dają szansę na powrót do zdrowia i odzyskanie radości życia.

światowy dzień depresji - zdjęcie przedstawia kobietę patrzącą w okno

Depresja – co to za choroba?

Według Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest chorobą, która objawia się smutkiem, utratą zainteresowań i przyjemności, poczuciem winy, niską samooceną, zaburzeniami snu i apetytu, uczuciem zmęczenia i osłabieniem koncentracji. Z powodu wymienionych objawów, depresja pogarsza znacząco jakość życia pacjentów. To z kolei obniża ich zdolność do funkcjonowania w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Depresja jest najczęściej diagnozowaną chorobą psychiczną. Niemalże dwukrotnie częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn, stanowi bardzo istotny problem zdrowotny u nieletnich. Szacuje się, że nawet więcej niż połowa osób mierzących się z depresją ma myśli samobójcze, a 15% podejmowanych prób samobójczych jest skuteczna. To w głównej mierze czyni depresję chorobą śmiertelną. Podane statystyki to ta ciemna strona depresji. Jasna strona to fakt, że depresja może być skutecznie leczona, jeżeli tylko podejmie się próbę i przedstawi swoje problemy lekarzowi. 

Depresja – przyczyny

Wiele czynników odpowiada za rozwój depresji. Depresja może rozwijać się wtórnie do zdiagnozowanych wcześniej chorób, szczególnie neurologicznych, np. choroby Alzheimera, Parkinsona, udaru, stwardnienia rozsianego (SM), przewlekłego bólu. Może być także konsekwencją choroby onkologicznej, przewlekłej oraz wielorakich problemów życiowych w postaci długów, doświadczania nękania, konfliktów rodzinnych, utraty bliskiej osoby, przedłużających się sytuacji stresowych itp.

Depresja – diagnostyka i leczenie

W postawieniu diagnozy najważniejszy jest wywiad z lekarzem i wypełnienie przez pacjenta kwestionariusza, w którym padają pytania dotyczące zaburzeń snu, zmniejszenia odczuwania przyjemności z rzeczy, które interesowały wcześniej, poczucia winy i beznadziejności, spadku energii, zmęczenia, spadku uwagi i koncentracji, zmian w apetycie i masie ciała, nastroju i myśli samobójczych. 

Rozpoznanie depresji wiąże się z koniecznością wdrożenia leczenia w postaci farmakoterapii lub/i psychoterapii. Okazuje się jednak, że terapia skojarzona, czyli leki i równoczesna terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym lub interpersonalnym, wiąże się ze znacznie wyższym wskaźnikiem poprawy stanu zdrowia pacjenta. Polepsza ona jakość życia oraz zmniejsza ryzyko nawrotu choroby. 

Światowy Dzień Depresji 2024 – obchody w Diagnostyce

Obchody Światowego Dnia Depresji mają na celu zwiększenie wśród społeczeństwa świadomości na temat depresji. Wszystko po to, by zapobiec wyobcowaniu chorych i przypisywaniu chorobie jedynie negatywnych skojarzeń. Organizowane w tym dniu wykłady, wydarzenia, spotkania propagują wiedzę na temat chorób psychicznych, czyniąc je trochę bardziej „oswojonymi”. Dzięki temu odbiorcy stają się empatyczni i świadomi trudnych zagadnień. Ponieważ wśród czynników odpowiedzialnych za depresję znajduje się stres, sieć laboratoriów Diagnostyka, przyłączając się do obchodów Światowego Dnia Depresji, obniżyła ceny pakietów badań na stres dla kobiet i dla mężczyzn o – 20%.