tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet badań na stres  - mężczyzna

e-Pakiet badań na stres - mężczyzna

e-Pakiet badań na stres  - mężczyzna
Kod pakietu: 7533
Zawiera 16 badań

Kategoria badań

Mężczyzna

Opis pakietu

Dedykowany dla: Mężczyzn

 

Wskazany:

→ Badanie na skutki stresu dedykowane mężczyznom wskazane jest w przypadku przewlekłego narażenia na stres

→ W przypadku występowania objawów, takich jak: rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji, zmniejszenie libido, kołatania serca, duszności, dolegliwości żołądkowo – jelitowe, utrata energii i przewlekłe zmęczenie

→ Profilaktycznie, do oceny stanu zdrowia mężczyzny

 

Pamiętaj przed pobraniem:

*Na pobranie krwi na badania na stres dla mężczyzn należy zgłosić się w godzinach porannych

*Do punktu pobrań zgłoś się na czczo

*Nie zapomnij o próbce kału

 

Stres – czym jest i jak na nas oddziałuje?

Stres można zdefiniować jako stan napięcia psychicznego lub niepokoju wywołanego trudną sytuacją życiową lub zawodową. Stres jest naturalną reakcją organizmu, która skłania nas do wychodzenia naprzeciw postawionym nam wyzwaniom lub/i zagrożeniom. Każdy człowiek reaguje na stres w indywidualny sposób, niemniej jednak szczególnie długotrwałe narażenie na stres może wywoływać niepokojące – psychiczne i somatyczne objawy. Objawy te w wielu przypadkach mogą być niespecyficzne, mogą również wynikać z innych chorób, które niezależnie do narażenia na stres mogą równocześnie rozwijać się w organizmie człowieka. Dlatego też laboratoryjne badania skutków stresu dla mężczyzn są jak najbardziej wskazane w przypadku występowania niepokojących objawów, ale również profilaktycznie.

 

Jakie wykonać badania na stres u mężczyzny?

e-Pakiet badań na stres – mężczyzna uwzględnia badania laboratoryjne, umożliwiające ogólną ocenę stanu zdrowia mężczyzny oraz ocenę wpływu stresu na poszczególne układy i narządy. Zawarte w pakiecie badania pozwalają również na różnicowanie skutków stresu z objawami innych chorób, które mogą pojawić się na każdym etapie życia mężczyzny: morfologia krwi, ferrytyna, witamina B12, kortyzol, testosteron, glukoza, HbA1c, lipidogram, lipoproteina A, kwas moczowy, kreatynina, ALT, peptyd natriuretyczny, TSH, witamina D metabolit 25(OH), Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA).

 

Stres a zdrowie mężczyzny

Objawy związane z narażeniem na stres wymagają różnicowania z innymi jednostkami chorobowymi. Skutkami stresu mogą być:

• Przewlekłe zmęczenie i zaburzenia koncentracji, które należy różnicować z anemią;

• Zaburzenia hormonalne, wpływające na płodność i libido, mogące być także skutkiem niewydolności hormonalnej jąder nasilającej się wraz z upływem lat;

• Zaburzenia gospodarki węglowodanowej, mogące wynikać z narażenia na stres, ale także z nieprawidłowej diety i trybu życia;

• Wzrost ryzyka zachorowania na choroby sercowo – naczyniowe, w tym nagłe incydenty (zawał serca, udar mózgu) jest niezaprzeczalnym skutkiem stresu, może wynikać także z diety bogatotłuszczowej i uwarunkowań rodzinnych;

• Duszności, które należy różnicować z niewydolnością serca;

• Rozdrażnienie, kołatanie serca, biegunki, które charakterystyczne są także dla chorób tarczycy;

• Spadek odporności i zwiększona zapadalność na infekcje, występujące także przy niedoborze witaminy D;

• Dolegliwości żołądkowo – jelitowe, mogące wynikać z choroby wrzodowej wywołanej przez zakażenie Helicobacter pylori.

W pakiecie badań skutków stresu dla mężczyzn uwzględniono diagnostykę różnicową skutków stresu i chorób, które mogą wywoływać podobne objawy.

 

Poznaj znaczenie uwzględnionych w pakiecie badań stresu u mężczyzn:

Morfologia krwi jest badaniem, które pozwala ocenić ogólną kondycję organizmu mężczyzny oraz wnosi wiele istotnych informacji na temat niedoborów pierwiastków lub witamin będących przyczyną anemii oraz etiologii toczących się infekcji. Pozwala także na wykluczenie choroby nowotworowej układu krwiotwórczego lub zaburzeń odporności.

Ferrytyna i witamina B12 to badania uzupełniające morfologię krwi. Na podstawie ich stężenia ustalana jest przyczyna anemii. Niedobór witaminy B12 odpowiedzialny jest także za zaburzenia neurologiczne i psychiczne; stężenie ferrytyny pozwala na wnioskowanie o stanie zmagazynowanego w organizmie żelaza, ponadto ferrytyna jest białkiem ostrej fazy, co oznacza, że wzrasta w przebiegu stanów zapalnych.

Kortyzol jest hormonem nadnerczowym, nazywanym także hormonem stresu. Wykazuje szerokozakresowe działanie, uwzględniające wpływ na metabolizm białek, tłuszczy i węglowodanów, gospodarkę elektrolitową organizmu oraz jego odporność. Jego nadprodukcja wywołana jest przez narażenie na ciągły stres, długotrwały wysiłek fizyczny, charakterystyczna jest również dla choroby lub zespołu Cushinga. Spadek stężenia kortyzolu obserwowany jest w chorobie Addisona.

Testosteron produkowany w jądrach jest głównym męskim hormonem odpowiedzialnym za charakterystyczne dla płci cechy, takie jak typ owłosienia, budowa ciała czy barwa głosu. Odpowiada również za poziom libido, przebieg procesu spermatogenezy i płodność. Dodatkowo stymuluje erytropoezę, czyli produkcję krwinek czerwonych. Obniżenie poziomu testosteronu, które obserwowane jest u mężczyzn wraz z upływem lat, może wynikać również ze wzrostu stężenia kortyzolu, uwalnianego w sytuacjach stresogennych. Spadek stężenia testosteronu wiąże się ze zmniejszeniem libido, utratą gęstości kości, spadkiem masy mięśniowej oraz przybieraniem na wadze. Stanowi również przyczynę niepłodności.

Glukoza i HbA1c to badania, na podstawie których, wg kryteriów opracowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, możliwe jest rozpoznanie zaburzeń metabolizmu glukozy. Wysokie stężenie glukozy na czczo wynika zwykle z podstępnej, obarczonej szeregiem powikłań choroby metabolicznej – cukrzycy, która może rozwinąć się wskutek długotrwale podwyższonego stężenia kortyzolu, czyli hormonu stresu. Długotrwale zwiększone stężenie glukozy we krwi, powoduje w naczyniach krwionośnych powstawanie patologicznych zmian, które utrudniają zaopatrywanie narządów w tlen i składniki odżywcze, co sprawia, że z czasem ich praca staje się po prostu nieefektywna. Wynik HbA1c dostarcza informacji o średnim stężeniu glukozy we krwi w okresie poprzednich 3 miesięcy, stąd parametr ten poza diagnostyką cukrzycy, wykorzystywany jest także z powodzeniem w monitorowaniu przebiegu i leczenia choroby.

(CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) to zestaw badań służący monitorowaniu gospodarki lipidowej organizmu i oszacowaniu ryzyka zachorowania na choroby sercowo – naczyniowe np. miażdżycę i nadciśnienie tętnicze oraz wystąpienia groźnych incydentów jak udar, zawał, czy nagła śmierć sercowa. To choroba polegająca na tworzeniu w obrębie tętniczych naczyń krwionośnych blaszek miażdżycowych, zawężających światło naczynia. Skutkiem tych zmian jest zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, ale także zmniejszony przepływ krwi przez naczynia krwionośne, również te, które zaopatrują serce w tlen i składniki odżywcze. Serce pracujące pod wpływem zwiększonego ciśnienia ulega nieprawidłowej przebudowie, a niedotlenienie powoduje, że z biegiem czasu staje się niewydolne. Najgroźniejszym powikłaniem miażdżycy jest zawał mięśnia sercowego, który nadal obarczony jest wysokim ryzykiem zgonu. Stres jest uznanym czynnikiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

Lipoproteina A Lp(a) jest cennym badaniem uzupełniającym lipidogram. Szacuje się, że nawet 30% osób z hipercholesterolemią, czyli podniesionym stężeniem cholesterolu lub chorobą wieńcową ma podniesione stężenie Lp(a) mimo prawidłowych wartości tzw. złego cholesterolu – LDL. Z tego też powodu, według aktualnych zaleceń wielu towarzystw naukowych Lp(a) należy oznaczyć co najmniej raz w życiu u każdej dorosłej osoby.

Kwas moczowy pozwala na rozpoznanie choroby metabolicznej: dny moczanowej i jest również pomocny w rozpoznawaniu zagrożenia kamicą nerkową. Jego podwyższone stężenie jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób sercowo – naczyniowych.

Kreatynina wraz z wyliczanym na jej podstawie współczynnikiem eGFR, wykorzystywana jest w ocenie funkcji filtracyjnej nerek. Na podstawie uzyskanych wyników wnioskuje się o wydolności lub niewydolności narządu.

ALT to badanie, na podstawie którego oceniana jest funkcja wątroby.

Peptyd natriuretyczny jest parametrem przydatnym w różnicowaniu przyczyn duszności, mogących towarzyszyć narażeniu na stres. Jego głównym zastosowaniem diagnostycznym jest rozpoznanie dysfunkcji lewej komory serca, czyli jego niewydolności. Oznaczenie jest istotne zwłaszcza u osób z podwyższonym ryzykiem wystąpienia niewydolności serca, to znaczy z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, cukrzycą i w podeszłym wieku; wykorzystywane jest również w monitorowaniu leczenia niewydolności serca.

TSH jest hormonem nadzorującym pracę tarczycy. Na podstawie jego stężenia we krwi wstępnie wnioskuje się o nadczynności lub niedoczynności tarczycy, które mogą objawiać się odpowiednio rozdrażnieniem, kołataniem serca, biegunkami lub zmęczeniem, przybieraniem na wadze i problemami skórnymi. Choroba tarczycy może odpowiadać także za stany depresyjne, pogorszenie koncentracji, pamięci i wyników w życiu zawodowym, za które w pierwszej kolejności możemy obwiniać stres.

Witamina D metabolit 25(OH) to uznany wskaźnik gospodarki wapniowo – fosforanowej i obrotu kostnego oraz ważny element diagnostyki krzywicy i osteoporozy. Dla niedoboru witaminy D poza zmianami w strukturze kości, charakterystyczna jest również zwiększona częstotliwość zapadania na infekcje układu oddechowego, nadciśnienie tętnicze, trudno gojące się rany, pogorszenie wyglądu włosów i ich nadmierne wypadanie, wysypki, swędzenie skóry, a nawet zaburzenia płodności. Objawy typu: uczucie zmęczenia, obniżony nastrój, depresja i wzmożona nerwowość towarzysząca niedoborowi witaminy, mogą wynikać również z przewlekłego narażenia na stres.

Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA). W pakiecie badań stres – mężczyzna uwzględniono także specjalistyczne badanie kału. Dlaczego? Ponieważ Helicobacter pylori jest bakterią odpowiedzialną za rozwój choroby wrzodowej żołądka, której objawy ze strony przewodu pokarmowego mogą być utożsamianie ze skutkami przewlekłego narażenia na stres. Zarówno stres jak i choroba wrzodowa mogą wywoływać uczucie „ściśniętego” żołądka, dyskomfort po posiłku, brak apetytu i nudności.

Zestawienie wyników badań uwzględnionych w pakiecie skutki stresu – badanie u mężczyzn, pozwala na ocenę funkcjonowania organizmu narażonego na przewlekły stres. Ze względu na szereg wzajemnych zależności występujących między analizowanymi parametrami, uzyskane wyniki badań należy skonsultować z lekarzem.

 

Co może mieć wpływ na wynik:

* W okresie 24 godzin przed badaniami na stres należy wstrzymać się od intensywnej aktywności fizycznej.

*Od osób suplementujących biotynę w dawce >5mg/dobę, materiał do badań reumatologicznych należy pobierać najwcześniej po 8 godz. od ostatniego zażycia biotyny.

 

Jak się pobiera materiał do badań?

Do wykonania badań stresu u mężczyzn uwzględnionych w e-pakiecie niezbędna jest:

*próbka krwi

*próbka kału

W przypadku próbki kału, należy w specjalnym pojemniku zakupionym w aptece umieścić kał w ilości około 1/3 pojemnika. Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania. Należy odłożyć je w czasie w przypadku antybiotykoterapii i dwutygodniowego okresu po zakończeniu leczenia antybiotykami, które mogą mieć wpływ na wynik badania. Próbkę kału po pobraniu należy dostarczyć do laboratorium, w przypadku, kiedy nie można tego zrobić bezpośrednio po pobraniu, próbkę należy przechować w lodówce (2 – 6°C).

 

Ile czeka się na wyniki?

Od 2 do 12 dni.

*Czas prezentowany jest w dniach roboczych i może ulec zmianie ze względu na uwarunkowania laboratoryjne i nie stanowi zobowiązania do realizacji usługi w tym czasie. Informację o przewidywanym czasie wykonania wszystkich badań objętych pakietem, zależnie od wybranego punktu pobrań, można sprawdzić na podstronach poszczególnych badań, wybierając placówkę realizacji lub kontaktując się z infolinią.

Sposób pobrania

Pobranie krwi

Badanie z kału

Suma badań z pakietu w Poznaniu

889,00 PLN

580,00 PLN

Ikona payU

Rata już od: miesięcznie


Dla zakupów do 1500zł możesz też całkowicie bezkosztowo odroczyć płatność na 30 dni z TWISTO.

580,00 PLN

Przygotowanie do badania

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Wysiłek dobowy

Wysiłek i stres

Unikać poważnego wysiłku i stresu

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Pakiet zawiera następujące badania

Kod badania: 10

Kod badania: 20

Kod badania: 33

Kod badania: 36

Kod badania: 41

Kod badania: 81

Kod badania: 100

Kod badania: 124

Kod badania: 141

Kod badania: 171

Kod badania: 273

Suma badań z pakietu w Poznaniu

889,00 PLN

580,00 PLN

Ikona payU

Rata już od: miesięcznie


Dla zakupów do 1500zł możesz też całkowicie bezkosztowo odroczyć płatność na 30 dni z TWISTO.

580,00 PLN

Opis pakietu

Przygotowanie do badania

Pakiet zawiera następujące badania